cimnastikte saltolar – öne salto – geriye salto öğretimi – ödev

indir (resimli hali)

Saltolar, jimnastik sporunun en temel hareketlerinden biridir. Bunun örneği de, kulplu beygir haricinde dişer bütün aletlerde seri içinde veya bitirişlerde görmek mümkündür.

insan vücudunun havada yatay eksenindeki 360 ° lik dönüşleri salto diye tanımlanır.

Saltolar jimnastik sporunda göze ho? gelen ve kulplu beygir haricindeki bütün aletlerde en çok kullanılan hareketlerden biridir. Saltolar bir çok hareketin önüne ve arkasına başlanarak yapılabilir. (Kartvil – Flik -Flaktan geri salto, öne ve geriye 1-2 veya 3′ lü salto, burgulu saltolar, öne ve geriye açık saltolar… saltolar üst düzey sporcular tarafından çeşitli Şekillerde yapılsa da, bizim en azından temel olan öne ve geriye saltoyu yapabilme ve yaptırabilme yeteneğine sahip olmamız gerekir.

ÖNE SALTO

Yatay eksende kazanılmış sürati dikey eksene çıkardıktan sonra havada toplanarak dönüş süratinin arttırılması ve açılarak dönüş süratinin yavağlatıldığı ve yanlamasına eksende tam bir dönüşü tamamladığı harekete öne salto denir. Hareketin teknik analizini şöyle açıklayabiliriz.

devamı –>

Kısa bir koşu sonunda ayaklar; aşırlık merkezinin önüne ve ayak parmak uçlarına konur, kollar yanlardan ön yukarı süratle çekilirken, aşırlık merkezi de aynı süratle öne doğru yer değiştirir, ilk anda aşırlık merkezinin önüne geçen ayaklarla, bir darbe şeklinde yer  kuvvetlice itilir. Kolların doğrultusu vücudun çıkış doğrultusunu saptar. Bağ sİçrama ve yükselme ile birlikte, kollar arasında ve ön ileri doğrultudadır. Böylece vücut açık bir şekilde dönüş kazanarak uçuş devresine girer, uçuş devresinin bitimine yakın kalça süratli olarak yukarı doğru çekilir, böylece ba?ın da ileri öne doğru bastırılması ile vücut tam dönüşe geçer. Dönü? omuzlardan geçen yatay eksen üzerinde olur. Toplanma yani küçülme, bükülme veya çömelik şekilde olur.  Açılma cimnastikçinin dönüş süratinin durumuna göre, vücut aşırlık  merkezini, ayakların zemine konacaşı noktaya düşürecek şekilde erken veya geç olarak ayarlamalıdır. Sadece vücudun ait taraf? ile yapılması gereken açılmada, dönüş süratli ise açılma noktası, normal teknikten daha erken başlatılmalı, dönüş yavaş olmuş ise açılma noktası, normal teknikten daha geç başlatılmalıdır. Daha sonra yapılacak harekete bağlı olarak vücut aşırlık merkezinin düşeyi, ayakların yer ile temas edeceği noktanın önüne veya gerisindeki noktalara , getirilir.

ÖNE SALTONUN Ö?REN?M VE ÖĞRETİM A?AMALARI

Öne saltoyu öğrenirken ve öğretirken hareketi yapacak sporcuya iki kişi yardımc? olur. Sporcunun sağındaki yardımcının pozisyonu: Yardımc? sol eliyle hareketi sporcunun bicepsini, sağ eliyle de tricepsinden tutar. Sol taraftaki yardımc? ise; sağ eliyle sporcunun bicepsini sol eliyle de tricepsini tutar. Bu tutma işlemlerinden sonra hareketi yapacak sporcu yerden kuvvet alır ve omuz  seviyesinde dönebilecek yükseklişe eriştişi zaman kalçasın? ön-yukarıya doğru çeker. Ba?ın? öne doğru alarak (Çene gö?se yaklaşır, dönüşe girer). Yardımcılar dönüşe geçen sporcuyu üst kollarından destekleyerek dönüşünü tamamlamasın? sağlar.

Daha sonra da yardımc? alet olarak mini trambolin, minder kullanılır. Minimum 150 cm olması gerekir. İlk başta minder yükseklişi oldukça fazladır. Ko?arak tramboline yaklaşan sporcu, trambolinden iyi bir kol savurusu yaparak yunus takla yapar. Bundan sonraki çalışmalarda minder yükseklişi gittikçe azaltılır. Minimal düzeyde sporcu artık öne saltoyu denemeye başlar. Bu çalışmadan sonra mini trambolinden minder havuzuna öne salto çalışmaları yapılabilir. Daha sonraki çalışmalarda tramplen kullanılarak yerdeki mindere öne salto yapılır. Minder kaldırılarak tramplenden öne salto ve en sonunda ise yardımc? alet kullanılmadan öne salto hareketi yapılabilir.

GER? SALTO

Geriye Saltonun Ö?renim ve ÖĞretim Aşamaları:

Geriye saltoyu öğrenirken ve öğretirken hareketi yapacak sporcuya iki kişi yardımc? olur. Hareketi yapacak sporcunun sağındaki yardımcının pozisyonu: Yardımc? sağ eli ile hareketi yapacak sporcunun trisepsini sol eli ile de bisepsini tutar. Bu tutuma öne saltoda olduğu gibi çapraz tutu?tur. Tutma işleminden sonra sporcu yerden kuvvet alır ve omuz seviyesinde dönebilecek yükseklişe eriştişi zaman sporcu  geriye takla atar.

Hatırlayaca?ınız gibi biz bu geri salto aŞamasın? paralelin yanındaki parmaklıklarda yapmıştık.

Öne saltoya girerken yunus taklayı geri salto yaparken de Flik-Flak’? düşünmeliyiz. Salto yapılırken son derece dikkatli olunmalıdır. Ö?renim ve öğretiminde gerekli önlemler alınmalıdır. Öne saltoda dengemiz bozulduşunda sakatlanmamak için taklaya girmeyi düşünmeliyiz.

“C?MNAST?K DERSLERİNDE ARKADA?LARIMIZA BA?ARILAR D?LERİZ.”

KAYNAK

  • ÖZHABE?, Zafer. Aletli Cimnastikte Yer Becerileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları Cimnastik-1, Ankara 1981.


Benzer Yazılar

Yorum Ekle