engelliler için spor – ödev

ENGELLİLER İÇİN SPOR

DoŞu?tan ya da sonradan fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin bir bölümünü kaybetmiş kişiler tarafından yapılan spor eğitimi ve yarı?malardır.

Engelliler arasındaki sportif faaliyetler ilk kez ıngiliz Dr. Sir Ludwig Gudwig Guttman’ın öncülüşünde başlatılmış, ilk yarı?malar ise 1948 yılında “Stoke Mandeville Oyunları” adı altında Londra’da düzenlenmiştir. 1964 yılında ISOD adıyla kurulan uluslararası federasyon; Dünya, Avrupa Şampiyonaları ve Olimpik Oyunlar organize etmektedir.

Dünyada engellilerin yaptıkları sporlarla ilgili uluslararası kuruluşlar, engel gruplarına göre şunlardır;
-IBSA  (Uluslar arası Görmezler Spor KuruluŞu)

-CP-ISRA(Uluslararası Spastikler Spor KuruluŞu)
– ISMGF (Uluslararası Bedensel Engelliler Spor KuruluŞu)
– SO Special Olympics (Zihinsel Engelliler Özel Olimpiyatı)
– CISS (Uluslararası Saşırlar Spor KuruluŞu)
– ICC (Uluslararası Sakatlar Olimpiyat Komitesi)

TÜRK?YE ENGELLİLER  SPOR FEDERASYONU

Türkiye’de Federasyon kurulana dek engelliler ile ilgili spor da dahil olmak üzere bütün çalışmalar, 2908 sayılı Dernekler Kanunu gereğince engelli grupları çatış? altında toplayan ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu bünyesinde bir araya gelen kuruluşlarca yürütülmüştür. Bu kuruluşlar şunlardır:

a)Görme Engelliler: Körler Federasyonu
b) İşitme ve Konuşma Engelliler: Türkiye Saşır, Dilsiz Dernekleri Milli Federasyonu,
c) Ortopedik (Bedensel) Engelliler: Ortopedik Engelliler Federasyonu,
d) Zihinsel Engelliler: Zihinsel Engelliler Federasyonu.

Bu kuruluşların çalışmalarında spora fazla önem verilmemiştir. Engel derecelerinin artmasıyla engellilerin spora olan yaklaşımlarının da azalması bu dönemde saptanan bağlıca olumsuzluk olmuştur. Oysa dünyada spor, engellilerin rehabilitasyonunda önemli bir araç haline gelmiş ve etkin biçimde kullanılmıştır. Ülkemizde de bu çalışmaların önemi kısa bir süre sonra fark edilmiş ve çeşitli dernek, kurum ve kişilerce uygulanmaya başlanmıştır.

Özel olimpiyat programı Türkiye’de 1983 yılında, Prof.Dr. H?fz? Özcan’ın girişimleriyle İstanbul’da “Türk Spastik Çocuklar Derneği” tarafından başlatılmıştır. Zihinsel engelli çocuklara eğitim veren okul ve kuruluşlarla temasa geçilmiş, seminer ve ulusal yarı?malarla programın yurt çapında yayılmasına gayret edilmiştir.

Türkiye Özel Olimpiyat Organizasyonu, 1983 yılında Baton Rouge-Louisiana’daki yarı?malarda yurdumuzu 4 atlet ile temsil etmiştir. Bu dört atletimiz 6 altın ve 1 gümüş madalya kazanmışlardır. 1985 yılında İrlanda’nın Dublin kentinde yapılan Avrupa Ülkeleri Özel Olimpiyat Oyunları’na katılan 8 Türk atleti 5 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmışlardır.

1986 yılında İstanbul’da ilk kez Türkiye Engelliler Özel Olimpiyat Oyunları düzenlemiş, İstanbul’dan 100, Bursa ve Adapazarı’ndan 30 engelli atlet 50 m koşu, 100 m koşu, durarak uzun atlama ve serbest yüzme dallarında yarı?mışlardır. 1987 yılında ındiana’da yapılan 7. Uluslararası Yaz Özel Olimpiyat Oyunları’na katılan 10 Türk yarı?macı ise atletizm, yüzme ve masa tenisi dallarında 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmışlardır. Bu organizasyon çalışmalarını 1990 yılı sonana kadar devletin onayı ve özel sektörün başı?ları ile Türk Spastik Çocuklar Derneği bünyesinde sürdürmüştür.

1991 yılı başlarında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüşü’ne bağlı olarak “Türkiye Engelliler Spor Federasyonu” kurulmuştur. Bu federasyonun amacı, çatış? altında toplanan işitme, görme, ortopedik ve zihinsel engelliler sporu rehabilitasyonun bir parçası olarak uygulamak, geliştirmek ve yaymaktır.

