Dumlupınar Üniversitesi

dumlupınar üniversitesi

Üniversiteler, sadece eğitim-öğretim kurumları değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji üreten, bulunduğu yörenin ve ülkenin sosyo-ekonomik yönden gelişimine öncülük eden ve üniversite-sanayi, üniversite-toplum iş birliği çerçevesinde bulundukları yöreye büyük kazanımlar sağlayan kurumlardır. Üniversiteler, üstlendikleri görevler ve sağladıkları kazanımlarla, Türkiye Cumhuriyetinin temel kurumlarındandır. Ülkemizin, cumhuriyetimizin geleceğinin üniversitelere, öğretim elemanlarına ve öğrencilere doğrudan bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Bu bağlamda, 1992 yılında kurulan Üniversitemizin temel hedefi, her geçen yıl öğrencilerimize daha iyi bir eğitim-öğretim verebilmek, daha çok ve kaliteli bilimsel araştırma ve yayın yapmak, bulunduğumuz bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına hizmet etmek, katkı sağlamaktır.

Dumlupınar Üniversitesinde, 2008-2009 Akademik Yılı itibariyle 5 fakülte, 2 enstitü, 8 araştırma ve uygulama merkezi, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulumuzda toplam yaklaşık öğrenci sayımız 30.500 dür.

Üniversitemizde 27 profesör, 19 doçent ve 226 yardımcı doçent olmak üzere toplam 272 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca 180 öğretim görevlisi, 272 araştırma görevlisi, 55 okutman ve 5 uzman ile birlikte toplam 784 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Araştırma görevlilerimizden 136’sı diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim yapmaktadır.

İlana çıkılmış ve işlemleri devam eden öğretim elemanlarının ataması gerçekleştiğinde 3 profesör, 15 doçent ve 40 yardımcı doçent kazanmış olacağız. Bu takdirde öğretim üyesi sayımız 330 olacaktır. İlana çıkılacak 22 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisi ve 3 okutman ile birlikte toplam öğretim elemanı sayımız 860 olacaktır.

Lisans eğitimi göz önüne alındığında, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 57’dir. Öğretim üyesi başına 20 öğrenci düşmesini kabul edersek, öğretim üyesi sayımızın 776 olması gerekmektedir. Tüm öğrenciler göz önüne alındığında ise yaklaşık 1500 öğretim elemanımızın olması gerekmektedir.

İdari personel sayımız 558’dir ve bizim büyüklüğümüzde bir üniversite için yeterli değildir. Ben burada büyük özveriyle çalışan tüm idari personelime teşekkürü bir borç biliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Üniversitemizde, öğrencilerimize eğitim-öğretimin yanı sıra, üniversiteli olma duygusunu da yaşatacak imkanlar sunulmaktadır. Bu amaçla sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere ve bu etkinlikleri düzenleyecek öğrenci kulüplerine gereken önem ve destek verilmektedir.

Kütahya Genç İş Adamları Derneği ile yaptığımız iş birliği protokolü çerçevesinde Kütahya merkezindeki işletmelerin sorunlarını çözme ve verimliliğini arttırma çalışmaları yürütülmektedir. Kütahya’da bulunan kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışanlara ihtiyaç duyacakları konularda eğitim vermek amacıyla Sürekli Eğitim Merkezi çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası ve KOSGEB desteğiyle, üniversite-sanayi iş birliği bağlamında AR-GE projeleri yürütülmektedir.

Dumlupınar Üniversitesi, en önemli misyonu olan, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunan, demokrat, lâik, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve başkalarının özgürlüklerine saygılı, toplumsal sorumluluk bilincine ve ekip ruhuna sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal ilişkileri güçlü bireyler yetiştirme hedefine kararlı ve emin adımlarla yürümektedir.
Merkez Kampüs

Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü, 7502 dönümlük bir alanda yer almaktadır. Kampüse giriş, Üniversite inşaatlarının mimari felsefesi olan Osmanlı-Selçuklu yapımı tarzında, gelen insanları kucaklayan formda, ortada iki büyük kulenin yer aldığı yanlara doğru küçülen kuleler ve bu kulelerin arasındaki kemerli girişlerin olduğu taş kapıdan sağlanmaktadır. Kampüs alanında mevcut yapılanma ile gelişme alanlarını ayıran, kampüsü çevreleyen geniş bir ring yolu oluşturulmuş ve fakülte bloklarının içine taşıtların girmesi engellenmiştir. Taşıt ve yaya sirkülasyon alanları birbirinden büyük ölçüde kesilmiş, kontrollü bir şekilde sağlanmıştır.

