uygarlık tarihi ara sınav soruları…

1. SINIF UYGARLIK TARIHI ARA SINAV SORULARI 05.04.2008

Soru: iştar kapısı, babil kulesi ve dünyanın yedi harikasından biri olan Babil´in asma bahçeleri hangi krallık zamanında yapılmıştır?
Cevap: Yeni Babil Devleti

Soru: Assurluların Anadolu daki ticaret merkezi neresiydi (Başka şekilde sorulmuşta olabilir hatırlamıyorum tam ama olay – bahsi doğru )
Cevap: Kaneş / Neşa

Soru: Aşağıdakilerden hangisi eski mısır firavunlarından değildir ?
Cevap: (Şıklardan 1 tanesi değildi Onuda unuttum. Diğer şıklardan birisi ilk kadın firavun Haçepşut idi.)

Soru: Eski krallık dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: Piramitler çağıdır.

Soru: Eski mısırda güneşi tek tanrı olarak kabul ettirmek isteyen firavun aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Amenofis

Soru: Eski mısırda kullanılan yazı biçimi yada hiyeroglifin kısaltılmış halini soruyordu hatırladığım kadarıyla
Cevap: Hiyeratik Yazi

Soru: Neolitik çağın en erken evreleri konusunda yeni bilgiler sağlayan anadolunun bugune kadar saptanmış en eski yerleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Hallan Çemi

Soru: Anadoluda paleolitik çağ hakkında en kesin bulgulara nerede rastlanmıştır? (Tam hatırlayamadım ama bu tip bir soru idi)
Cevap: Karain mağarası.

Soru: Anadoluda çömlekçi çarkı ilk kez hangi dönemde ve nerede kullanılmıştır?
Cevap: Erken Tunç Çağı II evresinde Troya Ilb tabakasında.

Soru: Hitit kralları ve kraliçeleri aşağıdaki ünvanlardan hangilerini kullanmıştır?
Cevap: Tabarna ve Tavanna (Bir daha gelirse listeden ilk harfleri T olanları işaretleyin )

Soru: ilk parayı kimlerin icat ettiğini soruyordu sanırm, Aklımda ya böyle kaldı yada bu soruya çok çalışmışım bunu da unutur gibyim..
Cevap: Lidyalılar.

Soru: Urartu, Frig ve xxx? devletlerinin başkenti aşağıdaklerden hangisinde doğru sıralanmıştır? (xxx? devletini unuttum. Muhtemelen de yanlış yaptım çünkü o xxx? devletini hiç hatırlayamadım. iki tane şıkkın ilk iki sırası doğruydu. 3. sünü bilemediğim için o ikisi arsında kaldım mecbur salladım.
Cevap: Urartı = Tuşpa, Frigler = Gordion,

Soru: Hun imparatorluğunun bilinen ilk kurucusu kimdir?
Cevap: Teoman

1.Sınıf – UYGARLUK TARİHİ

1. Sümerler’in uygarlık tarihine en önemli katkıları:

A) İlk edebiyat eserlerini vermeleri.

B) İlk hukuk ve adalet düşüncesini getirmeleri.

C) İlk takvimi bulmaları.

D) Yazıyı icad etmeleri.

E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.

2. Osiris destanı

A) Hitit’lerin en önemli edebiyat örneklerindendir.

B) Kaldelilerin destanları arasındadır.

C) Perslerin ünlü destanlarındandır.

D) Nil tanrısı ile ilgili bir destandır.

E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.

3. Solon reformları içinde aşağıdaki reformlardan hangisi mevcut değildir?

A) Toprak reformu

B) Borç nedeniyle esaretin kaldırılması

C) Siyasal hak ve ödevlerin belirlenmesi

D) Fakir vatandaşlara oy hakkı verilmesi

4. Sofistler aşağıdaki şıklardan hangisine en fazla uyan düşünceyi savunur?

A) Mutluluğun bilimsel düşüncede olması.

B) Her konuda mutlaka bir tek doğru olması.

C) Mutluluğun dünyalık zevk ve zenginlik olması.

D) İnsanın her şeyin ölçüsü olması

5. Sokrates yöntemi

A) Rasyonel düşünceye dayanır.

B) İnsanlarla alay eden bir yöntemdir.

C) Retorik kandırmaya dayanır.

D) Doğru düşünceyi “doğurtma” yöntemidir.

