beden eğitimi dersi günlük ders planı

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÜNLÜK PLANI

OKULU: SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU

DERS: BEDEN EĞİTİM VE SPOR

SINIF: 7/B

TAR?H: 5 Kasım 2001

SÜRE: 40”

KONU: Spor branıları hakkında genel bilgiler

YER: Sın?f

ARAÇ-GEREÇ: Çalışma kağıtları

YÖNET?M-TEKNİKLER: ?İbirliğine dayalı, eğli çalışma yöntemi

HEDEF: Belli bağlı spor branılarını açıklayabilme

Ø      Günlük ya?antıda karşılaşılan belli bağlı spor branılarını yazma/söyleme

Ø      Gördüşü bir spor branıının hangi spor olduğunu yazma/söyleme

Ø      Spor branıları arasındaki belli bağlı farkları yazma/söyleme

Ø      Belli bağlı spor branıları hakkında en az 3 terimin tanımın?  yazma/söyleme

Ø      Okulda uygulanan spor branılarının belli bağlı kurallarını yazma/söyleme

HEDEF: Spor branılarının özelliklerini öğrenmeye istekli oluş

Ø      ÖĞretmenin açıklamalarını dinleme

Ø      Konu ile ilgili bilgilerini arkadağları ile payla?ma

Ø      ÖĞretmenin sorduğu sözel sorulara cevap verme

Ø      Derste tartışma ve konulmalara katılma

DERSE G?R??

KONUNUN ??LENMES?

E??TSEL OYUNLAR VE DERSİ B?T?R??

ETK?NL?KLER ?EK?LLER UYARILAR
ü      Selamlama ve yoklamanın yapılması

ü      Ö?rencilere konu hakkında “Bu gün spor branıları hakkında konuşacaşız. Hepimiz televizyonda, gazetede pek çok sporla ilgili habere rastlıyoruz ve bunların nasıl sporlar olduğu hakkında acaba neler biliyoruz?”  şeklinde öğretmenin açıklama yapması ve öğrencilerin dikkatini konu üzerine çekmesi.

ü      Ö?rencilerden cevapların alınması. Doğru cevapların pekiştirilmesi yanlış cevapların düzeltilmesi.

Ø      ÖĞretmenin “Şimdi bir oyun oynayacaşız. Gruplara ayrılacaşız ve her grubun bir lideri ve anlatıcısı olacak. Lider ben, gösteri yapacak olanı da siz seçeceksiniz. Ben anlatıc?ya üzerinde bazı sporla ilgili kelimeler yazan kağıtlar vereceğim ve anlatıc? vücut  hareketleri yoluyla bu kelimeyi kendi grubuna belli bir süre içerisinde  anlatmaya çalışacak. Lider oyun sonunda kendi grubunun kaç kelime bildişini gelip bana söyleyecek ve grupların düzenini sağlayacak. Oyun sonunda en çok kelime bilen grup ya da gruplar ödüllendirilecek” açıklamasının öğretmen tarafından yapılarak öğrencilerin etkinlik hakkında bilgilendirilmesi.

Ø      Anlaşılıp anlaşılmadı?ının sorulması ve anlamayan öğrenciler için etkinlişin tekrar anlatılması.

Ø      ÖĞretmenin grupları sınıftaki oturma füzenine göre belirlemesi ve her grup için bir lider seçmesi. Olu?turulan grupların kendi aralarında bir anlatıc? seçmesi için süre tanınması ve grup oluğumlarının tamamlanması.

Ø      ÖĞretmenin her grubun anlatıc? öğrencisini yanına çaşırması ve her gruba ayrı ayrı kelime vermesi ve sürenin başlaması ile anlatıcıları kendi gruplarının bağına kelimeyi anlatmaları için göndermesi.(Verilen kelimeler “Basketbol, futbol, voleybol, üç grup olduğu varsayılarak ve öğrencilerden bir dakika içerisinde bunu anlatması istenir.)

Ø      Ö?rencilerin etkinlik sırasında gözlenmesi ve oyun kurallarına uymayanların uyarılması.

Ø      Belirlenen süre içerisinde kelime bilenemediyse anlatıc? öğrencinin kelimeyi arkadağlarına söylemesi ve ilk kelimeyi bilen grubun kendi kaşıdın? almak için öğretmenin yanına gelmesi.

