MOMENTUMUN KORUNUMU

MOMENTUMUN KORUNUMU

İki cismin çarpışmasında veya patlamalarda bileşke momentum değişmez. Yani kütle sisteminde bileşke kuvvet sıfır ise bileşke momentum değişmez.

Yukarıdaki şekilde kırmızı ve mavi toplar çarpıştığı anda mavi topun kırmızı topa uyguladığı tepki kuvveti F1, kırmızının maviye uyguladığı F2 dir. Etki tepki kuvvetleri birbirine eşit büyüklükte ama zıt yönde olduğundan vektörel olarak F1=-F2 dir. Cisimlere uygulanan itmeler :

Çarpışma anındaki bu eşitlikten momentumun korunumunu ispatlayabiliriz:

Bir cisme uygulanan itme o cismin momentum değişimine eşittir. Yani 1. cisme uygulanan itme 1. cismin momentum değişimine eşittir. Momentum deiğşimide Pson- Pilk olduğundan:

En son bulunan denklem çarpışmadan önceki ilk bileşke momentumun çarpışmadan sonraki son bileşke momentuma eşit olduğunu gösterir. Bu ilkeye momentumun korunumu ilkesi denir.

İki Cismin Tam Esnek Çarpışmaları

Tam esnek çarpışma herhangi bir enerji kaybının olmadığı yani kinetik enerjinin de korunduğu bir çarpışmadır.

Tam esnek çarpışmalarda cisimlerin son hızlarını veren formül için tıklayın.

Yukarıdaki animasyonda eşit kütleli iki cisimden birisi duruyorken cisimlerin merkezi olarak tam esnek çarpışması gösterilmiştir.

Yukarıdaki animasyonda eşit kütleli iki cisim birbirine doğru eşit hızla ilerlerken cisimlerin merkezi olarak tam esnek çarpışması gösterilmiştir.

Yukarıdaki animasyonda 2m ve m kütleli iki cisimden biri duruyorken, cisimlerin merkezi olarak tam esnek çarpışması gösterilmiştir.

Yukarıdaki animasyonda m ve 2m kütleli iki cisimden biri duruyorken, cisimlerin merkezi olarak tam esnek çarpışması gösterilmiştir.

Esnek olmayan çarpışma (cisimlerin yapışarak hareket etmesi)

Yukarıdaki animasyonda eşit kütleli iki cisim birbirine doğru 2V ve V hızıyla ilerlerken cisimlerin çarpıştıktan sonra yapışarak hareket etmesi gösterilmiştir.

İKİ BOYUTTA ÇARPIŞMA

ESNEK ÇARPIŞMA

Aynı doğrultuda iki cisim esnek olarak çarpışıyor.  Cisimlerin kütlelerini (m1 ve m2) değiştirebilirsiniz. Cisimler birbiriyle çarpıştığında kütle merkezi (G) hareketi değişmemektedir.Benzer Yazılar

Yorum Ekle