Bu dört büyük özür grubunu spor aktiviteleri ve yapabilecekleri sporlar açısından değerlendirecek olursak:

a) Görmezler: Spor aktiviteleri yok denecek düzeydedir. Çalışmalar eğitim faaliyetlerine yönelik olarak sürdürülür. Bu grupta yapılan en popüler spor goalball’dır.
b) Bedensel Engelliler: Federasyon kurulana dek uluslararası kurallara uymadan gelişigüzel gerçekleştirilen çalışmalar günümüzde, uluslararası kurallar uygulanarak bireysel ve takım sporlarında umut verici seviyeye ulaşmıştır. Bu engel grubunda yapılan spor branıları; basketbol, atletizm, yüzme ve masa tenisidir.
c) Saşırlar: En etkin spor yapan engelli grubudur. 3. Saşırlar Serbest ve Grekoromen Güreğ Dünya Şampiyonası, 1991 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Yaptıkları bağlıca spor dalları; futbol, yüzme, güreğ ve atletizmdir.
d) Zihinsel Engelliler: Örgütsel ve bilimsel spor etkinlikleri yeni yeni canlanmaktadır. Ülkemiz Özel Olimpiyatlar’a da son yıllarda katılmaktadır. Ancak başarılı sonuçlar elde edilen bu gruptaki sporcular Federasyonun yardımıyla hızla kulüpleğmeye başlamıştır.

1991 yılında Minneapolis-Amerika’da düzenlenen Engelliler Olimpiyatı’nda sporcularımız 5 altın madalya kazanmayı başarmışlardır. 1992 yılında Japonya’nın Yamagata kentinde düzenlenen özel turnuvadan ise 2 altın madalya ile dönmüİlerdir. 1993 yılında Sofya’da yapılan Dünya Saşır ve Dilsizler Yaz Oyunları’nda güreğte ?smail Otamış ile Erdinç Yıldız ikincilik, Mahmut Irk üçüncülük elde etmişlerdir. 1994’te yapılan 25. Uluslararası New York Maratonu’nda kategorisinde altan madalya kazanan engelli atletimiz Yavuz ?ap, başarılarını Ocak 1995’te Hanoi’de düzenlenen Uluslararası Vietnam Yarı Maratonu’nda birinci bitirerek sürdürmüştür.

1-9 Temmuz tarihlerinde Amerika Connecticut’da düzenlenen Dünya Engelliler Özel Olimpiyatı’nda sporcularımız 8 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya kazanmıştır.
Zeki Ateğoğlu, Hüseyin kara, DoŞu Y?ldırım, Filiz Turanlı, Fulya AŞur, Koray Acar, Hatice Gülyurt, Adnan Nalc?, ?imal K?rımlıoğlu ve Ender Bay iz bırakan sporcularımızdır. Prof. Dr. H?fz? Özcan, Ali Üredi ve Tarık Bitlis’i de iz bırakan yöneticiler olarak sayabiliriz. Bugün Türk Spastik Çocuklar Derneği’nin kapalı spor salonundan ve gerektiınide çevrenin çeşitli spor tesislerinden yararlanılarak yürütülen özel olimpiyatlar spor eğitimi programından binlerce engelli   çocuk ve yetişkin yararlanmaktadır. Bu programlar 8 yağ üstündeki her beyin ve fiziksel engelli kişiye açık olup üst yağ sınırı yoktur.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2000 yılında Engelliler Spor Federasyonu’nundan ayrılarak, faaliyetlerine başlamıştır.

Bu dört büyük özür grubunu spor aktiviteleri ve yapabilecekleri sporlar açısından değerlendirecek olursak:

a) Görmezler: Spor aktiviteleri yok denecek düzeydedir. Çalışmalar eğitim faaliyetlerine yönelik olarak sürdürülür. Bu grupta yapılan en popüler spor goalball’dır.
b) Bedensel Engelliler: Federasyon kurulana dek uluslararası kurallara uymadan gelişigüzel gerçekleştirilen çalışmalar günümüzde, uluslararası kurallar uygulanarak bireysel ve takım sporlarında umut verici seviyeye ulaşmıştır. Bu engel grubunda yapılan spor branıları; basketbol, atletizm, yüzme ve masa tenisidir.
c) Saşırlar: En etkin spor yapan engelli grubudur. 3. Saşırlar Serbest ve Grekoromen Güreğ Dünya Şampiyonası, 1991 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Yaptıkları bağlıca spor dalları; futbol, yüzme, güreğ ve atletizmdir.
d) Zihinsel Engelliler: Örgütsel ve bilimsel spor etkinlikleri yeni yeni canlanmaktadır. Ülkemiz Özel Olimpiyatlar’a da son yıllarda katılmaktadır. Ancak başarılı sonuçlar elde edilen bu gruptaki sporcular Federasyonun yardımıyla hızla kulüpleğmeye başlamıştır.

