Giresun Yayla Turizmi

Giresun’un güneyini kuşatan dağlar,kuzeye ve güneye doğru alçalarak belirli yerlerde düzlükler oluştururlar. 1750-2200 metre yükseklikteki bu düzlüklerde pek çok yayla mevcuttur.

Tarihsel gelişimi içinde yaylacılık Giresun’da yatay bir hareketlilik olarak tanımlanabilir. Yaylacılık ilin hemen hemen tüm köylerinde görülür ve ekonomik nedenlerle yapılır. Yaylalara Mayıs ayının ortalarında çıkılmaya başlanır.Eylül ayının sonuna kadar yaylalarda kalan yaz boyunca elde ettikleri yağ,peynir ve ot balyalan ile köylerine dönerler.

Yaylacılığın bir diğer amacı da sayfiye olarak kullanılmasıdır.Giresun’da yaylaların şehir merkezine yaklaşık 45-60 km. uzaklıkta olması,temiz hava,sağlıklı besinler,çam ormanları,yeşillikler ve çayırların çok cazip bir peyzaj sergilemesi yaylalara olan talebi artırmaktadır.Esasen Doğu Karadeniz bölgesinde yaz mevsiminin kısa sürmesi de talebi deniz turizminden yayla turizmine doğru kaydırmaktadır.

Yayla Şenliklerinin Doğuşu:Yayla Şenliklerinin temelinde Doğu Karadeniz Bölgesinde yaygın bir gelenek olan “Ötçu Göçü” yatmaktadır.Mısırların 20-30 cm. büyüdüğü zamanlarda aralarında sık biten kısımların aralan 30-40 cm. açılacak şekilde sökülmesine “Sık kazma”,dibindeki otları ikinci kez temizlemeye “ot biçme” ve fındık bahçelerindeki otları tırpan veya oraklarla biçmeye de “ot biçme” denilmektedir.Bu işlerden iyice yorulan ve işleri biten köylülerin yorgunluklarını atmak ve eğlenmek için genellikle temmuz ayında yaylalara yaptıkları toplu gezi ve ziyaretlerine “Otçu Göçü” denir. Zaman olarak mısır otunun alınması ile fındık toplamaya başlanması arasındaki 15-20 günlük boşluktur.Genellikle Perşembe ve Cuma günü yaylaya götürülecek yiyecekler ve giyecekler paketi enir,yola çıkılır. Geçmişin getirdiği örf adet gereği,yolculuk sırasında pınar başlarında oturulur,yemekler yenir,türküler söylenir,horon tepilir.

Bu güzel geleneklerin kaybolmaya yüz tuttuğunun sezinlenmesi üzerine eski günlerin tekrar yaşanması amacıyla Yayla Şenlikleri düzenlenmeye başlanmış ve büyük ilgi görmüştür.Böylece yayla şenlikleri kültürel etkinliklerin yaşatılması için her yıl düzenlenmektedir.

Giresun’da Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya Yaylaları Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş olan yaylalarımızdır.

Kümbet Yaylası

Giresun’a yaklaşık 60 km. mesafede bulunan Kümbet Yaylası,çevredeki bazı yaylalar ve Aymaç Mevkiinden oluşmaktadır.Merkeze adını veren Kümbet Yaylası Turizm Merkezi olup,Giresun’un en popüler yaylalarındandır.

Kümbet Yaylasına Giresun -Dereli- Şebinkarahisar yolu üzerinden iki şekilde ulaşmak mümkündür. Dereli’den sonra Güdül – Yüceköy üzerinden gidildiğinde 60 km.lik asfalt yol ile ulaşılır. Şebinkarahisar yolundan devam edilince İkisu – Uzundere üzerinden de ulaşmak mümkündür.Kümbet Yaylasında elektrik,su ve telefon mevcut olup,ilkokul ve sağlık ocağı hizmet vermektedir. Yayla çevresi gür ormanlarla çevrili çiçeklerle dolu çayırlarla kaplı geniş bir alana yayılmıştır.Yaylada bakkal, kasap, fırın, manav, kır kahveleri bulunmaktadır.

Günübirlik gelenler için bol miktarda kuzu eti ızgara ,ocak başında kendin pişir kendin ye şeklinde takdim edilmektedir.Yaylanın önemli mesire yeri olan Aymaç Mevkii yayla merkezinin yaklaşık 2 km. kuzeybatısındadır.Kümbet Yayla Şenliklerinin kutlandığı bu mevkii doğal güzellikler bakımından zengin çevre manzarasına hakim bir tepedir.

