Çingeneler ve Tarihleri

‘Çingene’ ya da ‘Roman’… Kendilerine özgü hayat tarzlarından taviz vermedikleri için onca badire atlatan bu insanlar, yaşam sevinçlerini yitirmemişlerdir.

Nereden Geldiler

Çingenelerin nereden geldiği sorusu, Avrupa’da ilk görülmeye başlandıkları Ortaçağ’dan itibaren, hem yöre insanlarının hem de tarihçilerin kafasını meşgul eder… Kimdir bu koyu tenli, garip kıyafetli, bambaşka bir dil konuşan, gruplar halinde konaklayıp göçen insanlar?.. 18. Yüzyıl’a değin, Çingenelerin kökeni konusunda türlü rivayetler dolaşır. Onların Hindistan ile ilişkisini ilk fark eden, Istvan Vali ismindeki Macaristanlı bir rahip olur… Bugünkü genel tespitlere göre, Romanlar 9. Yüzyıl’dan itibaren dalgalar halinde Hindistan’ın kuzeyinden yola çıkıp İran üzerinden Mezopotamya, Ortadoğu ve Anadolu’ya gelmişler-iz. Yüzyıl ile 15. Yüzyıl arasında esas olarak bu topraklarda konaklamakla birlikte, bir kolları Yunanistan’a ve Balkanlar’a geçmiş, 14. Yüzyıl’dan itibaren de bunlar Tuna vadisini izleyerek Orta Avrupa’ya ulaşmışlardır; diğer bir kol ise Ermenistan, Kafkasya özerinden Rusya’ya ve daha sonra da İskandinavya’ya varmıştır. 16. Yüzyıl sonunda İngiltere ve İskoç/a da dahil olmak üzere, tüm Avrupa’ya yayıldıkları görülür.

Yazının devamı resimlerden okuyabilirsiniz.

55383897929340143396.jpg 55044504323497351922.jpg 84237398061863418047.jpg 38744255984105619779.jpg

Kaynak: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/merakediyorum/JoGSPbOhL6IBenzer Yazılar

Yorum Ekle