1991 yılında Minneapolis-Amerika’da düzenlenen Engelliler Olimpiyatı’nda sporcularımız 5 altın madalya kazanmayı başarmışlardır. 1992 yılında Japonya’nın Yamagata kentinde düzenlenen özel turnuvadan ise 2 altın madalya ile dönmüİlerdir. 1993 yılında Sofya’da yapılan Dünya Saşır ve Dilsizler Yaz Oyunları’nda güreğte ?smail Otamış ile Erdinç Yıldız ikincilik, Mahmut Irk üçüncülük elde etmişlerdir. 1994’te yapılan 25. Uluslararası New York Maratonu’nda kategorisinde altan madalya kazanan engelli atletimiz Yavuz ?ap, başarılarını Ocak 1995’te Hanoi’de düzenlenen Uluslararası Vietnam Yarı Maratonu’nda birinci bitirerek sürdürmüştür.

1-9 Temmuz tarihlerinde Amerika Connecticut’da düzenlenen Dünya Engelliler Özel Olimpiyatı’nda sporcularımız 8 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya kazanmıştır.
Zeki Ateğoğlu, Hüseyin kara, DoŞu Y?ldırım, Filiz Turanlı, Fulya AŞur, Koray Acar, Hatice Gülyurt, Adnan Nalc?, ?imal K?rımlıoğlu ve Ender Bay iz bırakan sporcularımızdır. Prof. Dr. H?fz? Özcan, Ali Üredi ve Tarık Bitlis’i de iz bırakan yöneticiler olarak sayabiliriz. Bugün Türk Spastik Çocuklar Derneği’nin kapalı spor salonundan ve gerektiınide çevrenin çeşitli spor tesislerinden yararlanılarak yürütülen özel olimpiyatlar spor eğitimi programından binlerce engelli   çocuk ve yetişkin yararlanmaktadır. Bu programlar 8 yağ üstündeki her beyin ve fiziksel engelli kişiye açık olup üst yağ sınırı yoktur.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2000 yılında Engelliler Spor Federasyonu’nundan ayrılarak, faaliyetlerine başlamıştır.

İŞİTME ENGELLİLER FEDERASYONUNUN AMACI

Federasyonun Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak olan işitme ve konuşma engelli derneklerinden; İşitme ve konuşma engellilerin iktisadi,sosyal ve kültürel menfaatlerini koruma, geliştirme .İşitme ve konuşma engellilerin sebep olduğu yıkıntılardan onları kurtarıp medeni seviyeye geçmelerini temin etme amacında olan veya bu amaçlardan bir yada birkaçın? amaç edinenlerin birleğmesinden meydana gelen dernekler arasında işbirlişi ve organizasyonun görevi yapacak yetkili bir üst kuruluştur. Kazanç ve payla?ma dışında dernekler arasında ilmi,sosyal ve kültürel yakınla?mayı  temin etmektir.

İŞİTME ENGELLİLER FEDERASYONUNUN FAAL?YETLERİ

1.)   Dişer memleketlerdeki ve memleketimizdeki müessese ve teğekküllerin işitme ve konuşma engellilerin eğitimi üzerinde pratik çalışmalara ait bilgileri toplayıp neticelerini üye derneklere bildirmek.

2.)    İşitme ve konuşma engellileri ilgilendiren beynelminel toplantılara iştirak etmek,ihtiyaç ve lüzumluluŞu görülen toplantıların memleketimizde organize edilmesini sağlamak.

3.)   Anayasamızın öngördüğü müsaade ile memleketimizdeki bütün işitme ve konuşma engellilerin problemlerimizi milli davamız arasına alınarak kanunlar çerçevesinde devlet nezrinde çözüm getirilmesini sağlamak.

4.)  Üye dernekler arasında sanat ve kültür yarı?maları düzenleme, başarılı görülen işitme ve konuşma engellileri ödüllendirmek,memleketimizi propaganda açısından başarılı görülenleri yurt dığı temaslarına göndermek,aynı konudaki organizasyonların memleketimizde yapılmasın? sağlamak.

5.)  Üye derneklerinin çalışmalarına yön vermek,gelişmelerine yardım etmek,işitme ve   konuşma engellilerin genel mesleki ihtiyaçlarını karşılamak.

