Perakende Satış Görevlisi

Perakende satış görevlisi; perakende satış yapan işletmelerde müşteriye ürünü tanıtan ve satan meslek elemanıdır.

Görevleri

Meslek elemanlarının görevleri;

• İş planı yapmak,

• İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,

• Satılacak malları türlerine göre sınıflandırmak,

• Defolu veya kullanılamaz durumdaki malları sınıflandırmak, ilgili birimlere göndermek,

• Satışa sunulacak malları teslim almak, kayıtlarını tutmak,

• Malları raflara yerleştirmek, vitrin düzenlenmesine yardımcı olmak,

• Müşteriyi psikolojik olarak etkilemeye çalışmak, onu satın almaya teşvik etmek,

• Satılan malların fatura veya fişini düzenlemek,

• Günlük satılan malların dökümünü yapmak ve satış cirosunu hesaplamak,

• Raflardaki malların durumunu kontrol etmek,

• Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmaktır.

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler

Perakende satış görevlilerinde bulunması gereken özellikler şunlardır:

• İş ahlâkına sahip olmak,

• Öz güvenli olmak,

• Temsil yeteneğine sahip olmak,

• Dilimizi, hem yazılı hem sözlü alanda doğru kullanabilmek,

• Dikkatli ve sabırlı olmak,

• Mal ve hizmetlerin özelliklerini çok iyi bilmek,

• İşletmenin ilkelerini bilmek ve benimsemek,

• Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedenen sağlıklı olmak,

• İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmek,

• Sorumluluk sahibi olmak,

• Dış görünüşüne dikkat etmek,

• Hareketli bir yaşamı sevmek,

• Seyahate engel bir hâli olmamak,

• Bilgisayar kullanabilmek,

• Ürünlerin sınıflandırmasını yapabilmek,

• Beraber çalışmayı ve iş birliği yapmayı önemsemek.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek eğitimi lise düzeyinde, Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler.

Lise eğitiminden sonra Öğrenci Seçme Sınavı’nda başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilirler.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Meslek elemanları perakende satış işlemleri yapan her türlü işletmede çalışabilir. Bu işi yapan kişiler, sürekli olarak insanlarla diyalog hâlindedirler.

Kullanılan Araç ve Gereçler

Perakende satış görevlileri; not defteri, kâğıt, kalem, hesap makinesi, yazar kasa, telefon, bilgisayar, faks gibi araç ve gereçler kullanır.

Kaynak: megep.meb.gov.trBenzer Yazılar

Yorum Ekle