Yayla çimenlerle kaplı ve orman içine serpilmiş düzlüklerden oluşmaktadır.Giresun’da genellikle temmuz ayının ikinci yansında yayla şenlikleri tertiplenir.O günçevredeki diğer yaylalardan ve obalarda bulunan aileler ile il ve ilçeler ile diğer illerden gelen halk şenliklerin yapılacağı yaylada büyük kalabalıklar oluştururlar Bu şenliklerde yenir, içilir, oyunlar oynanır, yarışmalar tertiplenir, hayvansal ürünler pazarlanır. Tertiplenen bu şenliklerin en ünlüsü temmuz ayının ikinci haftasına rastlayan Cumartesi ve Pazar günleri kutlanan Kümbet Yayla Şenlikleridir.

Aymaç Mevkii:Aymaç mevkii Kümbet Yayla Merkezinin yaklaşık 2 km. kuzeybatısındadır.Her sene temmuz ayının ikinci Pazar gününe rastlayan Kümbet Yayla Şenliklerinin kutlandığı Aymaç mevkii doğal güzellikler yönünden zengin,çevre manzarasına hakim bir tepedir.Yol boyunca ladin ormanları ve kır çiçekleri etrafı süsleyerek güzel bir peyzaj oluşturmaktadır.

Salon Çayırı Piknik Alanı: Giresun’dan Kümbet Yaylasına gelişte ,yayla merkezine yaklaşık 1 km. mesafede Orman Bölge Müdürlüğünce tesis edilmiş olan Salon Çayırı Piknik Alanına ulaşılır. Sık orman dokusu içinde günübirlik kullanım talebine hizmet verecek şekilde düzenli ve teçhizatlıdır.Su,wc gibi altyapının yanı sıra piknik masaları,et pişirme ocakları yağmur barınakları ve her biri 5’er yataklı 3 adet dinlenme evi bulunmaktadır.

Koçkayası Orman İçi Dinlenme Tesisleri

Dereli ilçesinin güneyinde ortalama 1840 m. yükseklikte ladin ağacı, orman gülleri ve yemyeşil çayırlarla çevrelenmiş bir konumda bulunan Kockayası dinlenme yeri Giresun’a 65 km. uzaklıktadır. Dinlenme tesislerine Kümbet Yaylası’ndan sonra 5 km.lik bir yolla ulaşılır. 32 bungalov ev, 30 yataklı gurupların kalabileceği motel, restoran, kafeterya, oyun TV salonu, alışveriş merkezi, bar, disko, amfitiyatro, kameriyeler ve spor tesislerinden oluşan bir turistik komplekstir.

Bektaş Yaylası ve Şenlikleri

Giresun merkezinden Evrenköy – Erimez – Yavuzkemal üzerinden gidildiğinde yaklaşık 56 km. uzaklıkta bulunan Bektaş Turizm Merkezi, çevresindeki Kulakkaya Yaylası, Melikli Obası Yaylası, Kurttepe Mevkii ve Alçakbel Ormaniçi Piknik Alanı ile bir bütün teşkil etmektedir. Bektaş Yaylasına yukarıda belirtilen güzergahtan başka 3 değişik şekilde ulaşmak mümkündür.Bunlar:Giresun-Dereli -Yavuzkemal,Giresun-Batlama Deresi- İnişdibi ve Giresun-Bulancak üzerinden gidilen yollardır.

Bektaş Yaylasında elektrik,telefon,su gibi altyapı mevcuttur.Yaz aylarında yöresel bir merkez haline gelen ve Pazar kurulan Bektaş Yaylasında fırın, manav, kasap gibi dükkanlar ve kır kahveleri bulunmaktadır.Yaylada ayrıca iki yıldızlı Karagöl Otel hizmet vermektedir.2000 rakımında ve ağaç yetiştirme sının üzerinde olan yaylada dağ çayırları ve kır çiçekleri ilginç bir peyzaj sergiler yaz başlarında bile yer yer kar görülen yaylada Kurttepe Mevkii kışın kayak yapmaya uygundur.Burası diğer mevsimlerde de manzara seyir noktası olarak ilgi çeker. Bektaş Yaylasında her yıl Ağustos ayının ilk haftasında Bektaş Yayla Şenlikleri düzenlenmektedir.Yapılan etkinlikler içinde çeşitli yarışmalar, spor müsabakaları, halk oyunları ve çeşitli eğlence programlan yer almaktadır.

Yavuz Kemal Beldesi (Kulakkaya Yaylası)

Giresun ilinin 42 km. güneyinde 1500 m. rakımlı, çevresi gür ladin ormanlarıyla kaplı Yavuz Kemal beldesinin çevresinde bulunan Dişical, Melikli Obası, Ayılık, Alçakbel, Hanalan gibi yaylalar topluluğundan oluşmaktadır. Yavuz Kemal beldesinde elektrik, su, PTT gibi altyapı hizmetleri ile jandarma, kır lokantaları, bakkallar hizmet vermektedir.

