atletizmde bayrak koşuları – ödev

BAYRAK KO?ULARI


Bayrak koşuları atletizm yarı?larının sevilen bir dalıdır. Atletizm yarı?malarının son karşılaşması olarak uygulanır. Yüksek puan getirmesi  ve takım yarığı olması nedeniyle atletizmin heyecan verici, ilgi çekici dalı olur. Bayrak koşuları her atletin sorumluluk duygusunu, beceri ve takım işbirlişi anlayIşın? geliştirir.

Teknik:

Bayrak değiştirme alanı: bayrak koşu teknişi, yarı? zorunluluşunun etkisi altında bulunur. Bayrak değişimi yapacak sporcuların teknişe uygun değişimi yapmaları için birlikte uzun süre çalışmaları gerekmektedir.

Bayrak sopası değişimi, değiştirme alanı içerisinde yapılır. Bayrak değiştirme alanı; 100m.’nin bitişinden sonraki her 100m. İşaretinin 10m. Önü ile 10m. Gerisinde belirlenmiş 20m.’lik bölümdür. Bayrak sopasın? alacak sporcu değiştirme alanının 10m gerisinde çıkışı yapar. Hız alma koşusu ile birlikte sporcu 30m’lik bir mesafe koşar. Sopayı alacak atlet, sopayı getiren sporcunun belirlenen hız alma koşusu başlang?cına 7-8m yaklaşınca koşuya başlar. Genelde bu aralık iki sporcunun koşu hızına göre belirlenir.

Ç?k??: 4X100m. Ve 4x400m bayrak koşuları çıkışı takozdan yapılır. Takoz, virajlı koşularda olduğu gibi arka taraf? virajın dı? çizgisine yakın, ön taraf? ise iç çizgiye teğet olacak şekilde yerleğtirilir. Böylece koşucunun çıkış yapmasıyla dışarı savrulması önlenir. Ve başarılı bir koşu elde edilir.

Hız alma koşusunun işaretlenmesi: 2-3 ve 4. KoŞucular kulvarlarına yerleğip, başlangıç koşularını işaret ederler. Ç?k?? noktasının arkasında bayrak sopasın? alan yarı?macı ile sopayı veren yarı?macıların hız alma yeri belirlenir. Bayrak sopasın? getiren yarı?macı bu işaret yerine gelince, sopayı sporcu bütün hız?yla çıkış yapar. Ç?k?? yolu işareti ve çıkış arasında iyi uyum yapılabilmesi sopayı verenin hız? ile sopayı alacak koşucunun harekete geçişi, çabukla?ma yeteneği ile doğru orantılıdır.

Değiştirme alanında sopanın ele verilişi: koşucunun görevi, bayrak sopasın?, değiştirme alanında hatasız bir alı? verişini sağlamaktır. Sopayı alacak 2-3. 4. KoŞucular değiştirme alanın 10m arka tarafından yüksek çıkış yaparlar. Bayrak sopasın? alacak koşucular, sopayı getiren koşucuyu görecek şekilde yerini alır. Bu durumda   gövde de öne doğru az bir eğilme olur. Sopayı  getiren koşucunun değiştirme yapma zamanı sırasında, koşu hızında çok az düşme görülür.

Her koşucunun, bayrak sopasın? alacak koşucuya bayraşı verirken yaklaşma aralığı farklı olur.

Sopanın istenen biçimde ele verilişi bir adımda yapılır. Sopayı değiştirecek koşucular genellikle bu kurala uymaya çalışırlar.

Bayrak sopasın? iki yarı?macı arasında birbirine aktarılmasından önce her iki yarı?macının koşu ritmi birbirine eğit olmalıdır. Değişimde başarının sorumlusu alığı yapan koşucudur. Koşunun başlaması ve sopanın veriliş noktası, bellidir. Dişer koşucu buna göre alı? yapar. ?yi bir değişim çıkıştan 22m ile 25m sonra yapılır. Schmolinsky’ye göre erkekler 22 m ile 26  m’ler arasında bayanlar 19 m ile 22 m arasında değişim yaparlar.

ANTREMAN

–  Antremanlar 4×100 metre için 100/200 metre bayrak yarığı içinse 400 metrelik parkurlarda yapılır.

–  Atletler klüp olarak bayrak değişimi antrenmanları yapmalı ve mümkün olduğunda gelen bir atlet için dişer atletin çıkması antrenmanları yapmalıdır.

