atletizm disk atma – ödev

DİSK ATMA

DİSK:Diskin gövdesi ağaçtan veya dişer uygun materyallerden yapılır. Genellikle diskin merkezinde çıkarılabilen bir aşırlık vardır. Erkeklere iki kilo bayanlara bir kilo. Disk böylece tam olarak elde edilir. Erkeklere disk çap? 219-221 mm. Bayanlara da 180-182mm. Arasındadır.

ATMA DA?RES?:Dairenin çap 2,50m.dır.Daire demir, çelik veya dişer uygun materyallerden yapılabilir, ve yer seviyesinden yüksekte olmalıdır. Dairenin iç yüzeyi düz ve daire çevresinin üst kenarından 20mm alçak olmalıdır.

DİSK ATMA KAFES?:Disk dairesi görevlilerin  yarı?macıların seyircilerin emniyetini temin etmek için kafesle çevrilir. Yükseklişi en azından  3,35m olmalıdır.

ATMA BÖLGES?:Dairenin merkezinden 40 derecelik bir açı atılacak yöne doğru belirlenir.

GENEL KURALLAR:Kurallar dairenin yüzeyine veya dairenin çevrildişi demirin iç yanına dokunmaya müsaade eder. Ama atışına başlandışında gövdenin her hangi bir kısmıyla dairenin dı?ına dokunmak veya atmayı da yasak eder. Atıc? disk yere düşmeden dairenin dı?ına çıkamaz. Aynı zamanda dairenin geri  yarısından çıkabilir. Atı?ın komple tamamlanması için limit 1/2 dakikadır. ?ayet 8 veya daha az yarı?macı varsa üç deneme sonunda en iyi sekiz kişi üç deneme daha yapabilirler.

DİSK?N TUTU?U:Diskin metal çevresi serbestçe açılmış parmakların birinci boğumlarına yerleğtirilir. Avuç içi çok hafifçe değerek diskin orta kısmın? kapatır. Tutuş mümkün olduğunca serbest ve rahat olmalıdır. Bağ parma?ın rolü çok büyüktür.(Diskin istenen açıda atılmasın? sağlar).

DURU? VE BAŞLANGIÇ SALLANMASI:Ayaklar omuz genişlişinde açık  ve atıcının sırtı atış yönüne dönüktür. Vücut aşırlığı eğit olarak iki bacağa verilir. Normal olarak 3 kere salın?? atış için yeterlidir. Diski taşıyan kol kalça hizasında sallanır ve kürek kemişine kadar uzanır. Sallanmalarda avuç içi yeri gösterir. Öne doğru sallanırken disk omuz hizasına geldişi zaman sol elle kontrol edilir. Sallanı?ta disk ve gözler ileriye bakar, vücut aşırlığı koordineli  olarak sağ ayaktan sol aya?a geçirilir.

DÖNÜ?:Dönü? sağ ayak yerden kesildikten hemen sonra başlar sol bacak ileriye doğru sürülür. Dönü? serbest kol ve pivot ayaşı ? kullanarak başlatır. Disk omuz hizasından bırakılır .Gözler normal şekilde sol omuz üzerindedir. Sol bacak vücuda çapraz ve rahat olarak tutulur. A??rlıksa ayak ucundadır. Sol ayak hala yerle temas halindedir.

ATI? DURU?U:Sol ayak,  ayak  uçlarında ve çemberin 7,10 cm içine ve orta çizginin sol tarafına iner. Vücut hafifçe geri doğru bükülmelidir. Atı? kolu vücudun gerisinde  ve omuz hizasında 90 derece açıdadır. Sol  kol hala vücudun çaprazındadır.

ATI?:Sol ayak burnunu yere değmesiyle diski gönderme hareketi başlar. Vücut aşırlığı sol ayağın üzerine gelene kadar yukarı ve ileri sürüşüne devam eder. Vücudun üst kısmı sağ ayağın yardımı ile ileri ve yukarı döndürülür. Atı? sol baca?ın üzerinde  atış kolunun omuz hizasında serbest ve kırbaç gibi bir hareketle tamamlanır.

HAZIRLAYICI ÇALI?MALAR:

Araçsız ritim kazandırıc? çalışmalar

Küçük sİçramalar yaparak dönmeler.

b-Dönü?teki ayak hareketleri ilgili çalışmalar.

c-Sallanmadan sonra atış kolunu gergin bir şekilde geriye döndürme çalışmaları.

d-Sa?lık topunu tek elle atarak dönüşler yapmak

2-Diski tutmak ve diskle yakınlık kurucu çalışmalar

a-Diski normal tutarak sekiz çizmek hareketini yapmak

b-Diski yuvarlama çalışmaları

c-Diski yukarı doğru yuvarlama çalışmaları

d-Diski öne doğru yuvarlama ve koşarak tekrar yakalama

3-Atı? pozisyonunda ‘’Durarak atış” öğretici ve geliştirici alı?tırmalar.

a-Yardımc? araçlar tutarak atışlar

b-Disk yada  yardımc? araçlarla sallanma ve atış pozisyonlarına gelme çalışmalrı

c-Değişik Şekillerde disk sallama  ve basit atışlar

d-Normal duru?tan atışlar

4-Dönerek atışın öğrenilmesi ve geliştirilmesi

5-Tam olarak hareketin yapılması

GENEL HATALAR:

1-Sallanmaların çabuk ve kısa olması

2-Dönü?e geçmeden önce gövdenin bükülmesi ve sırtın atış yönünü göstermesi

3-Yukarıya sİçrama yapılması veya yatay yönde kısa mesafe alınması

4-Dönüşün hızlı yapılması

5-Atı? pozisyonunda vücut aşırlığını sağ bacak üzerinde olmayığı

6-Atı?ın sadece atış kolu ile yapılması veya kalça bükülerek yapılan  hatalı atışlar

7-Atı? sırasında sİçramanın erken yapılması

UYGULAMADA D?KKAT ED?LMES? GEREKEN NOKTALAR

1-Harekete önce yavaş başlamalı

2-Gerekli sürat gelişimi atışa kadar devam etmeli

3-Süratlenme kontrolü olmalı

4-Tüm hareketler aynı doğrultuda olmalı

5-Optimal bir atış pozisyonuna gelmeye çalışılmalı*


* Gül T?RYAK?, Atletizm Ders Notları, 1999Benzer Yazılar

Yorum Ekle