futbolda aldatmalar ders planı

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÜNLÜK PLANI

OKULU: ?ZZET BAYSAL ANADOLU  L?SES?

DERS: BEDEN EĞİTİM VE SPOR

SINIF: 11/A

TAR?H: 03.06.2002 (Pazartesi)

SÜRE: 45dk

KONU: Futbolda Aldatmalar

YER: Okul futbol sahası

ARAÇ-GEREÇ: Futbol topu, düdük

YÖNET?M-TEKNİKLER: Komut Yöntemi, E?li Çalışma

HEDEF: Futbol derslerinde guruba uyum sağlayabilme

HEDEF DAVRANI?LAR:

Ø      Şut alı?tırmalarında  eğli çalışmalarda istenilen nitelikte top atma

Ø      Başkalarının çalışama hakkını engellememe

Ø      Kendi çalışma zamanın? a?mama

Ø      ÖĞretmenin işaretini almadan  aktiviteyi yapmama

HEDEF: Futbolda aldatmaları yapabilme

HEDEF DAVRANI?LAR:

Ø      Topsuz olarak koşu hızın? değiştirerek aldatma yapma

Ø      Topsuz olarak  yön değiştirerek aldatmaları yapma

Ø      Topsuz olarak değişik yönlere fevk atarak aldatma yapma

Ø      Topla koşu hızın? değiştirerek aldatmaları yapma

Ø      Topla yön değiştirerek aldatma yapma

Ø      Topla değişik yönlere fevk atarak aldatma yapma    

??LEN??:

DERSE G?R?? VE ÖN ISINMA

KONUN ??LEN??? E??TSEL  OYUNLAR  VE DERSE B?T?R??
Etkinlikler (Basamaklama) Şekiller Uyarılar
Ø       Selamla?ma ve yoklamanın yapılması

Ø       Dersin konusu hakkında öğrencilere teorik bilgi verilemesi

Ø       Dersin işleneceği yöntem hakkında öğrencilere öğretmen tarafından açıklama yapılması

Ø       Ö?rencilere anlaşılıp anlaşılmadı?ına dair soru sorulması

Ø       Sorusu olanların cevaplanması

Ø       Ö?rencilerin 10 dk süresince ?sınma egzersizleri yapmalarının sağlanması

Ø       ÖĞretmen tarafından topsuz aldatmaların gösterilmesi

Ø       Ö?rencilerin topsuz olarak dağın?k düzende hız değiştirerek aldatma çalışmalarının sağlanması

Ø       Ö?rencilerin öğretmen tarafından gözlenmesi ve gerekli görülmelerin dönütlerin verilmesi

Ø       ÖĞretmenin işareti ile öğrencilerin bir sonraki alı?tırmaya geçmelerinin sağlanması

Ø       Ö?rencilerin topsuz olarak yön değiştirerek aldatma çalışmaları yapmalarının sağlanması.

Ø       Ö?rencilerin öğretmen tarafından gözlenmesi ve gerekli görülmelerin dönütlerin verilmesi

Ø       ÖĞretmenin işareti ile öğrencilerin bir sonraki alı?tırmaya geçmelerinin sağlanması

Ø       Ö?rencilerin topsuz olarak fevk yaparak yön değiştirme çalışmalarını yapmalarının sağlanması

Ø       Ö?rencilerin öğretmen tarafından gözlenmesi ve gerekli görülmelerin dönütlerin verilmesi

Ø       ÖĞretmenin işareti ile öğrencilerin bir sonraki alı?tırmaya geçmelerinin sağlanması

Ø       ÖĞretmen tarafından topla yapılan aldatmaların gösterilmesi

Ø       Ö?rencilerin ikişerli eğleğmelerinin sağlanması

Ø       Her gruba bir top verilmesi ve öğrencilerin birbirleri ile çalışmalarının sağlanması

Ø       Topla sürme esnasında hız değiştirerek aldatma yapma çalışmasının eğler tarafından uygulanması

Ø       Ö?rencilerin öğretmen tarafından gözlenmesi ve gerekli görülmelerin dönütlerin verilmesi

Ø       ÖĞretmenin işareti ile eğlerin yer değiştirmelerinin sağlanması ve bir öğrenci savunma yaparken dişerinin savunma yapan öğrenciyi aldatmaya çalışması

Ø       ÖĞretmenin işareti ile öğrencilerin bir sonraki alı?tırmaya geçmelerinin sağlanması

Ø       Topla yön değiştirerek aldatma çalışmasının yapılması

Ø       Ö?rencilerin öğretmen tarafından gözlenmesi ve gerekli görülmelerin dönütlerin verilmesi

Ø       ÖĞretmenin işareti ile eğlerin yer değiştirmesi

Ø       Ö?rencilerin fevk yaparak aldatma çalışmaları yapmalarının sağlanması

Ø       ÖĞretmen tarafından gözlenmesi ve gerekli dönütlerin verilmesi

Savunma ö.

Aldatma ö.

Dişer tüm çalışmalarda Şekiller aynıdır.

Ø      Daha hızlı olmaya çalışın

Ø      Yön değiştirirken dizlerinizden bükülmeye çalışın ve yere yaklaşın

Ø      Topa küçük ve sık dokunu?lar yapmalısınız

Ø      Fevk yaparken omzunuzla yapın

Ø      Topla fevk yaparken ayaklarınız? kullanın

Ø       ÖĞretmen tarafından öğrencilere derste işlenen konunun pekiştirilmesi amacı ile futbol topu ve ayak ile  on pas oyunun oynatılması

Ø       Ö?rencilerin bir araya toplanması ve dersin öğretmen tarafından özetlenmesi

Ø       Sorusu olanın olup olmadı?ının öğretmen tarafından sorulması

Ø       Sorusu olan öğrencilerin öğretmen tarafından sorularının cevaplanması

Ø       Bir sonraki derste hangi konun işleneceğinin söylenmesi ve öğrencilere iyi günler dilenerek bitirilmesi

Değerlendirme Notlar 5 4 3 2 1
Şut alı?tırmalarında  eğli çalışmalarda istenilen nitelikte top atma
Başkalarının çalışama hakkını engellememe
Kendi çalışma zamanın? a?mama
ÖĞretmenin işaretini almadan  aktiviteyi yapmama
Topsuz olarak koşu hızın? değiştirerek aldatma yapma
Topsuz olarak  yön değiştirerek aldatmaları yapma
Topsuz olarak değişik yönlere fevk atarak aldatma yapma
Topla koşu hızın? değiştirerek aldatmaları yapma
Topla yön değiştirerek aldatma yapma
Topla değişik yönlere fevk atarak aldatma yapma    

Ölçek Not
40-50 5 Pekiyi
30-39 4 ?yi
20-29 3 Orta
10-19 2 Geçer
0-9 1 ZayıfBenzer Yazılar

Yorum Ekle