Ø      İkinci kelimenin ardından üçüncü kelime için anlatıcıların çaşırılarak kağıtlarda yazılı olan (hentbol,  güreğ, halter) kelimelerin verilmesi ve öğrencileri geriye, gruplarına anlatmaları için yollanması.

Ø      Etkinlik sırasında öğrencilerin  gözlenmesi ve kuralların uygulanıp uygulanmadı?ının kontrol edilmesi.

Ø      Belirlenen süre içerisinde kelime bilenemediyse anlatıc? öğrencinin kelimeyi arkadağlarına söylemesi ve kelimeyi bilen grubun anlatıcısı kendi kaşıdın? almak için öğretmenin yanına gelmesi.

Ø      Etkinlik sonrasında anlatıcılara üçüncü kağıtlarını verilmesi, anlatıc? öğrencilerin yeniden kendi gruplarının yanına gitmesi ve anlatımına başlaması. (kelimeler: okçuluk, bisiklet sporu, dağcılık sporu)

Ø      Etkinlik sırasında öğrencilerin  gözlenmesi ve kuralların uygulanıp uygulanmadı?ının kontrol edilmesi.

Ø      Belirlenen süre içerisinde kelime bilenemediyse anlatıc? öğrencinin kelimeyi arkadağlarına söylemesi ve kelimeyi bilen grubun anlatıcısı kendi kaşıdın? almak için öğretmenin yanına gelmesi.

Ø      Dördüncü kelimelerin verilmesi (kelimeler: tüfekle atıcılık {trap-skeet}, kayak, cirit atma) ve öğrencilerin yeniden anlatım için kendi gruplarına gönderilmesi.

Ø       Etkinlik sırasında öğrencilerin  gözlenmesi ve kuralların uygulanıp uygulanmadı?ının kontrol edilmesi.

Ø      Belirlenen süre içerisinde kelime bilenemediyse anlatıc? öğrencinin kelimeyi arkadağlarına söylemesi ve kelimeyi bilen grubun anlatıcısı kendi kaşıdın? almak için öğretmenin yanına gelmesi.

Ø      Ders içerisindeki etkinlikler bu şekilde sürer, dersin sonuna doğru oyun durdurulur  ve sonuçları açıklanır. Verilecek olan dişer kelimeler: ekskirim, golf,  yüzme, cimnastik, tenis, masa tenisi, gülle atma, koşuculuk, araba yarığı, satranç vb gibi.

gruplar

ö

ö?

ö?

ötr

Etkinlik sırasında sınıfın durumu ve öğretmenin yeri

ü   Konuşmadan anlatın

ü   Birbirinizin anlatmasın? engellemeyin

ü   Biraz daha sessiz olun

ü      Dersin son kısmında öğretmen dersi “Bugünkü derste spor branılarını tanımaya çalıştık, farklı bir oyun oynayarak işledik ve spor branılarını tanımaya çalıştık. Umarım herkes spor branılarının nasıl olduğu hakkında bilgi sahibi olmuştur. Artık bir sporu televizyonda ya da başka bir  yerde gördüşünüzde tanıyabileceksiniz” diyerek özetler.

ü      ÖĞretmen bir sonraki derste hangi konunun işleneceğini söyler ve dersi öğrencilere iyi günler dileyerek bitirir.

Değerlendirme:

Davranı?lar Notlar 5 4 3 2 1
Günlük ya?antıda karşılaşılan belli bağlı spor branılarını yazma/söyleme
Gördüşü bir spor branıının hangi spor olduğunu yazma/söyleme
Spor branıları arasındaki belli bağlı farkları yazma/söyleme
Belli bağlı spor branıları hakkında en az 3 terimin tanımın?  yazma/söyleme
Okulda uygulanan spor branılarının belli bağlı kurallarını yazma/söyleme
ÖĞretmenin açıklamalarını dinleme
Konu ile ilgili bilgilerini arkadağları ile payla?ma
ÖĞretmenin sorduğu sözel sorulara cevap verme
Derste tartışma ve konulmalara katılma

Her soru davranışın değerlendirmesi 10 puan üzerinden yapılacak ve 0-18 arası alan;1, 19-36 arası alan; 2, 37-54 arası alan; 3, 55-72 arası alan; 4 ve 73-90 arası alan;5 alacaktır. Her davranışın ölçülmesi için davranışa uygun sorular sorulacaktır.Benzer Yazılar

Yorum Ekle