Aktif Satış Elemanı Mesleği


Tanımı

Aktif satış görevlisi; işletmelerdeki mal ve hizmetlerin toptan ve perakende satışlarını yapabilen, mal ve hizmetlerle ilgili siparişlerin alınması iş ve işlemlerini yürüten meslek elemanıdır.

Görevleri

Aktif satış görevlileri aşağıdaki işleri yaparlar:

• İş planı yapmak,

• İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,

• Müşteri ihtiyaçlarını saptamak,

• Yeniliklerden müşterileri haberdar etmek,

• Bilgi alışverişi için diğer satış elamanları ile toplantı yapmak,

• Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmak.

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler

Aktif satış görevlilerinde bulunması gereken özellikler şunlardır:

• İş ahlâkına sahip olmak,

• Özgüvene sahip olmak,

• Temsil yeteneğine sahip olmak,

• Türkçeyi iyi kullanabilmek,

• Sabırlı olmak,

• Mal ve hizmetlerin özelliklerini çok iyi bilmek,

• İşletmenin ilkelerini bilmek ve benimsemek,

• Uzun süre ayakta durabilmek,

• Dikkatli olmak,

• İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmek,

• Sorumluluk sahibi olmak,

• Dış görünüşüne dikkat etmek,

• Hareketli bir yaşamı sevmek,

• Seyahate engel bir hali olmamak,

• Bilgisayar kullanabilmek,

• Ürünlerin sınıflandırmasını yapabilmek,

• Beraber çalışmayı ve iş birliği yapmayı önemsemek.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek eğitimi lise düzeyinde, Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler.

Lise eğitiminden sonra Öğrenci Seçme Sınavı’nda başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilirler.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Bu meslekte çalışan kişiler hem işletmenin faaliyet gösterdiği çeşitli bölgelerde bulunan ofislerde hem de açık mekânlarda çalışabilirler. Meslek elemanları sürekli olarak insanlarla diyalog hâlindedirler.

Kullanılan Araç ve Gereçler

Meslek elemanları; not defteri, kâğıt, kalem, hesap makinesi, telefon, bilgisayar, faks gibi araç ve gereçler kullanırlar.

İş Bulma İmkânları

Aktif satış görevlileri özel sektörde iş bulabilirler. Meslek zaman zaman seyahat etmeyi gerektirdiğinden sürücü belgeli satış görevlilieri daha avantajlı durumdadır. Ofis ortamında yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen bayan elemanlar tercih sebebidir.

Meslek elemanları bilgi, beceri, deneyim, çalışma süresi, çalışılan yer gibi etmenlere göre ücret alırlar. İş yerinin büyüklüğü de ücretlerde etkili olmaktadır.Benzer Yazılar

Yorum Ekle