Adnan Menderes Üniversitesi Üniversite Rehberi

TARİHÇE

Üniversitemiz 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun” ile kurulmuştur.

Fakülteler (6)

Öğrenim Süreleri

– Eğitim Fakültesi

4 Yıl

– Fen Edebiyat Fakültesi

4 Yıl

– Mühendislik Fakültesi

4 Yıl

– Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4 Yıl

– Tıp Fakültesi

6 Yıl

– Veteriner Fakültesi

5 Yıl

– Ziraat Fakültesi

4 Yıl

Enstitüler (3)
– Fen Bilimleri Enstitüsü
– Sağlık Bilimleri Enstitüsü
– Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Devlet Konservatuarı 4 Yıl
Yüksekokullar (4)
– Aydın Sağlık Yüksekokulu

4 Yıl

– Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4 Yıl
– Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 Yıl
– Söke Sağlık Yüksekokulu ( Eğitim-Öğretime açılmamıştır )
Meslek Yüksekokulları (15)
– Atça Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Aydın Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Bozdoğan Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Çine Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Didim Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Kocarlı Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Kuyucak Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Nazilli Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Söke Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Sultanhisar Meslek Yüksekokulu 2 Yıl
– Yenipazar Meslek Yüksekokulu 2 Yıl

YÖNETİM

YÜKSEKÖĞRETİMİN AMACI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi yükseköğretimin amacını aşağıdaki şekilde belirtmektedir.

a) Öğrencilerini:

1-Atatürk İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı,

2-Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

3-Toplum yararını kişisel çıkarlarının üstünde tutan aile, kültür ve millet sevgisiyle dolu,

4-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

5-Hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

6-Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

7-İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek,

b) Türk Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,

c) Yükseköğretim Kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

“Yükseköğretim Kanunu’ndan”

Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.

Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.

Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.

Konservatuar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur.

Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.

Bölüm: Amaç kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları, bilim ve dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere, Rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir.

Öğretim Elemanı: Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim Kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

1-Profesör:En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

2-Doçent:Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.

3-Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

Okutman: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.
Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.
Ön Lisans: Orta öğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.
Lisans: Orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir.
Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.

1-Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, mastır) Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

2-Doktora: Lisansa dayalı en az 6 veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan, uzmanlığa dayalı, en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

3-Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

4-Sanatta Yeterlilik: Lisansa dayalı en az altı yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

İLETİŞİM

 

POSTA ADRESİ :
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü
Merkez Kampüsü Aytepe Mevkii PK:09100
Aydın – Türkiye
TELEFON NUMARALARI : ( Ülke Kodu : 90 – İl Kodu : 256 )
BİRİM TELEFON NO
ÖZEL KALEM 218 2030
REKTÖR YRDC. 218 2023
REKTÖR YRDC. 218 2024
GENEL SEKRETER 218 2021
GENEL SEKRETER YRDC. 218 2022
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 218 2019
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 218 2020
BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. 218 2012
BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. TEK.SER.-BİLİŞİM AĞ. 218 2013
İDARİ MALİ İŞLER DA.BŞK. 218 2015
İDARİ MALİ İŞLER DA.BŞK. SATIN ALMA 218 2014
KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİ. BŞK. 218 2046
ÖĞRENCİ İŞL. DAİ.BŞK. 218 2045
PERSONEL DAİRESİ BŞK. 218 2026
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİ.BŞK. 218 2016
YAPI İŞL. VE TEK. DAİ. BŞK. 218 2035
YAPI İŞL. VE TEK. DAİ. BŞK. 218 2034
BASIN VE HALKLA İLİŞ. MÜD. 218 2039
BASIN VE HALKLA İLİŞ. MÜD. 218 2040
REKTÖRLÜK SANTRAL
+ 90 256 218 2 000
HASTANE SANTRAL
+ 90 256 444 1 256
BİRİM TELEFON NO
STRATEJİ GEL.DAİRE BŞK. İKTİSADİ İŞLETME 218 2010
STRATEJİ GEL.DAİRE BŞK.  BÜTÇE 218 2011
STRATEJİ GEL.DAİRE BŞK.  İŞLETME 218 2036
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 218 2041
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 218 2042
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 218 2043
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 218 2044
GENÇLİK SORUNLARI ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ 218 2017
MATBAA 218 2033
DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 218 2037
ÖSYM BÜRO

Tanıtım filmi
Benzer Yazılar

Yorum Ekle