Söğüt Tarihi Yerler

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ

Ertuğrul Gazi’ nin mezarı, 1281-1285 yılları arasında ilk defa Osman Bey tarafından açık mezar olarak düzenlenmiştir. Çelebi Mehmet bey döneminde de Türbe şeklinde üzeri kapatılmıştır. III Mustafa 1757 yılında yeniden yaparcasına büyük bir onarım yapmıştır. Zaman içerisinde bu binanın yıpranması ve yıkılması sebebi ile II. Abdülhamit Han 1886 yılında bu günde ayakta duran türbeyi inşa ettirmiştir. Türbe altıgen bir planda üstü kubbeli ve doğu tarafına bir antre ilave edilerek yapılmıştır. Duvarları bir sıra taş, üç sıra tuğla ile örülmüştür. Kubbe kurşunla kaplanmış alt sırada bulunan üç pencere ile aydınlatılmıştır.

DAR’UL EYTAM (YETİMLER YURDU)

Sultan Reşat zamanında, devrin kaymakamı Sait Bey tarafından Hamidiye İdadisine ek olarak yaptırılmış, duvarları taştan iki katlı bir binadır. Giriş kapısı üzerinde bulunan yirmi iki parça çiniden , on bir parçası düşerek kırılmış, kalan onbir parçası ise Söğüt Etnoğrafya Müzesi’inde koruma altına alınmıştır.

ERTUĞRUL GAZİ MESCİDİ (KUYULU MESCİD)

http://www.sogut.gov.tr/Resimler/kuyulu.bmp

Ertuğrul Gazi aşiretiyle birlikte
Söğüt’e geldiğinde Aktopraklı
mevkiine yerleşmiştir.
Bu yerleşim yerinin Söğüt Çayı kenarında inşa edilen mescit, küçük mütevazı bahçe içerisinde bir ibadet hanedir.İnşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
Kare planında tek kubbeli ve minaresi bulunan mescidin kuzeyinde son cemaat yeri mevcuttur. Bahçesinde günümüzde üstü kapatılmış olan birde su kuyusu bulunmaktadır. Kuyulu Mescit adı da buradan gelmektedir. Mescit mekan ve plan olarak asıl hüviyetini korumakla birlikte zaman içerisinde büyük bir değişikliğe uğramıştır.

HAMİDİYE CAMİİ (ÇİFTE MİNARELİ CAMİİ)

II. Abdülhamit Han tarafında 1905 yaptırılmıştır. Kare planı tek kubbesi çift minaresi vardır. Duvarlar kırımızı kesme taşlardan örülmüş, kubbesi kurşunla kaplanmıştır. Camiye kuzey tarafından neoklasik alınlıklı kapıdan son cemaat yerine girilir. Pencere aralarında panolar yapılmak süretiyle çiniler yerleştirilmiştir. Cami Hamidiye İdadisi olarak bilinen bina ile birlikte karşı karşıya inşa edilmiştir. Çift minaresinin mimarisi dikkat çekicidir. Minareleri sebebi ile Çifte Minareli Cami olarak da bilinir.

HAMİDİYE İDADİSİ

Hamidiye Camii’si ile birlikte II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan iki katlı taştan yapılmış bir binadır. Cephesinde giriş kapısı üzerinde, İstanbul’da yaptırılmış dokuz manda arabası ile taşınarak getirilen bir Osmanlı Arması yer almaktadır.

ÇELEBİ SULTAN MEHMET CAMİİ

Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1414-1420 yılları arasında yapılmıştır. Dikdörtgen planı, bir büyük ana kubbe ve on bir küçük kubbesi, bir minaresi kuzey,doğu ve batı taraflarından üç giriş kapısı olan ulu bir camidir. İç mekanın aydınlanması için kubbe üzerine fener konulmuştur. Ana kubbe dört taş sütun üzerine oturtulmuştur. Kubbeler ve iç mekan son devir nakışları ile süslenmiştir. Bu camii ”Çarşı Camii” diye de bilinmektedir. Cami Abdülhamit han döneminde büyük bir onarımdan geçirilmiş olup bu günkü görünümü daha çok bu döneme aittir. Geçmişte büyük bir vakfiyesi olduğu rivayet edilen cami Söğüt’ün merkezinde avlusundaki ulu çınarlarla geçmişi günümüze taşımaktadır.

DURSUN FAKIH TÜRBESİ

Dursun Fakıh, Şeyh Edebali’nin damadı, Osman Bey’in bacanağıdır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Karamanlı olduğu bilinen Dursun Fakıh Şeyh Edebali’den Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Usul ilimleri talim etmiştir.Osman Bey ile birlikte pek çok gazaya ve fetihlere katılmıştır. Katıldığı bu seferlerde askerlerin imam hatipliğini ve vaizliğini yapmıştır. Devletin bağımsızlığının bir nişanesi olan Osman Bey adına ilk hutbeyi Karacahisar’da okuyan ve Osmanlı Devleti’nin ilk kadısıdır. Türbesi ilçeye bağlı Küre beldesinde, Söğüt-Bilecik karayolu yakınında huniyi andıran bir tepe üzerindedir.

KAYMAKAM ÇEŞMESİ

1917 tarihinde Sultan Reşat döneminde Kaymakam Sait Bey tarafından yaptırılmıştır. Neoklasik ölçülerde ve dört tarafındaki Kütahya çinileri ve süslemeleri ile küçük zarif bir eserdir.

İSA SOFİ TÜRBESİ

İlçeye bağlı Borcak Köyü’nde bulunan türbe, kare planlı, üzeri kubbeli, moloz taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yaşamış olan İsa Sofi bilgin, gönül dostu, ermiş ulu bir insan olarak bilinir. Ayrıca çevrede Sır Hoca, Kara Tekin, Kamuran Tekke,Taşça Dede, Kumral Dede, Süleyman Bey, isimleri ile anılan türbe ve yatırlar da mevcuttur. Ancak bunlar hakkında yeterli bilgiler bulunmamBenzer Yazılar

Yorum Ekle