genel cimnastik ders notları

GENEL   C?MNAST?K  DERS  NOTLARI

Cimnastişin  dünyadaki  kurucusu  Petr  Henrik  Ling’tir.ülkemizde  kurucusu  ise  Selim  Sırrı  Tarcan’dır.

Cimnastikte Genel  seçim:küçük  ya?ta  ya  da  ilkokulda  güzel  yapma  kriterlerine  göre  seçilir.Sporcu  seçimi  kas  kuvveti,esneklik,hız,dayanıklılık,koordinasyon  kriterlerine  bakarak  seçilir.

Sporcu  seçiminde  göz  önünde  bulunması  gereken  hususlar:

 • Ya?
 • Cinsiyet
 • Tayin durumu
 • Çocuşun  aile  yapısı
 • 5-6  ya?  küçük  bayanlar,7 ya?  erkekler

Cimnastikte yardım:Ö?rencinin  hareketini  kolaylaştırıc?  yardım

 • Hareketin yönüne doğru yardım
 • Vücudu kavrayarak yardım
 • Kademe kademe yardım
 • Cimnastik dersinin işlenme şekli:

Giriş  Bölümü:Yoklama  ve  ?sınma

Ana Bölüm:50-60  dakika  sürer.O günün  işlenecek  konusu  anlatılır.

Bitiriş  Bölümü:Kondisyon  oyunlar  ve  salon  kontrolü  yapılır.

GENEL  C?MNAST?K  FORMLARI

1.      İkili  alı?tırmalar

devamı –>

2.      Üçlü  alı?tırmalar

3.      Grup  alı?tırmaları

SAKATLAYICI  HAREKETLER

Sakatlayıc?  hareketler  ?sınmada  yapılan  ve  kuvvet  çalışmalarında  yapılan  hareketler  olmak  üzere  ikiye ayrılır.

Isınmada  yapılan sakatlayıc?  hareketler:

 • Boyun  çevirme
 • Sırt  sırta  yaylanma
 • Beğik
 • Hızlı  kol  çevirme
 • El  arabası

Kuvvet  çalışmalarında  yapılan  sakatlayıc?  hareketler:

 • Diz  bükmelerde  90  derecenin  altına  inme
 • Ters  mekik
 • Düz  bacaklarda  düz  mekik

DÜZEN  ALI?TIRMALARI

KOMUTLAR:

 • Bildirim  komutu
 • Yapma  komutu

DÖNÜ?LER:

 • Yerinde  dönüşler
 • Hareket  halinde  dönüşler
 • Çark  dönüşleri
 • Koğular

YÜRÜYÜ?LER:

Adımlar:

 • merasim  adımı
 • Yerinde  saymak
 • Ayak  değiştirmek

Duruşlar:

 • Hazır ol  duruŞu
 • Rahat  duruŞu

Düzen  alı?tırmalarının  en  önemli  kısmın?  grubun  sayısına  göre  sıralanmalar   ve   dizilmeler  oluşturur.

TEMEL  DURU?LAR

 1. Dayanak  yüzeyini  ayakların oluşturduğu  temel  duru?lar(kartal  duruŞu)
 2. Dayanak  yüzeyini  dizlerin oluşturduğu  temel  duru?lar(bank  duruŞu)
 3. Dayanak  yüzeyini  gövdenin oluşturduğu  temel  duru?lar(yüz  üstü  yatış)
 4. Dayanak  yüzeyini  kalçanın oluşturduğu  temel  duru?lar(ba?dağ  duruŞu)
 5. Dayanak  yüzeyini  ellerin oluşturduğu  temel  duru?lar(ters  bank  duruŞu)

ISINMA  VE  GERME  HAREKETLERİ

 1. GENEL  ISINMA :Organizmanın fonksiyonlarını  iyi  duruma  getirebilmesine  yönelik  ve  bütün  kas  gruplarına  hitap  eden  bir  ?sınma  türüdür.
 1. PAS?F  ISINMA:Yardımc? ilaç  ve  benzeri  maddelerden  yararlanarak  yapılan  ?sınma  türüdür.
 1. ÖZEL  ISINMA:Belirli  bir  branıtan  olan  sporcunun  kendi  branıına  yönelik  yaptığı  ?sınma çeşitidir.(güreğçinin  kulaklarını  ısıtması)
 1. MENTAL  ISINMA:Sporcunun  zihinsel  olarak  kendini  antrenman  ya  da  müsabakaya  hazırlanmasıdır.