–      İlk dört saptanana kadar ekipler arasında müsabakalar yapılmalıdır. Bunu takiben bayrak değişme teknişinin ve sağlam bir ‘ekip ruhunun’ yerleğmesi sağlanmalıdır. ?deal şartlar altında, yedekte bekleyenler, ekipte meydana gelebilecek değişikliklerde yerlerini alabilmelidir. Gerçi 1 ve 3 numaralı koşucular için bir tane, 2 ve 4 numaralı koşucular için de başka bir yedek bekletmek daha kolaydır. Her koşulda, yedeklerin, ekibin başarıya ulaşması için kendi desteklerine ve çabalarına gereksinim duyduşunu iyice anlamaları gereklidir.

TAKT?KLER: 4×100 metre

İlk bayrak değişiminde ekipteki ikinci atletin ilk çıkan olması önemli bir avantajdır. Bu dişer ekipler üzerinde baskı yapar. Dolayıs?yla ekipteki ilk adamın 100 metre deneyimli olması gereklidir. İkinci atletin, 3 ve 4 numaralı koşucularda olmayacak bir sorunla karşılaşması mümkündür; eğer kulvarların ortasındaysa, iç kulvarlarda bekleyen dişer atletlerin ardında gelen takım arkadaşın? gözden kaybetmesi mümkündür. Bununda ötesinde ikinci atlet, koşunun ritmini hissetmesi için daha az zamana sahiptir. Bu nedenle bu koşucu için işaret kulvarın içinde olmalı ve genelde birbirinden  50 cm ila 1 metre uzaklıkta iki işaret bandı kullanılmalıdır.

–  Üçüncü atletin kendi kulvarında çok erken başlayan bir dönemeçle (viraj) karşılaşması gerekmektedir. Bazı atletler dı?tan içe doğru koşmaktadırlar, fakat bu tehlikelidir. İşaret ?eridi kulvarın dışında yer almaktadır. Dördüncü atlet son derece dikkatli olmalıdır, eğer hemen yanındaki iç yada dı? kulvarda başka koşucular varsa gelen takım arkadaşının sinyalini duymayabilir veya sesler karşıabilir. Bu atlet aynı zamanda, koşunun son ayağının verdişi baskıya karşı son derece kontrollü bir yarı?macı olması gerekmektedir.

–  Bir ekip meydana getirirken iki veya üç numaralı bayrak değişmeleri yarı?ın bel kemişini meydana getirir, dolayıs?yla bunların müsabaka ortamında çalışmaları gerekmektedir.

–  Eğer özellikle hızlı/güçlü bir atlet varsa, bunun getireceği katkı arttırmalıdır. Bu da 2 veya 3’ncü değişme alanında işareti, bayraşı daha önceden alıp bir sonraki değişme alanında işareti bayraşı daha sonra verecek şekilde ayarlayarak en iyi şekilde elde edilebilir.

4×400 metre

–  Burada önemli olan dört atletin de toplam güçlerini değerlendirip, ekibin bütün enerjisi en verimli şekilde kullanılacak biçimde, sadece en iyi koşularını çıkarmaları doğrultusunda düşünmeleri sağlanmalıdır. Yalnız sonucu koşucu ir taktik yarı?ına girecektir, başka bir değişle, olay dört ayrı yarı? değil fakat dört atletin ortak katkı ve çabasıdır.

–  Zayıf yada tecrübesiz olan atlet ilk ayaşı ko?malıdır, ikinci ayak için 2 ve 3. KoŞucuların daha tecrübesizleri seçilmelidir. Bu da üçüncü ayak için, arayı açabilecek ya da yarı?tan kopmadan dişerlerini yakalayabilecek güçlü bir 400 metre yarıİçısı gerektirmektedir.

–  İkinci atlete, 200 metreye kadar çok hızlı ko?mayı ve ilk dönemeçten sonra kendini bırakmaması öğretilmelidir.

Tabi her şey yukarıdaki gibi olmalıdır diye bir kural yoktur, ekibin ‘yarı?ta kalmasın?’ sağlamak için ekip sırasında değişiklik yapılabilir. Örneğin, en hızlı koşucuların en sona, ikinci en hızlı koşucuların ilk aya?a konulması böylece dişer atletlerin zayıflıklarının kapatılması olanaklıdır.

–         İki ve üç numaralı bayrak değişmeleri sert olabileceğinden, atletlerin bunlara alı?maları ve önceden sık sık antrenman yapmaları gerekmektedir. Tabii ki üç ve dört numaralı atletler değişme alanında son derece seri davranmalıdır.

