COĞRAFYA DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, onun zevkli bir ders olduğunu göreceksiniz.
*
Her konuda olduğu gibi coğrafyada da öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. İklimin tanımını bilmeden hava durumu ile arasındaki farkı anlayamazsınız.
*
Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.
*
Konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalısınız.
*
Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir.
*
Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız. Anlatılan konuları adeta gözünüzde canlandırmalısınız. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden (resim, grafik, tablo…) yararlanabilirsiniz.

*
Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.
*
Çıkmış soruları çözmek size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.

Sosyal Bilgiler dersi; Tarih, İnkılâp Tarihi, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgileri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır.

*
İlk önce Tarih müfredatı gözden geçirilmelidir. Daha sonra konunun bilgi kısmı, iyice öğrenilmelidir. Konu çalışılırken önemli yerlerin altı çizilerek özet çıkarılmalı, daha sonra bu özetler kısa aralıklarla tekrar edilmelidir.
*
Not çıkarırken kendinize göre ilgi çekici işaretler kullanılmalıdır.
*
Tarihle ilgili temel kavramlar ve terimler çok iyi bilinmelidir. (Merkezi otorite, siyasi birlik, feodalite, Rönesans, manda ve himaye gibi)
*
Temel bilgiler ve kavramlar arasındaki bağlantılar iyi kurulmalıdır. Örneğin Haçlı Seferleri’nin sonuçlarıyla Avrupa’daki siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşim gibi)
*
Olaylar arasındaki benzerlikler, ortak özellikler ve neden-sonuç ilişkileri iyice kavranmalıdır.
*
Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği, Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün İlke ve İnkılâpları konularına özen gösterin.
*
Tarih konuları arasında bütünlük olduğu unutulmamalı ve bir konu iyice öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.
*
Konu çalışıldıktan sonra dergi ya da konu anlatımlı kaynaklarınızdan sorular çözülmelidir.
*
Bol soru çözmek, soruları çözerken hızınızı arttıracağı gibi konulardaki bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır.
*
Testlerde yanlış yapılan soruların konulan kısa aralıklarla tekrar edilmelidir. Coğrafya dersine çalışırken şunlara dikkat etmelisiniz:
*
Bütün derslerde olduğu gibi Coğrafya dersinde de öncelikli olarak tanım ve kavramlar iyi öğrenilmelidir. Çünkü anlatılan konular, bu tanım ve kavramlar iç içedir.
*
Coğrafyanın Konusu, Türkiye Coğrafyası konuları en çok soru çıkan alanlar
*
Konulan daha iyi öğrenmek için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden faydalanılmalıdır.Benzer Yazılar

One thought on “COĞRAFYA DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

Yorum Ekle