Melikli Obası Yaylası

Kulakkaya’nın hemen yakınındaki Melikli Obası Yaylası çevresi ladin ormanları ile çevrili, orman gülleri ve yabani açelyalarla bezenmiş çim sahaları ile güzel bir peyzaja sahiptir. Yaylaya 2 km. mesafedeki Yavuz Kemal yerleşmesinde sağlık ve PTT hizmetleri de bulunmaktadır

Tamdere Yaylası

Tamdere Yaylası, Dereli ilçesi sınırları içinde, Şebinkarahisar yolu üzerinde yer almaktadır. Giresun’dan 80 km., Şebinkarahisar’dan ise 27 km. uzaklıkta bulunan yaylaya asfalt yolla ulaşım mümkündür. Lokanta ve bakkal hizmetleri verilmektedir.

Tamzara Yaylası

Tamzara Yaylası, Şebinkarahisar’ın hemen kuzeyinde bulunmaktadır. Havası solunum yolları hastalıklarına çok iyi gelir.

Kulakkaya Yaylası

Giresun’ a yaklaşık 45 km. mesafede bulunan yayla 1700 rakımında ve ilginç doğa güzelliklerine sahiptir. Giresun’un eskiden beri en çok bilinen tarihi bir yaylasıdır. Giresun-Şebinkarahisar yol güzergâhının değişmesinin ardından eski hareketliliğini kaybetmesine rağmen doğal yapısı çok güzeldir. Yanındaki 2030 m. yüksekliğindeki Çaldağ ile Desput suyu ve Gelin Kayası görülmeye değer.

Sis Dağı Yaylası

Giresun ili Görele ilçesinin sahile 40 km. mesafedeki en büyük dağı olan Aladağ’ın en yüksek tepesi Alimeydan (Sis) Dağı 2182 yüksekliktedir. Trabzon ve Giresun illeri sınır bölgesinde yer alan bu yörede Temmuz başına kadar karlar erimez. Bu gruba dahil Sis Pazarı yaylası, Erikbeli mevkiinin 25 km. kadar kuzey batısında yer alır. Sis Dağı’na Giresun-Eynesil yakınlarında sahilden içeri giren yaklaşık 40 km.lik köy yolu ile ulaşılabilir.

Her yıl Temmuz ayının 3. Cumartesi günü yapılan “Sis Dağı Şenlikleri” yöredeki çok sayıda köy ve obadan gelenlerin katılmasıyla kutlanır. Sis Dağı “C statüsünde Milli Park” olarak korunmaya alınmıştır.

Sis Dağı Yaylası Bakanlığımızca Kış Turizmi Merkezi ilan Edilmiştir.

Paşakonağı Yaylası

Denizden l450 m. yüksekliktedir. Yaylaya Bulancak ilçesi Kovanlık beldesinden ulaşılmaktadır. Paşa Konağı Yaylası sarı, mor ve beyaz açalyaları (orman gülleri), derin vadileri ve bu vadilerdeki şelaleleri ile ünlüdür. Yaylada konaklamak için yaylaya 5 km. uzaklıktaki Sarıalan Orman Tesisleri’nden yararlanılabilir.

Tesisin bulunduğu geniş çayırda çadır kurmak da mümkündür. Yaylada gezilip görülebilecek önemli yerler; Karasay Şelalesi, Geçilmez Vadisi, Çiğseli Gölü ve Kızılot Çayırı’dır.

Çakrak Yaylası

Giresun’a yaklaşık 80 km. mesafede olan Çakrak Yaylası’na Yağlıdere ve Kümbet Yaylası üzerinden ulaşmak mümkündür.

Çakrak merkezinde 3 kemer köprü, 2 kilise kalıntısı, Çakrak yakınlarındaki Kırkharman Obası’nda çok sağlam bir kilise ile 5 adet değirmen kalıntısı bulunmaktadır. Ayrıca, Çıkrıkkapı Obası’ndaki 7 km’lik “Hacı Abdullah Duvarı” görülmeye değerdir.

Anastos Yaylası

Alucra ilçesinin güneydoğusunda yaklaşık 10 km. uzaklıkta bulunan yaylaya Kamışlı köyü üzerinden ulaşılmaktadır. Elektrik, su ve telefona sahip yaylada yapraklı ve iğneli ağaçlardan oluşan kırma bitki örtüsü ilginç bir peyzaj sergiler.

Dokuzgöz Yaylası

Görele ilçesine bağlı bir yayla ve mesire yeridir. Dokuzgöz Yayla Şenliği burada yapılır.

Yaylalardaki Tesisler Hakkında Bilgi Alınabilecek Telefonlar

Bektaş Yaylası Karagöl Otel 0454-3882001/02
Kümbet Uzundere Pansiyon 0454-3866230
Kümbet Orta Kahve 0454-3866108
Tamdere Lokantası 0454-3912146
Erimez Hakkı Dayı’nın Yeri 0454-2352009
Orman Bölge Müdürlüğü 0454-2154804


Benzer Yazılar

Yorum Ekle