İktisat İşletme ve Ekonomi

İktisat, ekonomi, işletme, finans, bankacılık ve para politikaları hakkında bilgi ve kaynakları bu başlık altında yayınlıyoruz. İktisat, ekonomi, tutum bilimi[1] ya da geçim bilimi[2], üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinliklerin bütünü ile, bu etkinlikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bir etkinlikler bütünü olarak iktisat ya da ekonominin yapısı, uygarlık tarihi ve toplumsal yapılanmalar ile yakından ilişkilidir. Daha genel olarak iktisat toplumların nasıl zenginleşeceği ve refah seviyelerinin artacağı sorusuna cevap arar. Bu süreçte izlenecek politikalar , işsizlik , enflasyon , üretim düzeyi gibi kavramlar iktisatın inceleme alanına girer.

İktisat İşletme ve Ekonomi Kategorisi Yeni Yazıları

Pazarlama ve Satış İpuçları

Satışın ve pazarlamanın temel kuralları nelerdir? Satışın, pazarlamanın ve hatta siyasetin altın kuralı müşteriye veya seçmene saygı duymaktır. Saygı duymadığınız…

Açıköğretim Fakültesi İktisata Giriş: Piyasa Fiyatının Belirlenmesi Video Konu Anlatımı

Açıköğretim Fakültesi İktisata Giriş: Piyasa Fiyatının Belirlenmesi Video Konu Anlatımı Videoyu büyütmek için üstünde çift tıklayınız

Vergi Psikolojisinin Temelleri

Kamu maliyesi alt disiplinleri içerisinde bugüne değin belki de en az gelişme gösteren alanlarından birisi “davranışsal kamu maliyesi” (behavioral public…

Yeni Ekonominin Temel Özellikleri

Yeni ekonominin başlıca özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz: (Bkz: Tablo 3)[1]: ▫         Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. Yeni ekonomide bilgi hem nitelik…
İktisat İşletme ve Ekonomi

ALMAN EKONOMİK DÜZEN MODELİNİN TEMELLERİ ( FREIBURG OKULU’NDAN SOSYAL PİYASA EKONOMİSİNE)

Bu araştırmada Almanya’nın Freiburg şehrinde Albert Ludwig Üniversitesi’nde 1930’ lu ve 1940’ lı yıllarda görev yapan bir iktisatçı ve hukukçunun geliştirdiği Ekonomik Düzen Teorisi ve Ekonomik Anayasa Hukuku incelenmektedir. Alman…

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ’NİN TEMEL BOYUTLARI

1. Değişim mühendisliğinin amacı organizasyonda performans düzeyini yükseltmektir. Başlıca performans göstergeleri ise maliyet, kalite, hız ve hizmettir. Düşük maliyet ve yüksek kalitede üretimde bulunmak, ürünleri müşteriye süratle ve en güvenilir…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

İKTİSAT POLİTİKASI ARACI OLARAK REGÜLASYON POLİTİKASI

Geniş anlamda devletin ekonomiye müdahale araçlarının tamamı “iktisat politikası” olarak adlandırılabilir. Devlet başlıca aşağıdaki araçları kullanarak sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmeye çalışabilir. Regülasyon politikası da iktisat politikasının bir parçasıdır. ·…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

Yeni Kurumsal İktisadın Geçiş Ekonomilerinin Sorununu Anlamaya Katkısı

Kurumlar ve onların içinde geliştiği ekonomik süreç performansı şekillendirir. Kurumlar, üretim ve işlem maliyetlerini belirleyerek, ekonomik performansı etkiler. Onlar formel kurallardan, informel sınırlayıcı kurallardan ve uygulamaya ilişkin özelliklerden oluşur; formel…

Etiketler: , , , , , , , , ,