Güney Amerika’da Bir Medeniyet: Mayalar

Bugün hemen nemen herkes Mayalar’ı, Aztekleri ve Inkalar’ı tanıyor. Ne var ki, Güney Amerika’da Peru toprakları içinde yasamış dan “Moska” medeniyeti hak-kında çok az bilgilere sahibiz…
9u halkın Peru’da Irkalar’dan tam 1.003 yıl önce yasadıkları tahmin ediliyor. Onlara ait ougüne kadar günışığına çıkarılanlar ise. sadcce iki mezar…
Moska medeniyetin© ait mezartaşları, Lima’nın 700 km. kuzeyindeki Sipân kentinde bulundu…
Bir Peru ve Italyan ortak ekibince yapılan kaiilarda ortaya çıkarılan bu ;ki mezardan bir tanesi büyük bir olasılıkla bir “Moska” komutanır.a ait… Mezarın tam olarak M.ö. IV. ya da III. yüzyıla ait olduğu sanılıyor. Mezarda komutanın iskeletinin yanında oir başka ayaksız iskelet daha bulunuyor. Arkeologlara göre ou kişi büyük bir olasılıkla komutanın yardımcısıydı ve onurla birlikte öldürülüp mezara kondu. Ayrıca ruhu kaçmasın diye de ayaklan kosıldi.
Öte yandan, aynı mezarda bulunan tam 86 seramik vazo da çok ilginç özellikler taşıyor. Bu vazoların tümü insan yüzleriyle süslenmiş… Arkeologlar, bu insan yüzlerinin komutanın öldürdüğü düşmanlarına ait olduğunu sanıyorlar
İkinci mezarda ise bir d;n adabının iskeleti bulundu. Orun heren yanında ve altın varaklarla kaplanmış dıger ıkı iskeletin ise esrarı ise hala çözülmüş değil
Arkeologlar bu denli az belgeye karşın gizemli “Moska” medeniyetine lişkin bazı küçük ipuçları elde etmiş bulunuyorlar Onlara göre, bu antik Peru medeniyeti büyük öncüde tarımla geçiniyordu ve metali işlemesini bilmiyordu. Bilmedikleri bir başka şey ise tekerlekti… Çünkü arkeologlar bu medeniyetin yayıldalanda b r tek yol ve tekerlek izine rastlamadı ar Komşularıyla ticareti Amazon bölgesinden getirdikleri altın ve And Dağlarından getirilen turkuaz aracılığıyla gerçekleştiriyorlardı. Nasıl ortadan yok olduklar: ise bi’ başka sır.

62094302043832715597.jpg

kaynak: merak ediyorum forumBenzer Yazılar

Yorum Ekle