6.)  Federasyon üyesi derneklerin ve federasyon çalışmalarını yaymak için dergi çıkarma ve mümkün olduğu taktirde bunu yabancı dilde tercüme ettirerek neğrini sağlamak .

7.)  Yurt içi ve yurt dığı gezileri tertipleyerek memleketimizi ziyaret edecek yabancı milletlere mensup işitme ve konuşma engellilere memleketimizi tanıtma açısından turizm alanında rehberlik etmek, bu konuda beynelminel işaretle konuşma engellilerin yetişmesinde yardımc? olmak.

8.)   Gelir temin etmek için menkul kıymetler veya gayri menkuller edinmek, gerektişinde bunları kiraya vermek, satmak, verimli şekilde işletmek, gerekli görüldüşü taktirde rehabilitasyon merkezi kurarak işitme ve konuşma engellileri rehabilite ettirerek bir sanatkar olarak yetişmelerini sağlamak, mesleki eğitim merkezleri kurmak.

9.)   İşitme ve konuşma engelli gençlerin spor,gençlik, izcilik, faaliyetlerine yardımc? olmak, yurt içi ve yurt dığı faaliyetlere katılmalarını sağlamak.

10.)   İşitme engellilerin doğal dili olan işaret dili kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, tercümanlık servisleri,uzman tercümanlar yetiştirmek . Bu konuda kitap,neğriyat, video kaset ve benzeri kitle iletiğim araçları hazırlamak.

11.)  Kendi işini kuran işitme engellilerin işlerinin geliştirilmesi ve uluslar arası platformda iş yapabilmeleri için kurulu ve kurulacak organizasyonlara katılmak, üyelerin katılmasına yardımc? olmak.

12.) Rehberlik,tercümanlık,iletiğim,eğitim,sanatkarlık,televizyon, bilgisayarla eğitim ve benzeri konularda çalışacak engelliler ve engelli olmayan kişilerin mesleğe başlamaları için kurslar, seminerler tertiplemek bu kişileri talep eden kuruluşlarla irtibatlarını sağlamak.Bu konuda uzmanla?mış kişileri toplayıp eğitmen olarak kullanmak.

13.) Meri mevzuat gereği 625 sayılı kanun çerçevesinde;özel öğretim kurulu açmak için Milli E?itim Bakanlı?ında ‘Kurum açma ve öğretime başlamak için izin almak gereği zorunludur.’Bunun için Federasyonumuzca açılacak her türlü kurs ve özel öğretim bu izine tabidir.

FEDERASYONUN BA?LI OLDU?U KURULU?LAR

2908 Sayılı Dernekler Kanunun 88.Maddesi gereğince federasyonun bağlı olduğu üst kuruluş;TÜRK?YE SAKATLAR KONFEDERASYONU’DUR.

YURT DI?I FAAL?YETLERİ

a)Federasyon aynı amaç ve gaye üzerinde ilmi,içtimai,sosyal ve kültürel,sanat ve turizm sahalarında çalışmak işbirlişi maksadı ile kurulmuş merkezi ROMA’da bulunan (FEDERATION MONDAILE DES SOURDES MUETS ) üyesidir.?lgili mercilerden izin almak suretiyle üyesi bulunduğu teğkilatın programları dahilinde yapılacak kongre,konferans,sempozyum ve seminerde ülkemizi temsil eder.

b)UNESCO_WHO ve benzeri uluslar arası kuruluşların amacı çerçevesinde işbirlişi yapabilir.

c)Aynı amaçta kurulmuş,işitme engelli toplumu için ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda faaliyet gösteren uluslar arası Saşır kuruluşlarıyla ilgili mercilerden izin alarak işbirlişi yapabilir.Dünya Türk Saşırları birlişi gibi faydası görülen kuruluşların ülkemiz önderlişinde kurulmasına teğebbüs edebilir.

İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 2002 YILI FAAL?YETLERİ

FAAL?YET

YER

TAR?H

Voleybol Grup Müsabakası Mersin 19-20 Ocak
Voleybol Grup Müsabakası Yozgat 26-27 Ocak
Balkan Ülk.Spor Bir.Toplantıs? Edirne 29-30 Ocak
Voleybol Grup Müsabakası Isparta 2-3 Şubat
Atletizm Milli Takım Kamp? Ankara 6-14 Şubat
Türkiye Yüzme Şamp. Eskişehir 8-10 Şubat
Uluslar arası Salon Atletizmi Şamp. Almanya 15-16 Şubat
Basketbol Grup Müsabakası (GüneyDoğu) ?.Urfa 16-17 Şubat
Kros Milli Takım Kamp? Sakarya 10-20 Şubat
Basketbol Grup Müsabakası (DoŞu) Çankırı 2-3 Mart
Basketbol Grup Müsabakası (Batı) Denizli 9-10 Mart
Türkiye Bowling Şamp. İstanbul 9-10 Mart
Kulüpler Voleybol Yarı Final Isparta 16-17 Mart
Türkiye Bayanlar Voleybol Şamp. Alanya 23-24 Mart
Avrupa Kros Şamp.Kamp? Sakarya 5-21 Mart
Avrupa Kros Şamp. Almanya 24-24 Mart
Bowling Hazırlık Kamp? İstanbul 25-30 Mart
Kulüpler Basketbol Yarı Final Eskişehir 30-31 Mart
Kulüpler Voleybol Final Nişde 5-6 Nisan
Kulüpler Basketbol Final Çankırı 13-14 Nisan
Bayanlar Basketbol Şamp. Samsun 20-21 Nisan
Türkiye Masa Tenisi Şamp. Sakarya 27-28 Nisan
Yüzme Milli Takım Kamp? Kastamonu 10-20 Nisan
Türkiye Güreğ Şampiyonası Aksaray 3-5 Nisan
Basketbol Hazırlık Kamp? Çankırı 14-24 Mayıs
Yüzme Milli Takım Kamp? Erzurum 20-30 Mayıs
Bowling Hazırlık Kamp? İstanbul 24-30 Mayıs
Voleybol Hazırlık Kamp? Tekirdağ 14-24 Mayıs
Voleybol İkili Müs. Tekirdağ 24-26 Mayıs
Türkiye Badminton Şamp. Aksaray 24-26 Mayıs
Avrupa Bowling Şamp. Finlandiya 2-7 Haziran
Avrupa Yüzme Hazırlık Kamp? Ankara 8-22 Haziran
Avrupa Yüzme Şamp. Hollanda 24-29 Haziran
Türkiye Atletizm Şamp. Eskişehir 7-9 Haziran
Basketbol Hazırlık Kamp? Aksaray 8-22 Haziran
Edso Kongresi Hollanda 24-29 Haziran
Basketbol Hazırlık Kamp? ?zmir 3-18 Temmuz
1. Dünya Basketbol Şamp. Yunanistan 18-28 Temmuz
Voleybol Avrupa Şamp.Haz.Kamp? Çankırı 10-19Temmuz
Voleybol Bayanlar Kamp? Çankırı 10-17 Temmuz
Avr.Şamp.Badminton Haz. Kamp? Sakarya 21-31 Temmuz
Masa Tenisi Hazırlık Kamp? Edirne 24 Tem.-30 AŞus.
Masa Tenisi İkili Ulus.Müs. Bulgaristan 10-11 AŞustos
Basketbol Hazırlık Kamp? Edirne 10-23 AŞustos
Basketbol Uluslar arası İkili Müs. Bulgaristan 23-25 AŞustos
Güreğ Hazırlık Kamp? Erzurum 1-14 Eylül
Masa Ten. Ulusl. Kamp? ve Müs. Edirne 12-23 Eylül
Güreğ Ulus. İkili Müs. İran-Rusya 15-16 Eylül
Avrupa Badminton Haz.Kamp? Sakarya 19 Eyl.-4 Ekim
Avrupa Badminton Şamp. İsviçre 6-12 Ekim
Güreğ Hazırlık Kamp? Erzurum 8-19 Ekim
Türkiye Gençler Atletizm Şamp. Eskişehir 13-14 Ekim
Uluslar arası Güreğ İkili Müs. Erzurum 20-22 Ekim
Genç Bayanlar Voleybol Türkiye Samsun 27-28 Ekim
Gençler Masa Tenisi Şamp. Samsun 26-27 Ekim
Gençler Voleybol Şamp. Erkekler K?rıehir 2-3 Kasım
Gençler Basketbol Şamp. Sivas 3-4 Kasım
Voleybol Hazırlık Kamp? Edirne 8-21 Kasım
Türkiye Kapalı Yüzme Şamp. Kütahya 9-11 Kasım
Voleybol Uluslar arası İkili Müs. Rom-Yunanistan 22-25 Kasım
Türkiye Hentbol Şamp. Çankırı 24-29 Kasım
Türkiye Halkoyunları Yarışması Ankara 1-3 Aralık
Türkiye Kayak Şamp. Kayseri 1-3 Aralık
Türkiye Satranç Şamp. Ankara 1-3 Aralık
Giss Toplantıs? Avusturya-İsviçre

İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

Federasyon Başkanı: Oktay Aktaş,

Özgeçmişi: Milli Güreğçi olan Aktaş,, 1959 Kars Doğumlu. Üniversite mezunu olan Aktaş,, güreğ A Milli Takım Teknik Direktörlüşü yaptı. Ayrıca İşitme Engelliler Güreğ Milli Takımı Teknik Direktörlüşü yapan Aktaş,, orta derecede ıngilizce bilmekte.

