Biyoloji Dersi Konu Anlatımları – Video Anlatım

İlgilendiğiniz konu başlığının üstüne tıklayarak dersi izleyebilirsiniz.

1. Hücre

Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan aynı türdeki yapıların isimlerini ve görevlerini öğrenin.

Learn step Hücre
2. Özelleşmiş Bitki ve Hayvan Hücreleri

Farklı hücrelerin, özel görevlerini gerçekleştirmek için nasıl adapte olduklarını öğrenin.

Learn step Özelleşmiş Bitki ve Hayvan Hücreleri
3. Organ Sistemleri

Farklı organların bir sistem içerisinde, farklı sistemlerin de insan vücudu içerisinde nasıl birlikte çalıştıklarını öğrenin.

Learn step Organ Sistemleri
4. Mikroskobun Kullanımı

Bir mikroskobun doğru şekilde nasıl kullanılacağını öğrenin.

Learn step Mikroskobun Kullanımı
5. Enzimler ve Sindirim

Enzimlerin özelliklerini ve sindirim sırasında faaliyet gösteren bazı enzimlerin çalışmasını öğrenin.

Learn step Enzimler ve Sindirim
6. Dişi Üreme Sistemi

Dişi üreme sisteminin yapı ve görevlerini öğrenin.

Learn step Dişi Üreme Sistemi
7. Erkek Üreme Sistemi

Erkek üreme sisteminin yapı ve görevlerini öğrenin.

Learn step Erkek Üreme Sistemi
8. Solunum

Oksijenli solunumun hücrelerde gerçekleşen ve glikozdan enerji açığa çıkartan kimyasal bir tepkime olduğunu ve bu tepkimeyi ifade eden kimyasal denklemi öğrenin.

Learn step Solunum
9. Gaz Alışverişi

Nefes almanın, havadaki oksijenin alınması ve kana geçmesi, kandaki karbon dioksitin vücut dışına atılması işlemi olduğunu öğrenin.

Learn step Gaz Alışverişi
10. Soluk Alma ve Solunum

Soluk alıp vermenin nasıl gerçekleştiğini öğrenin.

Learn sim Soluk Alma ve Solunum
11. Sigaranın Akciğerlere Etkisi

Sigara içmenin, solunum sistemine nasıl zarar verdiğini öğrenin.

Learn step Sigaranın Akciğerlere Etkisi
12. Dolaşım Sistemi

Farklı tiplerdeki kan damarlarının isimlerini ve kılcal damarlarda kan ile hücreler arasında gerçekleşen madde değişimini öğrenin.

Learn step Dolaşım Sistemi Learn sim Kan ve Dolaşım
13. Kalbin Yapısı

Kalbin temel yapısını öğrenin.

Learn step Kalbin Yapısı
14. Kanın Yapısı

Kanın bileşenlerini ve plazma içerisinde çözünmüş olarak taşınan maddeleri öğrenin.

Learn step Kanın Yapısı
15. Mikroorganizmalar

Hastalıklara sebep olabilecek farklı tiplerdeki mikropları tanıyın.

Learn step Mikroorganizmalar
16. Fotosentez

Bitkilerin fotosentez yolu ile besin ürettiklerini ve bu işlemi ifade eden denklemi öğrenin.

Learn step Fotosentez
17. Glikozun Kullanımı

Fotosentez ile üretilen glikozun tekrar vücutta yakılabileceğini veya farklı maddeler ile birleşerek yeni maddelerin oluşumunda görev alabileceğini öğrenin.

Learn step Glikozun Kullanımı
18. Habitatlar

Farklı habitatları ve canlıların yaşadıkları habitata uyum sağladıklarını öğrenin.

Learn step Habitatlar
19. Dengeli Beslenme

Dengeli bir beslenme için gerekli olan besin gruplarının isimlerini, kaynaklarını ve besinlerin vücuttaki çeşitli kullanımlarını öğrenmek.

Learn step Dengeli Beslenme
20. Adaptasyon (Uyum ve Hayatta Kalmak)

Farklı organizmaların, hayatta kalmak için yaşam ortamlarına nasıl uyum sağladıklarını öğrenmek.

Learn step Adaptasyon (Uyum ve Hayatta Kalmak)
21. Alveollerde Gaz Alış Verişi

Akciğerlerde gaz alış verişinin nasıl gerçekleştiğini anlamak

Learn step Alveollerde Gaz Alış Verişi
22. Kan Plazması

Plazmanın taşıdığı bazı maddeleri öğrenmek.