Kampüs giriş kapısından girildiğinde 160X300 m boyutlarında büyük bir meydan yer almaktadır. Giriş kapısının karşısında, kapı ile aynı aksta Rektörlük binası yer almaktadır.

Meydanın sağ ve sol tarafında Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve bu fakültelerin dekanlık ve öğretim binaları bulunmaktadır. Meydanda, giriş kapısı ile Rektörlük binası aksında kaskatlı havuzlar yapılmıştır. Havuzlar ile Rektörlük binası arasında üniversitemizin simgesi olan Dumlupınar Anıtı yapılmaktadır.

Merkez Kampüsün doğu cephesinde Kızılbayır denilen tepenin hemen üst kısmında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlık ve öğretim binaları ile Sağlık Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitemizin Merkez Kütüphanesi ve Hastanesi de burada hizmet vermektedir. Merkez Kampüsde ayrıca çeşitli açık spor tesisleri bulunmaktadır
Germiyan Kampüsü

Germiyan Kampüsü, Kütahya-Afyon karayolu üzerinde bulunmaktadır. Bu kampüste; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Kütahya Meslek Yüksek Okulu yer almaktadır. Ayrıca Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin bazı birimleri ile çeşitli açık ve kapalı spor tesislerinin bazıları burada hizmet vermektedir.Bu kampüsümüz üniversitemizin ilk kampüsü olmakla birlikte eşsiz doğa manzarası ve yeşil alanların fazlalığı ile kampüs içerisinde bulunan öğrencilerimiz ve personelimiz gün boyunca temiz hava solumaktadırlar.

Ulaşım

Kütahya’ ya Ulaşım

Kütahya, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünün doğusunda yer almaktadır. İç Anadolu’yu Ege’ye, Marmara’yı Ege ve Akdeniz bölgesine bağlayan kara ve demiryollarının kavşağında yer almaktadır. Kütahya’nın Manisa dışındaki altı komşu İl’e (Eskişehir, Afyon, Uşak, Bursa, Bilecik ve Balıkesir) düzenli karayolu bağlantısı vardır. İl merkezinden ilçelere ve ilçelerin birbirlerine karayolu bağlantıları muntazamdır. Kütahya, İstanbul’u Antalya’ya, Ankara’yı İzmir’e bağlayan karayolları kavşağındadır. Otobüs ile Kütahya-Ankara arası 4,5 saat; İzmir, İstanbul ve Antalya’ya ulaşım 6 saat’tir.

Kampüslere Ulaşım

Merkez Kampüs

Merkez Kampüs ( D230 ) Kütahya Balıkesir karayolunun 10.km sinde yer almaktadır.Kampüse ulaşım dolmuşlarla ve özel halk otobüsleri ile mümkün olmaktadır.

Germiyan Kampüsü

Germiyan Kampüsü ( D650 ) Kütahya Afyonkarahisar karayolunun 10.km sinde yer almaktadır.Kampüse ulaşım özel halk otobüsleri ile olmaktadır.Kredi yurtlar kurumunun öğrenci yurtları ise bu kampüsün yakınındadır.

KAMPÜS YAŞAMI >> BESLENME

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren personel ve öğrencilere yönelik hizmetlerin en önemlilerinden biri beslenme hizmetidir. Üniversitemiz yemek hizmeti her yıl ihale yapılarak özel şirkete yaptırılmaktadır. Bu hizmeti Merkez Kampüste bulunan 7000 öğün kapasiteli mutfağımızla sağlamaktayız.

Bu hizmeti gerçekleştirirken en önemli faktörün insan sağlığı olduğunun bilincinde olup, öğrenci ve personelimize yönelik  sağlıklı ve hijyenik ortamı sağlayan, en iyi koşullarda hazırlanmış, kişinin günlük alması gereken besin öğelerinden oluşan menü sunulmaktadır.

