beden eğitimi dersi hız koşuları ders planı

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÜNLÜK PLANI

OKULU: SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU

DERS: BEDEN EĞİTİM VE SPOR

SINIF: 8/B

TAR?H: 12.11. 2001

SÜRE: 80dk

KONU: Hız koşuları

YER: Okul Bahçesi

ARAÇ-GEREÇ: Ç?k?? takozu, düdük

YÖNET?M-TEKNİKLER: ?? Birlişine Dayalı, E?li Çalışma Stili

HEDEF : Yüz metre hız koşusunda temel beceriler  edine bilme

Ë    Hız koşusunda doğru bir şekilde ayaklarını takoza yerleğtirme

Ë    Doğru teknikle kalçayı yukarı kaldırma

Ë    Doğru teknişi uygulayarak çıkış yapma

Ë    Hız koşularında  ilk 20m boyunca önde tutma

Ë    Hız koşusunda  20m’den sonraki 40m içinde maximum hıza ulaşma

Ë    Koşunun sonunda hız? koruma

HEDEF: Hız koşuları için gerekli olan kuvveti geliştirebilme

Ë    10m kısa mesafede hızlı koşu yapma

Ë    15m kısa mesafede hızlı koşu yapma

Ë    Değişik Şekillerde çıkış yaparak 10m hız koşusu yapma

Ë    30m hız koşusu yapma

Ë    50m hız koşusu yapma

HEDEF: Atletizm derslerinde gruba uyum sağlayabilme

Ë    ?İleniş esnasında öğretmenin dediklerini yapma

Ë    Sıra ile yapılaması gereken aktiviteler esnasında kendi sırasın? bekleme

Ë    Çalışmalar  esnasında dişer öğrencilerin çalışma hakkını engellememe

Ë    Yapılması istenilen hareketi belirlenen alan içinde yapma

HEDEF: Atletizmde 100m hız koşusunun belli bağlı kurallarını bilgisi

Ë    Kaç çeşit kısa mesafe hız koşusu olduğunu yazma/söyleme

Ë    Hız koşuları esnasında uyulması gereken belli bağlı kuralları yazma/söyleme

Ë    Ç?k?? takozunun ne işe yaradığını yazma/söyleme

Ë    Yarış esnasında sporcuların çıkış yapması verilen işaretlerin neler olduğunu yazma/söyleme

??LEN??:

DERSE G?R?? VE ÖN ISINMA

KONUN ??LEN??? E??TSEL  OYUNLAR  VE DERSE B?T?R??
Etkinlikle (Basamaklama) Şekiller Uyarılar
O       Selamla?ma ve  Yoklamanın öğretmen tarafından  alınması

O       ?İlenecek olan konunu hız koşuları olduğunun açıklanması

O       ÖĞretmen tarafından dersin farklı bir yöntem tarafından işleneceğinin açıklanması ve öğrencilere “Bugün eğli çalışma yöntemini kullanarak ders işleyeceğiz. Bu yöntemde ders işlerken kendiniz öğrenirken birbirinize de öğretmeye çalışacaksınız” şeklinde  öğretmen tarafından açıklama yapılması.

O       100m hız koşusunun hız koşularında temel koşu olduğunun  söylenmesi ve 100 metre koşusunun çıkış, ivmelenme ve hız? koruma aŞamalarından oluştuşunun anlatılması, daha sonra bu bölümlerin özelliklerinin anlatılması ve hareketin bölümlerinin gösterilmesi ve anlatılması

O       Yarışmalarda 100m koşusunun nasıl uygulandı?ının öğretmen tarafından  söylenmesi ve belli bağlı kurallarının anlatılması

O     5dk koşu ve  temel hız koşusu egzersizlerinin ve açma germenin  öğretmen tarafından yaptırılması

O   Ö?rencilerin tek çift şeklinde saymalarının sağlanması ve öğrencilerden iki grup oluşturulması

O   Belirlenen grupların bir alana toplanmalarının sağlanması ve  olmalarının sağlanması

O   İki grubun belirlenen bir çizginin arkasında derin kolda arka arkaya sıraya girmelerinin sağlanması

O   Ö?rencilere “Şimdi benim komutum ile bu çizgiden çıkarak çok hızlı bir şekilde dişer çizgiye kadar koşacaksınız. Çizgiye giden tekrar grunbunun arkasına yavaş yavaş koşarak gelebilir” şeklinde öğretmen açıklamasından sonra öğrencilerin 10m’lik iki metrelik iki çizgi arasında ko?malarının sağlanması.

O   Ö?rencilerin iki kez alı?tırmayı yapmalarının sağlanması

O   Koğulacak olan mesafenin 15m’ye çıkarılması ve öğrencilere aynı açıklamanın yapılması ve çalışmaya başlanması

O   Her bir öğrenci iki kez tekrarlamasından sonra koşu mesafesinin arttırılması ve öğrencilerin 30m uzaklığı bulunan iki işaret arsında ko?malarının sağlanması

O   Ö?rencilere öğretmenin “Şimdi değişik Şekillerde çıkışlar yapacaksınız. Bu çalışmayı bir oyun şeklinde yapacaşız.benim gösterdişim pozisyondan ilk önce çıkış yaparak karşıya kim ulaşacak bakalım” açıklamasın? yapmasın? öğrencileri alı?tırmaya motive edilmesi ve 15m uzaklığı bulunan iki çizgi arasında ko?malarının sağlanması

O   Ö?rencilere çömelik bir pozisyonda birer defa çıkış yaptırılması

O   Oturur pozisyonda çıkış yapmalarının sağlanması

O   Gidilecek yöne ters bir pozisyonda yerde oturarak çıkış yapmalarının sağlanması

O   Yere sırt üstü yatarak çıkış yapmalarını sağlanması

O   Yere yüz üstü yatarak çıkış yapmalarını sağlanması

O   Başları çıkış yönünün tersine gelecek şekilde yere yüz üstü yatarak çıkış yapmalarının sağlanması.

