etkinlik 10 – okul yapısı, okul müdürü ve okul kuralları

ETK?NL?K X
OKULUN YAPISI, OKUL MÜDÜRÜ VE OKUL KURALLARI

OKUL : Koç İlköğretim Okulu
TAR?H : 03.05.2001
OKUL MÜDÜRÜ : Celal ARSLAN

ÖĞretmen adayları olarak 03.05.2001 tarihinde Koç ilköğretim Okulu Müdürü Celal ARSLAN ile saat 9’ da okulun yapısı, okul müdürü ve okul kuralları ile ilgili görü?tük. Öncelikle okul müdürü Celal ARSLAN Koç İlköğretim Okulu hakkında Şu bilgileri vererek başladı:
Okulun 1999 yılında kurulduşunu 535 öğrencinin olduğunu, 33 öğretmen, 19 Şubeye sahip olduğunu söyledi.
? Müdürün okuldaki çalışmalarda bağlıca amaçları nelerdirı
Müdürün okuldaki çalışmalarda bağlıca amaçları Türk Milli Eğitimin genel amaçları doğrultusunda öğrencileri yetiştirmek, onları sosyal bir insan olarak toplumda yer almalarını sağlamak, onlara sorumluluk bilincine sahip gençler olarak yetiştirmek, bunun yanında okul içinde bulunan insanlarla olumlu ilişkiler kurmak, çevre ve okul ilişkilerini düzenli tutmaktır.
? Müdür okuldaki öğretmenlerden neler beklemektedirı
Müdür, okuldaki öğretmenlerden beklentileri her şeyden önce barıİç?l iletiğim kurduğu tüm insanlara karşı ho?görülü olabilen, hem eğitim hem de öğretime aynı derecede önem veren, mesleki ve sosyal yönden kendini geliştirebilen, öğrencileri ile iyi iletiğim kuran, öğrencilere sorumluluk bilincini aşılamalarını, okulun başarılarını en üst seviyeye çıkarmalarını beklemektedir.
? Müdürün yeni öğretmenleri okula ve görevlerine uyum sağlamalarındaki rolü nedirı
Müdürün okula yeni gelen öğretmenlerin okula alı?malarını sağlar. K?demli öğretmenlerle diyalog kurmalarını sağlar. Mesleğine karşı sevgi ve saygı duymalarını sağlar. Ya?anan problemlerin giderilmesinde onlara yardımc? olur.

? Okul müdürüne göre başarılı öğretmenlerin özellikleri nelerdirı
Okul müdürüne göre başarılı öğretmenin özellikleri, öğrencilerine bildiklerini doğru bir şekilde aktarabilen, öğrencilerini hayatın zorluklarına göğüs gerebilecek düzeyde yetiştirebilen, öğretmen aşırlıklı değil de öğrenci aşırlıklı eğitim yapan, çevresiyle barığık, sosyal ve mesleki yönden kendini geliştiren, gerektişinde okul faaliyetlerine yardım eden, özveri ile çalışan başarılı öğretmendir.
? Müdürün öğrenci ve öğretmenlerde görmek istedişi davranışlar nelerdirı
Müdürün öğretmenlerden yönetmelikte belirtilen kurallara uygun davranan öğrenciler ile iyi iletiğim kuran, bildiklerini en iyi şekilde aktaran, önyarg?lı olmamalarını beklemektedir. Ö?rencilerden ise, derslerine çalışmalarını, sosyal olmalarını, dürüst ve ahlaklı olmalarını, kötü alı?kanlıklara kapılmamalarını istemektedir.
? Okul yönetiminin yapısı nasıldırı
1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 1 sekreter, 33 öğretmen ve 3 hizmetli var. Okul yönetimi okula demokratik bir şekilde yönetmektedir. Toplantılar yapılarak kararlar alınır. Sorumluluk birinci derecede müdürde olup, yetkililere görevler yüklenerek okul denetimi yapılıyor.
? Nasıl okul müdürü olunurı
Günümüzde müdür olabilmek için en az 5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, yöneticilik sınavına girilir. Bu sınavdan 70 ve üstü puan alan adaylar, bakanlık tarafından hizmet içi eğitime çaşırılır. Hizmet içi eğitim sonrası yeniden sınava tabi tutulurlar, bu sınavdan ve daha önceki sınavdan alinan puanların ortalaması alınır. Buna göre 70 alanlar, C tipi, 75 alanlar B tipi, 80 ve üzeri alanlar A tip okullara yönetici olarak atanır.
? Okul müdürünün okulda 1 günü nasıl geçerı
Okul müdürü 8’ de okula gelmektedir. Ö?rencilerin sıraya girmelerini takip eder. Ö?renci ve öğretmenlere yapılacak duyurular yapılır. Ö?renciler derse girdikten sonra, yazışmalar varsa yazılır. Toplantı varsa toplantılara katılır. Ö?renci sorunları ile ilgilenir. E?itim öğretim ile ilgili sorunları çözmeye çalışır. 12-1 arası öİle yemeğinden sonra, okulun eksikleri ile ilgilenir. Okula gelen öğrenci velileri ile ilgilenmektedir.

? Okul müdürünün bir Beden Eğitimi öğretmeninden beklentileri nelerdirı
Okul müdürü, beden eğitim öğretmeninden derslerine girdişi öğrencilerine müfredatlarında yer alan beden eğitimi ile ilgili alt yapıyı vermek. Okul içi ve okullar arası sportif yarı?malara bireysel ya da takımlar halinde katılıp başarılar kazanmasın?, okulun isminin spor faaliyetleri sayesinde duyurmasın? beklemektedir.
? Okul müdürünün okuldaki spor faaliyetlerine bakış açıs? ve katkıs? nelerdirı
Okulda yapılacak sportif faaliyetlerde destek vermekte, bu faaliyetler ile ilgili yeni kaynaklar hazırlamaktadır. Okulun spor faaliyetlerinde başarılı olmasının okulun itibarının artıracağına inanmakta ve sportif aktivitelerde her türlü destekleri vermektedir.
? Türk Milli Eğitimin genel amaçları?
Türk vatandağlarını ve Türk toplumunun refah ve mutluluşunu arttırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdağ uygarlığın yapıc? ve seçkin bir ortaşı yapmaktır.
GRUP DE?ERLEND?RMES?
Koç İlköğretim Okulu müdürü Celal ARSLAN 18 yıllık görevinin 7 ayın? müdür olarak geçirmektedir. Bu süre içinde öncelikle kendisinden ne beklendişinin bilincinde olduğunu ve öğretmen ile öğrencilerin kendisinden ne bekledişinin farkında olduğu için yönetmekte olduğu okul ile çok yakından ilgilenmektedir.
Ö?renci velileri ile sıcak diyalogları her türlü sorunların aşılmasında büyük rol oynamaktadır. Yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı, öğrenci ve öğretmenleri kendilerine büyük saygı duymalarını sağlamıştır. Okulda aldığı demokratik kararlar ile öğrenciyi ve veliyi memnun etmiştir.
Yönetimdeki işbirlikçi çalışma ortamı, öğretmenleri müdürlerine her türlü konuda destek olmalarına bu da müdürün yükümlülüklerinin azalarak işinin kolaylaşmasına neden olmuştur.Benzer Yazılar

Yorum Ekle