ESNETME  ÇE??TLERİ

1.     AKT?F  ESNETME:Sporcunun  kendi  kuvvetiyle,yardımc?sız  yaptığı  esnetme türüdür.

2.     PAS?F  ESNETME:Sporcunun yardımc?yla  veya  yardımc?  aletlerle  yaptığı  esnetme  çeşididir.

3.     PNF  ESNETME:Sporcu  kası  önce  izometrik  kasar,sonra  gev?etilir  ve  kastığı  kası  z?t   yönde  kasar.(kas+gev?etme+esnetme)

ÖNE  TAKLA  ÇE??TLERİ

 1. Açık  bacak  öne  takla
 2. Toplu  bacak  öne  takla
 3. Düz  bacak  öne  takla
 4. Sİçramalı  takla
 5. Yunus  takla

ÖNE  TAKLANIN  A?AMALARI

 • Sırtta yaylanma
 • Sırtta yaylanarak aya?a kalkma
 • E?ilimli bir yerden yardımc?yla öne takla
 • E?ilimli terden yardımc?sız öne takla
 • Düz terden yardımlı öne takla
 • Düz yerden yardımsız öne takla

ÖNE  TAKLADA  YARDIM

Yardım  eden  kişi  eğer  hareketi  yapanın  sağ tarafında  durursa  sağ  eli  hareketi  yapanın  ensesinde,sol  eli  ise  hareketi  yapanın  karnında  durmalıdır.

GER?YE  TAKLA  ÇE??TLERİ

 1. Geriye  toplu  bacak  takla
 2. Geriye  düz  bacak  takla
 3. Geriye açık bacak  takla
 4. Erişmek

GER?YE  TAKLANIN   A?AMALARI

 • Sırtta yaylanma
 • E?ilimli yerden yardımc?yla geriye takla
 • E?ilimli yerden yardımc?sız geriye takla
 • Düz yerden yardımc?yla geriye takla
 • Düz yerden yardımc?sız geriye takla

GER?YE  TAKLADA  YARDIM

Yardım  eden  kişi hareketi  yapanın  sağ  tarafında  duruyorsa  sağ  eli  hareketi  yapanın   karnında  sol  eli  ise  hareketi  yapanın sırtındadır.

AMUT  TAKLANIN   A?AMALARI

 1. Vücut  tutu?ları
 2. Topal  köpek
 3. Topal  köpekten  öne  takla
 4. El  arabası
 5. El  arabasından  öne  takla
 6. İki  yardımc?yla  amut  takla
 7. Bir kişi  yardımla  amut  takla
 8. Amut  takla

AMUT  TAKLANIN  YARDIMI

Yardım  eden  kişi  hareketi  yapanın sağ  tarafında  duruyorsa  sağ  el  hareketi  yapanın  karnında  sol  el  ise  hareketi  yapanın  sırtında  durur.

ÇEMBER?N  A?AMALARI

1.     Topal  köpek

2.     Sırada  çift  ayak  bir  sağa  bir  sola  sİçrama

3.     Sırada  ilk  önce  tek  ayağın?  dik  tutup  dişer  tarafa  geçtikten  sonra  dişer  ayaşı  geçirme

4.     Kollar  üstte  sırada  ilk  önce tek  ayağın?  dik  tutup  dişer  tarafa  geçtikten  sonra  dişer  ayaşı geçirme

5.     Kasa  yardımıyla  çember

6.     Bir  kişi  yardımıyla  çember

7.     Yardımsız  çember

ÇEMBERDE  YARDIM

Hareketi  yapan  kişi  eğer  harekete  sol  eli  ile  bağlıyorsa  harekete  yardım edecek  kişi  onun  sırt  tarafında  durur.sağ  eli  hareketi  yapanın  belinin  sol  tarafında  sağ  eli  ise  hareketi  yapanın  belinin  sağ  tarafında  durur.Benzer Yazılar

2 thoughts on “genel cimnastik ders notları

 1. superman

  tamam, çark dönüşleri için komutlar,
  sağa/sola çark: uyarı komutundan sonra “dön” komutu verilir, istenilen açıya gelince “ileri marş” komutu verilir. Çark dönüşleri bu kadar, yürütülen gurup, dönüşün iç açısı tarafında küçük, dış tarafında büyük adımlar alarak dönüşü tamamlar.

Yorum Ekle