Çanakkale Kaplıcaları Kestanbol Kaplıcası

http://sukristali.110mb.com/imagehost/images/05995115702046268615.jpg

Çanakkale-Kestanbol Kaplıcası Kaplıca merkezi, Ezine İlçesi’ne 15 km. uzaklıkta, deniz kıyısından 3 km. içeride ve Ezine Belediyesi sınırları içerisindedir. Kaplıca suyu; doğal ve sondaj çıkışlı olup, 25 İt/sn. akım değerine ve 3.542 kişi/gün/banyo kapasitesine sahiptir. Kaplıca suyunu kullanma ve işletme hakkı; Ezine Belediyesi’ne aittir. Kaplıcanın alt ve üst yapı eksikleri bulunmaktadır. Kür merkezi ve tedavi havuzlan yeterli olmamakla beraber, 100 yataklı bir motel bulunmaktadır. Etkili olduğu rahatsızlıklar aşağıdaki gibidir;

Romatizmal hastalıklar
Solunum yolu hastalıkları
Kadın hastalıkları
Sinirsel hastalıklar ‘”Nevralji”
Eklem ve kireçlenme rahatsızlığı
Göz hastalıklarıBenzer Yazılar

Yorum Ekle