Bu hizmetler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından mutfakta görevlendirilen gıda teknikeri ve konusunda yeterli bilgiye sahip diğer görevli personellerin denetiminde bu hizmetin gerçekleştiren yemek şirketinin gıda mühendisi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Merkez Kampüs mutfağında besin değeri ve kalori hesaplaması yapılan yemekler, kampüs içinde fakültelerin yemekhanelerinde ve Germiyan Kampüsünde bulunan birimlerimizin yemekhanelerine sevk edilerek öğrenci ve personelimize temiz ve sakin bir ortamda sunulmaktadır.

Öğrenci ve personelimize en iyi hizmeti sunabilmek adına;  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesince görevlendirilen personelimiz günlük denetim ve kontrollerini sürdürmektedir.

Bu denetim ve kontroller  yemek pişirme ve hazırlamada kullanılan ham madde ve malzemelerin alımından başlayıp, mutfakta çalışan personelin, kullanılan malzemelerin,  hijyen ve temizliğine kadar yapılmaktadır.

Ayrıca pişirilen yemekler denetim personeli tarafından numune alınıp kontrol edilmektedir. Şayet pişirilen yemekler tat, görünüş, koku, kıvam  bakımından uygun bulunmadığı takdirde yeni bir alternatif menü ile değiştirilmektedir.

Merkez mutfağımızda üniversite denetim personeli ve firma personeline ait ayrı ayrı büro olarak kullanılan odalar, wc,  duş, soyunma odası, kuru erzak depoları, et saklama dolabı, sebze dolabı, ana mutfak ve bulaşıkhane olmak üzere rahat bir çalışma ortamı sağlanmıştır.

Mutfaktaki  çalışan personelin düzenli olarak portör muayeneleri yapılmakta olup, çalışan personel, çalışırken temiz iş kıyafetleri bone ve eldiven kullanarak çalışmaktadır.

Öğrenci personele yönelik bu hizmette üniversitemiz gıda teknikeri ve yemek şirketinin gıda mühendisi tarafından ortaklaşa oluşturulan aylık menü dönüşümlü olarak  hazırlanmakta ve öğrencilerimizin günlük alması gereken  2500 k/kal nin asgari 1000 k/kal ni öğle yemeğinde alması sağlanmaktadır. Menüde 4 kap yemek yer almaktadır.

Bu yemek hizmetimizden faydalanan ortalama akademik ve idari personel sayısı 500 okulun açık olduğu dönemlerde öğrenci sayımız ise 1000’ dir.

Bu yemek hizmetinden Kütahya İlçe Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının da ihaleleri yapılarak aynı şekilde faydalanmaktadırlar.

Öğrenci ve personelimize verilen yemekler için dönemler halinde abonman yemek kartı satışa sunulmaktadır. Bir önceki yemek döneminin bitmesine bir hafta kala yeni yemek döneminin kartları satışa çıkarılmaktadır.

Fakülte ve yüksekokullarınca tespit edilen başarılı ve gelir düzeyi düşük bulunan öğrencilere yemek yardımı ücretsiz kart verilerek yemek hizmetinden yararlanmaları sağlanmaktadır..

Ayrıca üniversite personeli de Başbakanlıkça bildirilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan ücretler karşılığında yemek hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Kütahya ili ve ilçelerinde yaklaşık 25 özel öğrenci yurdu bulunmaktadır.Ayrıca kredi yurtlar kurumunun yurtlarıda öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Kampüs’de Barınma

HÜSNÜ ÖZYEĞİN ÖĞRENCİ YURDU

Üniversitemiz Merkez kampüs içerisinde bulunan yurdumuz, 01.10.2006 tarihinde faaliyete geçmiştir. Yurdumuz 512 kız ve erkek öğrenciye hitap etmektedir. Tüm odalarımız 2 kişilik olup, her odada banyo, wc, 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için açık büfe kahvaltı ve isteğe bağlı olarak akşam yemeği mevcuttur. Ortak kullanım alanları olan internet salonu, tv odası, fitness salonu, kantin, çamaşır ütü odası öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Tanıtım videosu
Benzer Yazılar

Yorum Ekle