Learn step Kan Plazması
23. Nefes Alıp Vermek

Nefes ile akciğerlerin nasıl havalandırıldığını anlamak.

Learn step Nefes Alıp Vermek
24. Hücre Döllenmesi

İnsanlarda ve çiçekli bitkilerde döllenmenin, bir erkek ve bir dişi hücrenin birleşmesi olduğunu öğrenmek.

Learn step Hücre Döllenmesi
25. Nişasta üretmek için klorofil ve ışığa ihtiyaç vardır

Bir bitkinin nişasta yapabilmesi için ışığa ve klorofile ihtiyacı olduğunu öğrenmek

Learn step Nişasta üretmek için klorofil ve ışığa ihtiyaç vardır
26. Kaynaklar için Rekabet

Eğer kaynaklar sınırlı ise, bitkilerin ve hayvanların birbirleri ile rekabet edeceğini anlamak.

Learn step Kaynaklar için Rekabet
27. Oksijenli Solunum ile Yanmanın Karşılaştırılması

Oksijenli solunum ve yanma arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamak.

Learn step Oksijenli Solunum ile Yanmanın Karşılaştırılması
28. Sigara Dumanındaki Zararlı Maddeler

Sigara dumanındaki çeşitli maddelerin, vücuttaki etkilerini öğrenmek.

Learn step Sigara Dumanındaki Zararlı Maddeler
29. Hastalığa karşı Savunma

Mikropların vücuda nasıl girdiğini ve vücudun bunu nasıl önlemeye çalıştığını anlamak.

Learn step Hastalığa karşı Savunma
30. Sindirim Deneyleri 2

Enzimlerin belirli bir pH’da en iyi şekilde çalıştığını anlamak.

Learn step Sindirim Deneyleri 2
31. Sindirim Deneyleri 1

Sindirim enzimlerinin besinleri kana geçecek kadar küçük moleküllere parçalandığını öğrenmek.

Learn step Sindirim Deneyleri 1
32. Fotosentez ile Solunum Arasındaki Fark

Fotosentez ile solunum arasındaki farkları öğrenmek.

Learn step Fotosentez ile Solunum Arasındaki Fark
33. Kalın Bağırsakta Suyun Emilimi

Sindirilmemiş besinlerdeki suyun kalınbağırsaklardan geri emildiğini öğrenmek

Learn step Kalın Bağırsakta Suyun Emilimi
34. Nefes ile Alınan ve Verilen Havayı Karşılaştırma Deneyleri

Nefes ile alınan ve verilen havanın nasıl karşılaştırılacağını öğrenmek.

Learn step Nefes ile Alınan ve Verilen Havayı Karşılaştırma Deneyleri
35. Gıda Testleri

Gıda numunelerinde nişasta, şeker, protein ve yağı tespit etmek için testlerin nasıl yapılacağını öğrenmek.

Learn step Gıda Testleri
36. Populasyon Büyüklüğü

Bir populasyonun büyüklüğünün mevcut kaynaklara ve alana, yırtıcı hayvanlara ve hastalıklara bağlı olduğunu anlamak.

Learn step Populasyon Büyüklüğü
37. Çift Pompa olarak Kalp

Kalbin, bir çift pompa olduğunu öğrenmek ve anlamak.

Learn step Çift Pompa olarak Kalp
38. İnsanda Döllenme

Döllenmenin yumurta ve sperm çekirdeklerinin birleşmesi olduğunu öğrenmek.

Learn step İnsanda Döllenme
39. Karşılıklı Bağımlılık

Bir topluluktaki değişik canlıların hayatta kalmak için diğerlerine nasıl bağımlı olduğunu öğrenmek.

Learn step Karşılıklı Bağımlılık
40. Yetersiz Beslenme

Yetersiz beslenmeyi ve yetersiz beslenmenin neden olduğu bazı hastalıkları öğrenmek.

Learn step Yetersiz Beslenme
41. Adet Döngüsü

Adet döngüsü esnasında bir kadının vücudunda meydana gelen değişiklikleri öğrenmek.

Learn step Adet Döngüsü
42. Mukoza Tabakası

Solunum sistemini kaplayan mukoza tabakasının, hastalıkların önlenmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek.