Genel Sekreter: Fevzi Özer

Özgeçmişi: Akçakoca 1950 Doğumlu olan Özer, boks, atletizm, cimnastik sporlarıyla uğraştı. Üniversite mezunu olan Özer, 1980 yılından beri Genel Sekreterlik yapmakta.

Federasyonun Kurulu? Tarihi: 2000 yılında kuruldu.

Federasyona Ba?lı Kulüp Sayıs?: 67 kulüp

Federasyona Ba?lı Antrenör Sayıs?: Dişer branıların antrenörlerinden yararlanılmaktadır.

Federasyona Ba?lı Lisanslı Sporcu Sayıs?:

Erkek: 2.395

Bayan: 105

Toplam: 2.500

Federasyona Ba?lı Hakem Sayıs?: Dişer federasyonların hakemlerinden faydalanılmaktadır.

Kulüplerin Uluslar arası Ba?arıları: Kulüplerin uluslar arası Şampiyonası yoktur. Milli Takımlar düzeyinde Şampiyona yapılmaktadır. Müsabakalarda Dereceye Girecek Sporcu ve/veya Takım Sayıs?

Sporcu Sayıları

Müsabakanın Kategorisi

Bayan

Bay

Toplam

Kulüp Sayıs?

Büyükler Şampiyonası

55

1.040

1.095

67

Gençler Şampiyonası

30

850

880

Ümitler Şampiyonası

15

280

295

Yıldızlar Şampiyonası

5

280

285

Toplam

105

2.395

2.500

İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

AS BAŞKANLAR ve YÖNET?M KURULU ÜYELERİ ?S?M L?STES?

ADI SOYADI

FEDE.GÖREV?

GÖREV?-?L?

Do?an ÖZDEM?R As.Başkanı (Atletizm) ??t.Eng.Sp.Klp.Fed.B?k.KOCAEL?
Doç. Dr. Kadir GÖKDEM?R As Başkan (Güreğ) Ö?rt. Üyesi. ANKARA
Abdullah BOZDAYI AS Başkan (Futbol) ?? Adamı. ANKARA
Taha MÜFTÜO?LU As Başkan (Yüzme) Bay.Bak.APK.Dai.B?k.ANKARA
Recep TATAR As Başkan (M.Tenisi) İşitme Eng.Spor.Klb.B?k.?STANBUL
Arif ARI As Başkan (Voleybol) Gazeteci (A.A) ANKARA
Hüseyin AR Yön. Kur. Üyesi ?? Adamı Ank.Esn.Od.B?k.Yrd.ANKARA
Gürkan ÖZER Yön. Kur. Üyesi

TMO ?d.Mal.??l.Dairesi B?k.TMO Spor Klb.Gen.Sek.ANKARA

Emel KADIO?LU Yön. Kur. Üyesi Serbest Meslek ?ZM?R
Haluk KOÇ Yön. Kur. Üyesi ÖĞretim Üyesi ANKARA
Kaan GEÇ?T Yön. Kur. Üyesi ?? Adamı ANKARA
Emin KARAMAN Yön. Kur. Üyesi ?l Müdürü S?VAS
Necat PEHL?VAN Yön. Kur. Üyesi ?l Müdürü HATAY
Bülent DEM?RAY Yön. Kur. Üyesi Ok.İçi.Bed.E?.iz.Dairesi ANKARA
Muhammet K?R??C? Yön. Kur. Üyesi İşit.Eng.Sp.Klb.B?k.K.MARA?
Bilal CANSU Yön. Kur. Üyesi İşit.Eng.Sp.Klb.B?k.MAN?SA
Münasip DURSUN Yön. Kur. Üyesi İşit.Eng.Sp.Klb.B?k.BURSA
Mehmet ÇET?NTA? Yön. Kur. Üyesi İşit.Eng.Sp.Klb.B?k.ANKARA
Cemal ERS?N Yön. Kur. Üyesi İşit.Eng.Sp.Klb.B?k.Yrd. ?ÇEL
Erdal BELE Yön. Kur. Üyesi İşit.Eng.Sp.Klb.B?k.?STANBUL
Akif KÜÇÜK Yön. Kur. Üyesi İşit.Eng.Sp.Klb.Fed.As Başkanı ?ZM?R
Mesut ÖZLÜ Yön. Kur. Üyesi İşit.Eng.Sp.Klb.B?k.ANKARA
Adem BAYRAK Yön. Kur. Üyesi İşit.Eng.Sp.Klb.B?k.R?ZE
Ahmet KILIÇ Yön. Kur. Üyesi ??t. Eng. Sp.Klb.Fed.Yön.K.Üyesi ANTALYA

İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLI?I KAYNAKLARI

FAAL ?L SAYISI

46

FAAL KULÜP SAYISI

67

L?SANSLI SPORCU SAYISI

2107

ANTRENÖR SAYISI

1990 yılında kurulan Engelliler Spor Federasyonunca bugüne kadar İşitme Engelliler dalında hiç antrenör kursu açılmamıştır. (Dişer Federasyonların antrenörlerinden faydalanmaktayız.)