O    Ö?rencilerin beğ kez yerinde hızlı koşu yaptıktan sonra çıkış yapmalarının sağlanması

O   Her öğrencinin alı?tırmayı iki kez yapmasının sağlanması

O   Bacakları sİçrayarak üç kez karna çektikten sonra çıkış yapmalarının sağlanması

O   Ö?rencilere

O       Ö?rencilerin teneffüsüne izin verilmesi

O       İkinci ders başlang?cında öğrencilerin safta toplanması ve yapılacak olan etkinlik hakkında öğretmen tarafından açıklama yapılması “Şimdi her kes ikişerli olacak ve size bir önce işledişimiz ders hakkında bazı soruların yazılı olduğu bir gözlem formu vereceğim. Bu gözlem formunda yazılı olan kriterlere göre eğinizi çalıştıracaksınız ve gözlem yapan çalıştırdığı eğini yani uygulayıc?yı değerlendirecek ve elindeki formda uygun olan kısımları işaretleyecek” şeklinde öğretmen tarafından açıklama yapılaması

O       Sorusu olanın olup olmadı?ının sorulması

O       Gelen soruları cevaplaması ve anlamayan öğrencilere yeniden anlatması.

O       Yapılacak çalışmaların gösterilmesi anlatılması

O       Ö?renciler tek tek kağıtların daşıtılması

O       Ö?rencilere gözlem formunu doldurmaları için zaman ayrılması

O       Uygulamanın yapılığı esnasında öğretmenin öğrencilerin arasında dolaşarak “Nasıl gidiyor” şeklinde sorular sorması ve öğrencilerin kontrolden çıkmasın? önlemesi

O       Gözlem formunun kullanılması hakkında sorusu olan öğrencilerin sorularının cevaplanması.

O     Gözlem formalarının doldurulmasın? ardından öğrencilerden gözlem kağıtlarının toplanması

Ç?k?? takozu

?       çıkış takozu ile çıkış yapılırken güçlü olan ayağın öne  konması

?       çıkışın ilk 20m boyunca vücudun önde

?       çıkışın ilk20m’den sonraki kısmında vücudun dikleğmeye başlaması

?       koşunun  hız alma kısmında vücudun dik tutulması

ç      Ö?rencilerin iki guruba bölünmesi ve balık  aşı oyunun oynatılması

ç      Ö?rencilerin safta toplanması ve öğrencilere işlenen dersin kısa bir özetinin yapılması ve derste kullanılan yöntemi nasıl bulduklarının sorulması.

ç      Ö?renciden gelen cevapların değerlendirilmesi ve konuŞulması

bir sonraki  derste neler işleneceğinin anlatılması

ç      Dersin bitiriş konuşmasının yapılması ve bir sonraki hafta hangi konunu işleceğinin açıklanması

ç      ?yi günler dileyerek dersin bitirilmesi

Davranı?lar Notlar 5 4 3 2 1
Hız koşusunda doğru bir şekilde ayaklarını takoza yerleğtirme
Doğru teknikle kalçayı yukarı kaldırma
Doğru teknişi uygulayarak çıkış yapma
Hız koşularında  ilk 20m boyunca önde tutma
Hız koşusunda  20m’den sonraki 40m içinde maximum hıza ulaşma
Koşunun sonunda hız? koruma
10m kısa mesafede hızlı koşu yapma
15m kısa mesafede hızlı koşu yapma
Değişik Şekillerde çıkış yaparak 10m hız koşusu yapma
30m hız koşusu yapma
50m hız koşusu yapma
?İleniş esnasında öğretmenin dediklerini yapma
Sıra ile yapılaması gereken aktiviteler esnasında kendi sırasın? bekleme
Çalışmalar  esnasında dişer öğrencilerin çalışma hakkını engellememe
Yapılması istenilen hareketi belirlenen alan içinde yapma
Kaç çeşit kısa mesafe hız koşusu olduğunu yazma/söyleme
Hız koşuları esnasında uyulması gereken belli bağlı kuralları yazma/söyleme
Ç?k?? takozunun ne işe yaradığını yazma/söyleme
Yarış esnasında sporcuların çıkış yapması verilen işaretlerin neler olduğunu yazma/söyleme
Ölçek Notlar
76-95 5 – çok iyi
56-75 4 – iyi
39-55 3 – orta
20-38 2 – geçer
1-19 1 – zayıf


Benzer Yazılar

3 thoughts on “beden eğitimi dersi hız koşuları ders planı

  1. fatma yılmaz

    atletizmde değerlendirme stili ile ders planı

  2. fatma yılmaz

    atletizmde değerlendirme stili ile ders lpanı

Yorum Ekle