beden eğitimi dersi voleybol parmak pas ders planı

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÜNLÜK PLANI

OKULU: SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU

DERS: BEDEN EĞİTİM VE SPOR

SINIF: 7/B

TAR?H: 5 Kasım 2001

SÜRE: 40”

KONU: Voleybolda parmak pas vuruŞu

YER: Okul bahçesi

ARAÇ-GEREÇ: Voleybol  Topu, File

YÖNET?M-TEKNİKLER: ?İbirliğine dayalı, eğli çalışma yöntemi

HEDEF: Voleybol derslerinde çalışmaları yapmaya istekli oluş

Ø         ÖĞretmenin açıklamalarını dinleme

Ø         ÖĞretmen komutlarına uyma

Ø         Çalışmaları belirlenen alan içinde yapma

Ø         Çalışmaları istenilen sayıda yapma

Ø         Hareketleri istenilen nitelikte yapma

HEDEF: Voleybolda parmak pas hareketini yapabilme

Ø         Havadan kendine gelen topu göz ile uygun şekilde takip etme

Ø         Top kendine doğru yaklaştı?ında ellerini alnının üzerine getirme

Ø         Topa el parmaklarının birinci boğumları ile temas etme

Ø         Topun aşı?a olan ivmesini dizlerden, bilekten ve dirsekten bükülme ile yavağlatma

Ø         Topun gönderilişi esnasında dirseklerden, bilekten ve dizlerden bir açılma ile topu  gönderme

Ø         Top elden çıktıktan sonra kolları ileriye doğru uzatarak bir süre bekleterek top takibini yapma

HEDEF: Voleybolda parmak pas teknişini açıklayabilme

Ø         Parmak pasın tanımın? yazma /söyleme

Ø         Parmak pasın ne zaman kullanıldı?ın? yazma/söyleme

Ø         Parmak pas hareketininde vücudun pozisyonunu yazma/söyleme

??LEN??

DERSE G?R??  VE ÖN ISINMA

KONUNUN ??LEN???

E??TSEL OYUNLAR VE DERSİ B?T?R??

ETK?NL?KLER (BASAMAKLAMA) ?EK?LLER UYARILAR
ü       Selamla?ma ve yoklamanın yapılaması

ü       Ö?rencilerin “bugün işleyeceğimiz konu voleybolda parmak pas becerisi. Bu hareket voleybol oyununda pas vermek  için yapılan bir harekettir. Havadan hızlı gelmeyen topları karşılamak için uygulanır ve Bu hareketin iyi yapılabilmesi kendimize gelen topu iyi izleyebilmemizle  gerekir”. şeklinde öğretmen tarafından açıklamanın yapılması ve öğrencilere konu hakkında bilgi verilmesi. Daha sonra öğretmen tarafından “Bugünkü konuyu farklı bir yöntemle işleyeceğiz. Gruplara ayrılacaksınız ve birlikte topu hiç düşürmeden en çok pas yapan  grup alk??la ödüllendirilecek. Her oluşan grup için bir lider seçeceğiz ve bu lider yapılan pas sayısın? bana bildirecek ve daha sonra da birinci olana grubu belirleyeceğiz. Bu oyunu birkaç kez uygulayacaşız” şeklinde öğretmen tarafından açıklama yapılması.

ü       Ö?rencilerin ?sınma koşusu yapması

ü       Ö?rencilere öğretmen tarafından açma germe egzersizlerinin yaptırılması.

1-       Ö?rencilerin safta toplanması ve daha önceden voleybol oynamış ya da dişer öğrencilere göre daha beceri sahibi bir öğrenci ile birlikte parmak hareketinin gösterilmesi ve anlatılması.

2-       Ö?rencilerin ikişerli eğ olmalarının sağlanması

3-       Eİlere bir öğrencinin topu dişer öğrenciye eli ile on defa ataca?ının söylenmesi ve dişer öğrencinin de topu parmak pasla karşıya göndereceğinin ve on kez bir öğrenci attıktan sonra görevlerin değişeceğinin  anlatılması

4-       Ö?rencilerin arasında dolaşılması ve belirlenen hataların düzeltilmesi.

5-       “Şimdi yapacak olduğumuz çalışma yine bir eğ topu eli ile atarken dişer öğrencide topu çömelik bir pozisyondan kalkarak topa parmak pas hareketini yaparak tekrar karşıya yollar. ?r önceki çalışma gibi yine her öğrenci arkadaşına on kez top atar.” şeklinde öğretmen tarafından açıklama yapılması.

