Türkçe

Türkçe, Türkçe Dersi, Türkçe Ödevleri, Türkçe Kaynakları, Türkçe Bilgisi, Türkçe Dil Bilgisi ile ilgili pek çok kaynağa bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Türkçe Kategorisi Yeni Yazıları

Geçişsiz Fiiller

Nesne almayan fiillerdir. Bu fiillerin yüklem olduğu cümlelere dışarıdan da herhangi bir nesne getirilemez. Örneğin; “Eve dönünce, yorgunluktan, uzandığım yerde…

Geçişli Fiiller

Nesne alabilen fiillerdir. Bir fiilin nesne alıp almadığının nasıl anlaşılacağını cümle öğelerinde “nesne” konusunda işlemiştik. Buna göre, fiil nesne alıyorsa…

İşteş Fiiller

Saatlerce kapının önünde bekleştik. Bu cümlede “bekleme”işi birden çok özne tarafından yapılmıştır.Fiil birlikte yapma anlamı taşımaktadır. Arkadaşımla okulda buluştuk. Bu…

Dönüşlü Fiiller

Babam çabucacık giyindi. Bu cümlede özne olan”baba”,giyinme işini yapmıştır.Bu iş yalnızca özneyi etkilememiş,başka bir varlık üzerine  geçmemiştir.Dönüşlü fiillerin yüklem olduğu…