Learn step Mukoza Tabakası
43. Canlılarda Organizasyon

Dokuların ve organların nelerden oluştuğunu öğrenmek ve bazı örnekleri bilmek.

Learn step Canlılarda Organizasyon
44. Sistemlerin Çalışması

Sağlıklı bir canlıda, farklı sistemlerin birlikte çalıştıklarını anlamak.

Learn step Sistemlerin Çalışması
45. pH ve Enzimler

pH’ın enzim aktivitesini nasıl etkilediğini anlamak.

Learn step pH ve Enzimler
46. Bitki Hücreleri

Bitki hücrelerinde bulunan yapıların isimlerini ve işlevlerini öğrenmek.

Learn step Bitki Hücreleri
47. Bitki Organları

Bitki organlarının adlarını ve görevlerini öğrenme.

Learn step Bitki Organları
48. Bitkilerin Mineral Gereksinimleri

Bitkilerin büyümesi için karbon, oksijen ve hidrojene ek olarak, azot ve diğer minerallerin gerekli olduğunu anlamak.

Learn step Bitkilerin Mineral Gereksinimleri
49. Hamilelik

Hamilelikte plasenta ve amniyotik sıvının işlevlerini anlamak.

Learn step Hamilelik
50. Yanak Hücresi Örneği Hazırlama

İnsan yanak hücrelerinden incelenecek bir örneği hazırlamayı öğrenmek

Learn step Yanak Hücresi Örneği Hazırlama
51. Soğan Hücresi Örneği Hazırlama

Soğan zarı hücrelerinden incelenecek bir örneği hazırlamayı öğrenmek.

Learn step Soğan Hücresi Örneği Hazırlama
52. Ergenlik

Ergenlikte hormonların etkisini öğrenmek

Learn step Ergenlik
53. Bir Örnekleme Karesi Yapmak

Örnekleme karesinin, bitki popülasyonu büyüklüğünü tahmin etmekte nasıl kullanılacağını öğrenmek.

Learn step Bir Örnekleme Karesi Yapmak
54. Fotosentezde Yaprağın Rolü

Yaprakta fotosentez yapıldığını ve bunun hangi kısımlarda yapıldığını öğrenmek.

Learn step Fotosentezde Yaprağın Rolü
55. Fotosentez Hızı

Fotosentez hızının nasıl ölçüleceğini ve bu hızı etkileyen faktörleri öğrenmek.

Learn step Fotosentez Hızı
56. Örnek Toplama Tekniği

Vahşi doğadan hayvanları toplamanın çeşitli yöntemlerini öğrenmek.

Learn step Örnek Toplama Tekniği
57. Mevsimlik Populasyon Değişiklikleri

Bazı hayvanların, hayatta kalmak için yaşam alanlarındaki mevsimsel değişikliklere nasıl uyum sağladıklarını anlamak.

Learn step Mevsimlik Populasyon Değişiklikleri
58. Yaşam Alanlarının İncelenmesi

Bir yaşam alanı incelenirken yapılması gereken gözlem ve ölçümleri anlamak.

Learn step Yaşam Alanlarının İncelenmesi
59. Sıcaklık ve Enzimler

Sıcaklığın enzim faaliyetini nasıl etkilediğini anlamak.

Learn step Sıcaklık ve Enzimler
60. Bir Yaprakla Nişasta Testi

Bir yaprakta nişasta testinin nasıl yapılacağını öğrenmek.

Learn step Bir Yaprakla Nişasta Testi
61. Gazların Taşınması

Oksijen ve karbon dioksitin vücutta nasıl taşındığını öğrenmek.

Learn step Gazların Taşınması
62. Solunum Sistemi

Solunum sisteminin yapısını ve çalışmasını öğrenmek.

Learn step Solunum Sistemi
63. Aşılar

İlaçların ve aşıların vücudun bağışıklık kazanmasında ve hastalıklara karşı savaşmasında yardımcı olarak kullanılabileceğini öğrenmek.

Learn step Aşılar
64. Beyaz Kan Hücreleri

Beyaz kan hücrelerinin, vücudu hastalıklara karşı nasıl savunduklarını öğrenmek.

Learn step Beyaz Kan Hücreleri
65. Su ve Mineral Tuzların Emilmesi

Kök tüyü hücrelerinin topraktan su ve mineral tuzları emdiğini ve bu işlemleri yapısal olarak nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek.

Learn step Su ve Mineral Tuzların Emilmesi


Benzer Yazılar

Yorum Ekle