HAKEM SAYISI

Dişer Federasyonların hakemlerinden faydalanmaktayız.

2000 YILINDA GERÇEKLE?T?R?LEN

YURT?Ç? FAAL?YETLER

15

YURTDI?I FAAL?YETLER

3

2000 YILI BÜTÇES?

550.000.000.000 TL

YAPILAN HARCAMALAR TUTARI

394.696.000.000 TL

ÖDÜL YÖNETMEL???

Dünyada Paralimpiklere,görme,bedensel ve zihinsel engelli sporcular katılır.Sadece sağırlara mahsus olmak üzere CISS(DÜNYA SA?IRLAR FEDERASYONU)tarafından dünya Şampiyonaları organize edilir.Bu dünya Şampiyonalarının adı? DEAFLMPIC GEAMS’dır Yani Saşır Olimpiyat Oyunları,ddişer olimpiyat oyunları gibi dört yılda bir yazın yapılır.Adı da WORLD SUMMER GEAMS OF THE DEAF,YAN? Saşırlar Yaz Oyunları’dır.

İşte bu incelişi bilmeyen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüşü’nün ilgili birimi, böyle bir yönetmelik yayınlayarak eğitlik prensibini bozmuştur.

Örneğin;2005 yılında Melbourne’da yapılacak oyunların adı DEAFLYMPIC GEAMS’dır. Bir başka ifadeyle dünyada Uluslar arası Saşırlar Spor Federasyonu tarafından organize edilen bir başka yaz oyunları yoktur. Dört senede bir yapılır. Adı da yukarıda belirtildişi gibi Olimpiyat Oyunları’dır. Uluslar arası Paralimpik Komitesi, görme engelliler, bedensel engelliler ve zihinsel engelliler için ne ise, CISS’de işitme engelliler için odur.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM KURUMLARI

ADI

ADRES?

TELEFON

Marmara İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Karamürsel-KOCAEL?

0 262 462 00 00

Seyhan İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Ceyhan-ADANA

0 322 225 03 49

Eber İşitme İlköğretim Okulu

Bolvadin-AFYON

0 272 612 63 59

Karahisar İşitme İlköğretim Okulu

AFYON

0 272 216 36 71

Lokman Hekim İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

AMASYA

0 356 212 69 84

Y?lmaz Balaban İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Sincan-ANKARA

0 312 273 90 80

Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Altındağ-ANKARA

0 312 316 29 60

Yahya Özsoy İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Altındağ-ANKARA

0 312 316 34 22

Merkez İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

ANTALYA

0 242 326 31 30

?air Fethi Bey İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

AYDIN

0 256 414 12 82

İbni Sina İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Mustafakemalpa?a-BURSA

0 224 612 03 82

Duyum İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Osmangazi-BURSA

0 224 222 03 19

Anafartalar İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Gelibolu-ÇANAKKALE

0 286 566 29 85

Yeğilköy İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

DEN?ZL?

0 258 373 05 51

Supkent  İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

D?YARBAKIR

0 412 221 37 89

?ehitöğretmen Adnan Tunca İşitme İlköğretim Ok.

ED?RNE

0 284 214 29 40

Genç Osman İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

ELAZI?

0 424 247 45 87

Dedekorkut İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

ERZURUM

0 442 315 85 59

Ahmet Yesev İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

ESK??EH?R

0 222 335 50 18

Ali Süzer İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

GAZ?ANTEP

0 342 321 26 10

Fatih Sultan Mehmet İşitme Engelliler İlköğretim O.