6. Nominalizmin Skolastik düşünceyi yıkıcı niteliği şu noktadadır:

A) Tanrının varlığını inkar etmesi.

B) Tümellerin tikellerden bağımsız varlıkları olduğu.

C) Tümellerin tikellerden bağımsız varlıkları olamayacağı.

D) Tümellerin varlıklarının olamayacağı.

E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.

7. Aşağıdaki şıklardan hangisi yüzyıl savaşlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

A) Ulusal devletler ilk defa ortaya çıktı.

B) İngiltere mutlak monarşisini pekiştirdi.

C) Fransa’da parlamenter monarşisi güçlendi.

D) Fransa’da ve İngiltere’de demokrasi gelişti.

E) Yukarıdakilerin hiçbirisi.

8. 14 ncü yüzyılda gelişen 5 büyük İtalyan kent-devletlerinin arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Papalık Devletleri

B) Napoli

C) Milano

D) Roma

E) Venedik

9. Machiavelli’nin uygarlık tarihi açısından önemi en fazla hangi noktadadır?

A) Siyaseti etikten ayırmıştır.

B) Siyaseti etik temellere dayandırmıştır.

C) “Amaç aracı mubah kılar” görüşünü savunmuştur.

D) Mutlak monarşik düzenin temel felsefesini ortaya koymuştur.

E) Yukarıdakilerden hiçbiri.

10. Amerikan Anayasası Aydınlanma düşünürlerinden aşağıdaki hangisinin fikirlerini benimsemez?

A) Locke.

B) Montesqieu.

C) Hume.

D) Hobbes.

E) Yukarıdakilerden hiçbirisi.
1. Tarımın başladığı ve hayvanların evcilleştirildiği bir kültür evresi olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Kalkolitik

Neolitik

Poleolitik

Mezolitik

Tunç çağı

2. Mezolitik çağda evcilleştirilen ilk hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
Domuz

Kedi

Deve

At

Köpek

3. Sümer mimarisinin tapınak yapısı olan ve üst üste oturtulmuş kerpiç taraçalardan oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Megaron

Piramit

Ziggurat

Tümülüs

Mastaba

4. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya krallıklarından biri değildir?
Babil

Hitit

Akkad

Sümer

Assur

5. Aşağıdaki tarihlerden hangisi Mısır’da Eski Krallık dönemini kapsar?
İ.Ö. 1010 – İ.Ö. 970

İ.Ö. 1550 – İ.Ö. 1070

İ.Ö. 2040 – İ.Ö. 1650

İ.Ö. 2575 – İ.Ö. 2134

İ.Ö. 800 – İ.Ö. 750

6. Mısır’da yaşam izleri hangi döneme kadar inmektedir?
Paleolitik

Neolitik

Mezolitik

Tunç Çağı

Kalkolitik Çağ

7. Anadolu’nun Erken Tunç Çağı hangi tarihler arasındadır?
İ.Ö. 500 – 300

İ.Ö. 3200 – 2000

İ.Ö. 700 – 600

İ.Ö. 1500 – 1000

İ.Ö. 950 – 850

8. İnsanoğlunun bin yıllar boyunca aynı yerde üst üste kurmuş olduğu yerleşmelerin yıkıntılarının oluşturduğu yapay tepeye ne ad verilir?
Tümülüs

Höyük

Piramit

Megaron

Mastaba

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde hükümdarların taşıdığı ünvanlardan biri değildir?
Yabgu

Kağan

Toy

Şanyü

Erkin

10. Aşağıdakilerden hangisi, Asya Hun Devleti öncesi Orta Asya kültür merkezleri içinde yer alır?
Sakara

Teb

Tel-Amarna

Karasuk

Deir el-Bahri

11. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Çağ’da Yunan dünyasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?
Kallias Barışı

Attika-Delos Deniz Birliği’nin kurulması

Kleisthenes Reformları

Maraton Savaşı

Büyük İskender’in ölümü

12. Ekhinos ne demektir?
Dor düzeninde abakusun altında kalan dış bükey kesitli silme

Sütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levha

Tanrıların içkisi

Üzerinde kurban kesilen ve tanrıya sunu yapılan mimari öge

İki sütun ekseni genişliğinde bir sütun çemberi ile çevrelenmiş tapınak planıBenzer Yazılar

Yorum Ekle