ANTRENÖR

Bayrak yarığı antrenörleri, güçlü ekip üyelerinden en iyi performans? çıkarabilecek bir ekip yaratmalıdır. Seçim iki faktöre dayalıdır:

1.       Bireysel performans

2.     Atletlerin, ekibe azami ölçüde katkıda bulunabilme kapasiteleri

Sporumuzun genel yapısı itibariyle, yüksek motivasyonlu atletler için, her iki faktöründe önemli olduğunu anlamaları zor olmaktadır. Bayra?ın? alamayan ya da veremeyen dünya Şampiyonu bir koşucunun ekip için bir değeri yoktur. Aynı şekilde mükemmel bir bayrak teknişi kullanan dört kaplumba?anın pek fazla madalya kazanabilmesi mümkün değildir.

Açıkça, takım antrenörü en iyi sonuçları çıkartacağına, en iyi karalılık ve desteği sağlayacağına inandığı ekibi, yani dörtlüyü kurarken, kendi tecrübesine ve bireyler hakkındaki elde ettişi bilgilere güvenmelidir. Antrenör olayın ‘tek patronudur’. Antrenörü liderlişini kabul edemeyen ve ekip disiplinine uymayan atletlerin olması halinde, grubun bütünlüşü gerçekten tehlikeye girmiş demektir. Bu durumlarda, sorunun ?ahsi duruma dönüşmemesini sağlamak için bir ekip yöneticisi ayarlamak iyi bir çözüm olabilir. Bu sorun çıktığı taktirde, bu çoşunlukla kişisel performansın ekip oluşturmak için tek ölçüt olmadığını bir türlü anlamayan atletlerden (bazen de antrenörlerinden) kaynaklanmaktadır.

Bayrak  değiştirme çeşitleri:

İçten değiştirme: bayrak sopasın? koşucu sağ eliyle taşıyarak getirir. Ve sopayı alacak koşucunun sol tarafından koşuya devam eder. Bayrak sopasın? alacak yarı?macının sol elini vererek içten değiştirme yapar. Bayrak sopasın? alan koşucu koşunun devamı sırasında sopayı sol elinden sağ eline aktararak içten değiştirmeye hazır olur.

Yaraları: bayrak sopası birinci ve üçüncü değişmelerde çok kısa mesafede aktarılır. Vücutta bükülme ise azdır.

Sakıncaları: ikinci değiştirmede yol uzar. Sol elle alı?larda beceriksizlik kendisini gösterir. KoŞu esnasında sopayı sol elden sağ ele aktarırken koşu ritmi bozulabilir.

İçten değiştirme

Dıştan değiştirme: koşucu bayrak sopasın? sol eli ile taşıyarak getirir. Sopayı alacak koşucunun sağ tarafından koşuya devam ederek alıcının sağ eline verip dı?tan değiştirme yapar. Bayrak sopasın? alan koşucu koşu sırasında sopayı sol eline aktararak dı?tan değiştirmeye hazır olur.

Yaraları: bayrak sopasının sağ elle alın??? koşucu için daha kolay ve garantilidir. Yeni başlayanlar için dı?tan değiştirme daha uygundur.

Sakıncaları: birinci ve üçüncü değiştirmelerde kısa mesafede aktarılamaz. Ç?k?? sırasında vücutta bükülme çok fazladır. KoŞu sırasında sopanın sağdan sola aktarılmasında koşu ritminde  bozulma olur.

Dıştan değiştirmenin bir başka şekli, dı?tan değiştirmede bayrak sopasın? alacak koşucu çıkışın, kulvarın dı? kısmına yakın bir yerden başlar. Yolu çapraz geçerek iç çizgiye koşar, böylece vücutta bükülme engellenmiş olur.

Dıştan Değiştirme


Karışık değiştirme: (Frankfurtel Wechsel): karşı?k bayrak değiştirme, içten ve dı?tan değiştirmenin birleğtirilmiş şeklidir. Bu değişim sırasında 1. Ve 3. değiştirmeler içten, ikinci değiştirme ise dı?tan yapılır. Dönemeç ( viraj) koşularında koşucular sopayı sağ elinde, düz aralık koşan sporcular bayrak sopasın? sol ellerinde taşıyarak koşarlar. KoŞu esnasında sopa el değiştirmez, çünkü sporcu bayrak sopasın? aldığı elle verir.

Yararlar: dönemeç, koşu uzunluğu kısalmış olur. Gövdenin çıkışta bükülmesi azalır. Bayrak sopasının sağ elden sol ele geçirilmesine gerek kalmaz.

