Osi Modeli – Katman 4: Taşıma Katmanı (Transport Layer)

Taşıma katmanı üst katmanlardan gelen veriyi ağ paketi boyutunda parçalara böler. NetBEUI, TCP ve SPX gibi protokoller bu katmanda çalışır. Bu protokoller hata kontrolü gibi görevleri de yerine getirirler . Gönderici ve alıcı arasında kurulan sanal devrenin yönetilmesi süreçlerini yerine getirir.

http://i.technet.microsoft.com/Bb124569.3c941143-a001-40c7-8ed6-24abeacd1fc1(en-us,EXCHG.65).gif

Taşıma katmanı , alt katmanlar (Transport Set) ve üst katmanlar (Application Set) arasında geçit görevini görür. Alt katmanlar verinin ne olduğuna bakmadan karşı tarafa yollama işini yaparken üst katmanlar da kullanılan donanım ile ilgilenmeden verinin kendisi ile uğraşabilirler.Benzer Yazılar

Yorum Ekle