GAZ?ANTEP

0 342 231 12 32

Orhun İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

şiran-GÜMÜ?HANE

0 456 515 70 75

Hürriyet İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

HATAY

0 326 213 96 47

Akdeniz İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

?ÇEL

0 324 229 34 41

?smail Hakk? İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Senirkent-ISPARTA

0 246 511 29 99

Mimar Sinan İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Fatih-?STANBUL

0 212 521 95 34

Halıc?oğlu İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Beyoğlu-?STANBUL

0 212 230 50 79

Yeditepe İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Beykoz-?STANBUL

0 216 433 32 66

Yunusemre İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Ümraniye-?STANBUL

0 216 304 65 73

Dosteller İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Kadıköy-?STANBUL

0 216 358 09 61

Vezneciler İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Eminönü-?STANBUL

0 212 528 60 19

Kordon İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Konak-?ZM?R

Tulay Aktaş İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Bornova-?ZM?R

0 232 339 78 26

?ehit Oktay Ardıç İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Bornova-?ZM?R

0 232 581 20 18

Gazilep İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

KAHRAMANMARA?

0 344 225 12 41

Halime Çavu? İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

KASTAMONU

0 366 214 24 46

Cemal-Nevzer Erciş İşitme Engelliler İlköğretim O.

Develi-KAYSER?

Vali Behiç Çelik İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

KIRIKKALE

0 318 256 11 26

Cevizkent İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Kaman-KIR?EH?R

0 386 712 51 02

Konevi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Selçuklu-KONYA

Kütahya İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

KÜTAHYA

0 372 253 69 58

AkŞamseddin İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

MALATYA

0 422 321 31 69

Müdavend Hatun İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

N??DE

0 388 221 07 07

Çayken İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

R?ZE

0 404 213 05 56

19Mayıs İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

SAMSUN

0 362 446 01 47

Buruciye İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

S?VAS

0 346 226 10 49

Çamlık İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

TRABZON

0 432 231 11 40

Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlköğretim O.

VAN

0 432 223 16 93

Uzunmehmet İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

ZONGULDAK

0 372 257 74 15

E?itim-Sen tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde 1997 verilerine göre engellilerin sayısal verileri şöyle:

Engel Grubu                    Okul ve Kurum Sayıs?                  Ö?renci Sayıs?

Görme Engelliler                                 10                                                 895

Ortopedik                                          4                                                  254

İşitme                                            49                                               6363

Zihinsel                                      180                                                 8100

Yavuz KOCAÖMER

İŞİTME ENGELLİLER FEDERASYONU

(14/02/2001)

Sayın Kemal Mutlu, telefonumuzu çıkmayın, yazdıklarımıza cevap vermeyin, engellilerle ilgili görevinizi yaptığınız? görürsek bu bize yeter. Sizinle kişisel hiçbir alı?verişimiz olmadığını, en iyi bilenlerden biri yine sizin olmanız gerekir. Zamanında yazdık, Genel Müdürlüşünüze ba?vurduk, “Saşırlar Spor Federasyonu Başkanı uluslar arası kurallara göre sağır ve dilsiz olmalıdır, yoksa Türkiye uluslar arası platformdan bu konuda silinir, yapmayın” dedik. “Geç kaldık, bir dahaki sefere” diye cevap aldık arkadağlarınızdan. Ama biz bu konuların takipçisi olmak zorundayız. Çünkü biz bir sivil toplum örgütüyüz. Amacımız, doğruların bulunmasına yardımc? olmak. Kişilerle hiçbir sorunumuz yok. Aldığımız duyumlara göre CISS, yani Uluslar arası Saşırlar Sor Federasyonu, yeni federasyonun tanınmasın? ve Türkiye’nin olimpiyatlara bir defa daha alınmasın? son kez kabul etmiş. Başkanın sağır olması gerektişi konusunda ısrar ediyorlar. Saşırlar Olimpiyatı öncesi yapılacak genel kurulda karar verilecek. Bu arada duyduk ki, federasyon başkanı Oktay Aktas büyük bir duyarlılık göstererek, “Türkiye için hangisi uygunsa onu yapmak zorundayız. Gerekirse istifa ederim” demiş. Bu davranış? bizleri duygulandırdı. Ancak, duygulanmakla işler çözülmüyor. Önümüzde 1,5 seneden az bir zaman var. Bu süre içinde federasyon başkanı sağır ve dilsiz olmak kaydı ile yeniden seçilmeli ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu CISS’e üye olabilmelidir. Aksi halde, daha önce bazı ülkelerin bağına gelen, bizim de başımıza gelir ki, bu da federasyonumuzun uluslar arası federasyondan ihracı demektir. Bizi sevmeyiniz. Biz, kimsenin bizi sevmesi peğinde değiliz. Bizi anlayı?la karşılayınız. Sadece görevimizi yapıyoruz, darıs? sizin ba?ınıza!

KAYNAKLAR

http://www.arabul.gov.tr

http://www.sporum.gov.trBenzer Yazılar

Yorum Ekle