basketbolda kurallara uygun maç ders planı

BEDEN EĞİTİMİ GÜNLÜK DERS PLANI

OKUL : ?ZZET BAYSAL ANADOLU L?SES?

DERS : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

SINIF : 10/C

TAR?H: 30 Mayıs  2002

SÜRE : 45dk.

KONU: Kısa Süreli ve Kurallara Uygun Basketbol Oyunu

YER    : Okul Spor Salonu

ARAÇ-GEREÇ: Basketbol topu, , düdük.

YÖNTEM-TEKNİKLER: Gösterme-yaptırma, Katılım, Komut Yöntemi

HEDEF: Basketbol yarı?ma ve oyunlarında  dostça yarı?abilme.

HEDEF DAVRANI?LAR:

$ ?yi oynayanı daima kutlama

$ Oyun kurallarına uygun bir şekilde rakibin haklarını engellememe

$ Oyun esnasında herhangi bir hile vb. gibi yollara bağ vurmama

HEDEF: Basketbolün belli bağlı oyun kurallarını açıklayabilme

HEDEF DAVRANI?LAR:

$ Saha çizgilerinin özelliklerini söyleme-yazma

$ Faul Şekillerini söyleme-yazma

$ Steps Şekillerini söyleme-yazma

$ Belli bağlı hakem işaretlerini söylem-yazma

HEDEF: Basketbol oyunu içerisinde gerekli eforu sergileyebilme

HEDEF DAVRANI?LAR:

$ Oyun akIşın? takip etme

$ Takım arkadağlarının oyun içerisindeki pozisyonlarını izleme

$ Gerekli anlarda takım arkadağlarının savunma oyununa yardım etme

$ Gerekli anlarda takım arkadağlarının hücum oyununa yardım etme

$ Oyun hızına yeterli fiziksel çabayı sergileme

??LEN?? :

DERSE G?R?? VE ÖN ISINMA

KONUNUN ??LENMES?

E??TSEL OYUN VE DERSİ B?T?R??
ETK?NL?KLER ?EK?LLER ÖNEML? UYARILAR
Ø      Selamla?ma ve yoklama

Ø      Dersle ilgili kısa açıklama yapılması (bugünkü dersimizin konusu Basketbol da kısa süreli basketbol maçları yapacaşız)

Ø      Basketbol oyun kuralları ve saha bilgisinin öğretmen tarafından kısa bir şekilde anlatılması

Ø      Konun öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadı?ının sorulması ve anlayamayan öğrencilere yeniden tekrarlanması.

Ø      Basketbol nın etrafında iki tur koşu yaptırılması

Ø      ÖĞretmen eğlişinde açma-germe hareketlerinin yapılması.

Ø      Ö?rencilerde üçerli eğler oluşturulması

Ø      Sonra bu gurupların kendi içlerinde yeniden  eğleğmeleri

Ø      Maç yapılaca?ının açıklanması  ve çalışmada her öğrencinin çalışmaya  aktif olarak katılması gerektişinin anlatılması

Ø      Ö?rencilerin artık kuralları bildikleri için oyun ihlallerinde kendilerinin hataları belirlemelerinin anlatılması

Ø      ?stenmeyen yapılan olumsuz davranış  ve faulleri ho? görülmesinin  vurgulanması

Ø      İki gurubun iki  potada belli bir süre  maç yaptırılması

Ø      ÖĞretmen tarafından yapılan maçların kontrol edilmesi ve öğrencilere gerekli bilgi ve açıklamaların aktarılması

Ø      Küçük bir turnuva şeklinde gerçekleştirilmesi

Ø      Kazananın her öğrenci tarafından tebrik edilmesinin anlatılması

Ø      Her öğrencinin  çalışmaya aktif olarak katılması gerek

Ø      Oyun  kurallarına dikkat edin ve bu kuralları ihlal  etmeyin

Ø      Bu güne kadar öğrendikleri  her beceriyi uygulamaya çalışın

Ø      ÖĞretmen tarafından kazananı tebrik etmenin güzel bir davranış olduğunun vurgulanması

Ø      Spor faaliyetleri esnasında istenmeyen yapılan olumsuz davranışların ho? görülmesinin öneminin vurgulanması

Ø      Dersin kısa bir  özetinin yapılması ve bir sonraki derste neler işleneceğinin anlatılması

Ø      Ö?rencilere iyi günler dilenerek dersin bitirilmesi

Değerlendirme Notlar 5 4 3 2 1
?yi oynayanı daima kutlama
Oyun kurallarına uygun bir şekilde rakibin haklarını engellememe
Oyun esnasında herhangi bir hile vb. gibi yollara bağ vurmama
Saha çizgilerinin özelliklerini söyleme
Faul Şekillerini söyleme
Steps Şekillerini söyleme
Belli bağlı hakem işaretlerini söylem
Oyun akIşın? takip etme
Takım arkadağlarının oyun içerisindeki pozisyonlarını izleme
Gerekli anlarda takım arkadağlarının savunma oyununa yardım etme
Gerekli anlarda takım arkadağlarının hücum oyununa yardım etme
Oyun hızına yeterli fiziksel çabayı sergileme
Ölçek Not
48-60 5 Pekiyi
36-47 4 ?yi
24-35 3 Orta
12-23 2 Geçer
0-11 1 Zayıf


Benzer Yazılar

Yorum Ekle