Bayrak sopasının ele verime teknişi: bayrak sopasın? veren koşucu genelde alıcının eline aşağıdan yukarıya doğru verir. Sopayı alacak koşucu alı? anında bağ parmaşı kendine doğru dişer dört parmaşı bitişik ve dışa doğrudur. Bu durumda el vücudun gerisinde kalça doğrultusunda avuç açık ve aşaşıya doğru bakar. Tüm değiştirmelerde aynı bacakların adım alması ve aynı kolların hareket birlişi ile arzu edilen değişme anı yaratılmış olur.

Bayrak sopasın? ele, aşaşıya doğru vererek değiştirme: Bayrak sopasın? veren sporcu, sopayı alacak koşucunun elinin içine bayrak sopasın? yukarıdan aşaşıya doğru verir. Sopayı alacak olan koşucu ile kolunu omuz yükseklişinde gergince geriye uzatır. Elin içi yukarıyı, üstü a?aşıyı gösterir. Dört parmak bir, ba?parmak ayrı vaziyette sopayı almaya hazır olur.

Çengel tutuŞu: bayrak sopasın? alan koşucu kolunu geriye götürür. Dört parma?ının uçları kendini, bağ parmaşı koşu yönünü dösterir. Bayrak sopasın? veren koşucu sopayı a?aşı ileriye doğru  uygun biçimde uzatarak alıcının elinin içine verir.

Bayrak koşularında yapılan hatalar ve düzeltmeler:

1.       hata: bayrak sopasın? alacak koşucunun erken çıkış yapması,

düzeltme: koşu kontrol işaretine göre bayrak sopası ile çıkış çalışmaları yapılmalı.

2.     hata:bayrak sopasın? alacak koşucunun geç kalması.

Düzeltme: başlangıç kontrol işareti geriye alınarak, en yüksek hızla çıkış çalışmaları yapılmalı.

3.     hata: bayrak sopasın? alırken geriye bakmak.

Düzeltme: hafif tempolu koşularla akustik işaretlere göre bayrak alıp verme çalışmaları yapılmalıdır.

4.     hata: bayrak sopasın? alacak kolun zamanından önce geriye götürülerek koşulması.

Düzeltme: akustik işaretlere göre bayrak sopası ve sopasız kolun geriye götürülme çalışması yaptırılmalıdır.

5.     hata: bayrak sopasın? erken öne uzatılması.

Düzeltme: bayarak sopasın? alacak sporcu ile sopayı verecek koşucu mesafe ayarlama çalışmaları yapılmalıdır.

6.     hata: bayrak değişiminden hemen sonra, sopanın el değiştirmesi

düzeltme: bayrak sopasının erken el değiştirmesinin koşu ritmini bozabileceği açıklanarak, normal zaman içerisinde değişim çalışması yapılmalıdır.

4x100m bayrak koşu pistine yerleğme:

4x100m bayrak değiştirmede koşucunun zaman yanı sıra Şu etkenlerinde dikkate alınması gerekir.

 • Koşunun nitelişi
 • Ç?k?? nitelişi
 • Değiştirme teknikleri
 • ?rade nitelişi
 • Boy

4x100m bayrak koşularında boy yerleğimi sonucu etkiler. Genelde kısa boylu koşucularda virajda, uzun boylu koşucular ise düz koşularda daha başarılı olurlar.

Almanlara göre diziliş:

Konum 1. KoŞu uzunluğu 100-110 m,  çabuk çıkışa sahip ve iyi dönemeç koşucusu.

Konum 2. KoŞu uzunluğu 120-1300m, devamlılık yeteneği ve iyi bir değiştirme teknişine sahip koşucu.

Konum   3. KoŞu uzunluğu 120-130m, iyi bir dönemeç koşucusu, devamlılık yeteneği ve iyi değiştirme teknişine sahip koşucu

Konum    4. KoŞu uzunluğu 120, mücadeleci ve koşuyu en kısa zamanda bitirme gücüne sahip koşucu.