6-       Ö?rencilere uygulama için  zaman tanınması ve bu süre içerisinde öğretmenin öğrencilerin arasında dolaşarak gerektişi durumlarda öğrencilere açıklamalarda bulunması.

7-       Ö?rencilere bir başka alı?tırmaya  geçileceğinin söylenmesi ve “bu çalışmada karşılıklı parmak pas yapacaksınız ve topu birbirinize mümkün olduğunca düzgün bir şekilde yollamaya çalışacaksınız” açıklanmasının öğretmen tarafından yapılması.

8- Ö?rencilerin arasında dolaşılması ve gerekli durumlarda öğrenciler fitback  sunulması.

9- Daha sonra öğrencilerden daha 7 ya da 8 kişiden oluşan daha büyük  gruplar oluşturulması ve her grup için yine grubun içerisinden bir öğrenci seçilerek lider tayin edilmesi. Her gruptan öğretmenin vereceği işaretler arasında (düdük ile) yapabildikleri kadar çok sayıda topu yere düşürmeden sadece parmak pas yapmalarının istenmesi. Liderlerin hem oynaması hem de yapılan parmak pas sayısın? öğretmene bildirmesi. Bu uygulamanın oyun şeklinde birkaç kez uygulanaca?ının söylenmesi ve bu uygulamalar sonunda toplamda en çok sayıya ulaşan grubun lider birinci seçileceğinin açıklanması, dişer gruplar tarafından alk??lanaca?ının söylenmesi.

10- Ö?rencilere uygulama yapmaları için zaman tanınması ve öğretmenin uygulamaların kurallara uygun bir şekilde sürdürülüp sürdürülmedişini kontrol etmesi. Kurallara uymayan grubun bir sayı düşüş cezası ile cezalandırılması.

11- Etkinlik yeterli sayıda uygulandıktan sonra (3-4) birinci olan grubun belirlenmesi ve alk?? ile ödüllendirilmesi.

İkili çalışma şekli

Grup halinde yapılan çalışma şekli

ü       Topu takip et

ü       Kollarını kaldır

ü       Topa parmak uçlarında temas et

ü       Topu alnının üzerinde yakala

ü       Dirseklerini aç

ü       Dizlerinden yüksel

ü       Parmak ucuna yüksel

ü       Kollarını uzat

ü       Topu izle.

ü       Ö?rencilerin top izleniminin kuvvetlendirilmesi ve dersin sıkıcılı?ının giderilmesi  için “yakan top” oyunun ders son kısmına doğru oynatılması.

ü       Ö?rencilere dersin kısa bir özetinin yapılması  “bugün işledişimiz konu voleybolda  parmak pastı. Parmak pas hareketi oyun kurmada ve iyi pas vermede oldukça önemli bir harekettir” şeklinde öğretmen tarafından açıklamanın yapılması.

ü       ÖĞretmenin dersin işlenmesi esnasında kullanılan yöntem hakkında öğrencilere “bu günkü derste farklı bir yöntemle işledik, herkes çalışmadan memnun oldu mu” şeklinde   soru sorması. Ö?rencilerden alinan cevapların öğretmen tarafından değerlendirilmesi.

ü       Bir sonraki derste nelerin işleneceğinin söylenmesi ve dersin bitirilmesi.

Değerlendirme / Notlar 5 4 3 2 1
ÖĞretmenin açıklamalarını dinleme
ÖĞretmen komutlarına uyma
Çalışmaları belirlenen alan içinde yapma
Çalışmaları istenilen sayıda yapma
Hareketleri istenilen nitelikte yapma
Havadan kendine gelen topu göz ile uygun şekilde takip etme
Top kendine doğru yaklaştı?ında ellerini alnının üzerine getirme
Topa el parmaklarının birinci boğumları ile temas etme
Topun aşı?a olan ivmesini dizlerden, bilekten ve dirsekten bükülme ile yavağlatma
Topun gönderilişi esnasında dirseklerden, bilekten ve dizlerden bir açılma ile topu  gönderme
Top elden çıktıktan sonra kolları ileriye doğru uzatarak bir süre bekleterek top takibini yapma
Parmak pasın tanımın? yazma /söyleme
Parmak pasın ne zaman kullanıldı?ın? yazma/söyleme
Parmak pas hareketininde vücudun pozisyonunu yazma/söyleme
Ölçek Not
60 – 75 5
45 – 59 4
30 – 44 3
15 -29 2
0 -14 1

Değerlendirme öğretmen tarafından yapılır.



Benzer Yazılar

Yorum Ekle