beden eğitimi ve sporun genel amaçları

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN GENEL AMAÇLARI

Atatürk ilkeleri ve ınk?lapları, Anayasa, Milli E?itim Temel Kanun ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıc?, yaratıc? ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirmeleri genel amaçtır.

1- Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitim ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme

2- Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme.

3- Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme.

4- ?yi duru? alı?kanlığı edinebilme.

5- Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tav?r ve alı?kanlıklar edinebilme.

6- Ritim ve müzik eğlişinde hareketler yapabilme.

7- Halk oyunlarımızla ilgili ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olma.

8- Milli bayram ve kurtulu? günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme.

9- Beden eğitimi ve sporun sağlı?a yaralarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme.

10- Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tav?r ve alı?kanlıklar edinebilme.

11- Tabiatı sevme, temiz hava ve güneğten faydalanabilme.

12- ?İbirlişi içinde çalışma ve birlikte davranma alı?kanlığı edinebilme.

13- Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.

14- Kendine güven duyma, yerinde çabuk karar verebilme.

15- Dostça oynama ve yarı?ma, kazananı taktir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlı?ın karşısında olabilme.

16- Demokratik hayatın gerektirdişi tav?r ve alı?kanlıklar kazanma.

17- Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.

18- Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme.

KAYNAKÇA

Aracı H. “Okullarda ÖĞretmenler ve Ö?renciler İçin Beden Eğitimi” Başırgan Yayım evi Kızılay / Ankara 2000Benzer Yazılar

Yorum Ekle