San-Jose-State bayrak değişitirme dizilişi:

Konum 1. Birinci derecede hızlı olan koşucu, iyi çıkış yapan ve iyi dönemeç koşan

Konum 2. İkinci derecede hızlı olan koşucu, iyi değiştirme teknişine sahip düz koşucu

Konum 3. Dördüncü derecede hızlı olan koşucu, sağlam  değiştirme yapan iyi dönemeç koşucusu

Konum 4. Üçüncü derecede hızlı koşan, mücadeleci iyi bir düz mesafe koşucusu

Teksas bayrak değiştirme

Konum 1. Üçüncü derecede hızlı olan koşucu

Konum 2. Birinci derecede hızlı olan koşucu

Konum 3. Dördüncü derecede hızlı olan koşucu

Konum 4. İkinci derecede hızlı olan koşucu

Kurala uygun yerleğme

Konum 1. Üçüncü derecede hızlı olan koşucu

Konum 2. Dördüncü derecede hızlı olan koşucu

Konum 3. İkinci derecede hızlı olan koşucu

Konum 4. Birinci derecede hızlı olan koşucu

4x400m bayrak koşu pistine yerleğme:

konum 1. Dördüncü derecede hızlı olan koşucu

konum 2. İkinci derecede hızlı olan koşucu

konum 3. Üçüncü derecede hızlı olan koşucu

konum 4. Birinci derecede hızlı olan koşucu

bayrak koşuları yarı? kuralları:

1.       20m’lik değiştirme alanı, 100m bitişinden sonra, her 100 işaretinin 10m ön ve 10 m sonraki değiştirme bölgesi, 50mm genişlikte çizgilerle belirlenir. Bu çizgiler değiştirme alanına dahildir.

2.     4×100 yarı?malarında, ilk koşucu haricindeki sporcular değiştirme bölgesinden en çok 10m daha geriden başlayabilirler.

3.     4×100 m bayrak yarı?larında sporcular tamamen  kendi kulvarları içerisinde ko?malıdırlar.

4.      4x400m bayrak yarı?ları ilk tur ve ilk virajdan çıkışa kadar olan ikinci tur bölümü de tamamıyla kulvar içinde koşulur.

5.     Yarışmacı kendi kulvarları içerisindeki pist üzerinde bantla kontrol işaretini belirleyebilir. Tebeşir ve benzeri  maddeler kullanılmaz.

6.     Bayrak sopası yarı? boyunca elde taş,ın?r. Dü?en sopa sporcu tarafından alınır, başka koşucuyu engellemek kaydıyla kulvar dı?ına çıkarak sopayı alabilir, kendisine avantaj sağlamadığı müddetçe bu duruma izin  verilir. bayrak sopasının yapısı: içi bo?, ah?ap, metal veya başka herhangi bir bükülmez malzemeden yapılır. UzunluŞu 30 cm’den fazla 28 cm’den az olmayacak biçimde olmalıdır. Çevresi 12-13cm aşırlığı 50 gr.’dan az olmamalı, yarı? esnasında kolay görünecek biçimde boyanmış olmalıdır.

7.     4×400 m bayrak yarı?ının 3. Ve 4. Sıradaki koşucular, resmi görevlinin yönetiminde, kendilerinden önceki arkadağlarının 200 m’yi tamamladıkları andaki pozisyonlarına göre, içten dışarıya doğru yerleşirler. Gelen koşucular bu noktayı geçince, bekleyen koşucular kendi sıralarını korumalı ve değiştirme bölgesinin başlang?cındaki pozisyonlarını değiştirmemelidirler.

8.     Yarışmacılar bayrak sopasın? teslim ettikten sonra, parkur boşalana kadar kendi kulvarlarında kalmalıdırlar. Herhangi bir yarı?c? dişer takım elemanlarından birin, kulvar dı?ına koşarak kasten engellemesi durumunda takım diskalifiye olur.

9.     Herhangi bir yarı?macıya yardımc? olmak diskalifiyeye neden olur.

10.  Bayrak yarı?ına başlayan takım, sonraki turlar için takımda yalnızca 2 atlet değişiklişi yapabilir.

Bu değişiklikler, bu veya başka yarı?lara katılı? atletler listesinden yapılmalıdır.

Bayrak yarığı için ko?ma düzeni yarı?ın her türü her türü başlamadan önce, resmi olarak deklare edilmelidir.·


· Atletizm bilim ve teknoloji dergisi,Metin demir,  bayrak koşuları , sayı17 sayfa:34-41

1995 ANKARA

eksik resimleri buradan indirebilirsiniz.Benzer Yazılar

8 thoughts on “atletizmde bayrak koşuları – ödev

 1. eda

  admin bilgilerinden dolayı teşekkür ederim performans ödevimde çok yardımın dokundu saol

 2. admin

  sevgili arda bunu her yalnız erkek ister normal :) sabır önemli bir şeydir umarız en kısa sürede ömür boyu birlikte olabiliceğin seni seven ve senin seveceğin biri çıkar :) kendine iyi bak

Yorum Ekle