Matematik Dersi Konu Anlatımları – Video anlatım

1. Eksene Göre Simetri

Eksene göre simetriyi ve eksenler arasındaki farklılıkları öğrenin.

Learn sim Eksene Göre Simetri
2. Üçgen Çeşitleri

Farklı türdeki üçgenleri nasıl tanıyacağınızı ve isimlendireceğinizi öğrenin.

Learn step Üçgen Çeşitleri Learn sim Üçgen Çeşitleri
3. Geometrik Cisimler

Silindir, koni, prizma ve piramit gibi üç boyutlu cisimleri nasıl çizeceğinizi ve nasıl isimlendireceğinizi öğrenin.

Learn step Katı Cisimler
4. Simetri Düzlemi

Bilinen katı cisimler üzerinde simetri düzlemlerinin nasıl belirleneceğini öğrenin.

Learn step Simetri Düzlemi
5. Koordinat Sistemi

İki boyutlu yüzeyde, koordinatları kullanarak noktaların nasıl yerleştirileceğini öğrenin.

Learn sim Koordinat Sistemi
6. Kartezyen Koordinatlar

Kartezyen düzlemde, işaretlenmiş noktaların nasıl okunacağını ve yorumlanacağını öğrenin.

Learn step Kartezyen Koordinatlar
7. Kartezyen Koordinat Sisteminde Noktaların Gösterilmesi

Kartezyen düzlemde, koordinatlar kullanılarak noktaların nasıl işaretleneceğini öğrenin.

Learn step Kartezyen Koordinatlarda Noktaların Gösterilmesi
8. Açı Çeşitleri

Farklı türlerdeki açıların nasıl belirleneceğini, dar açı, geniş açı, yansıma kavramlarını öğrenin.

Learn step Açı Çeşitleri Learn sim Açı Çeşitleri
9. Doğrunun Orta Noktasını Bulma

Açıların ve doğruların orta noktalarının tespitinde pergel ve cetvel kullanımını öğrenin

Learn step Doğrunun Orta Noktasını Bulma
10. Pisagor Teoremi

Pisagor Teoremini öğrenin.

Learn step Pisagor Teoremi Learn sim Pisagor Teoremi
11. Cebirsel İfadeler

Cebirsel ifadeler olarak tanımlanan denklem gruplarının nasıl sadeleştirileceğini öğrenin.

Learn step Cebirsel İfadeler
12. Cebirsel Fonksiyonlar

Pay ve paydanın cebirsel ifadeler içerdiği kesirlerin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Learn step Cebirsel Fonksiyonlar
13. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin yok etme metodu ile nasıl çözümleneceğini öğrenin.

Learn step Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
14. Oranlardan Faydalanarak Açıları Bulmak

Dik üçgenin kenar uzunlukları verildiğinde trigonometrik oranlarını bulmak.

Learn step Oranlardan Faydalanarak Açıları Bulmak
15. Parantezler

Terimlerin nasıl paranteze alınacağını öğrenmek.

Learn step Parantezler
16. Pisagor Teoremi Örnekleri Bölüm 2

Dik üçgen problemleri çözmede Pisagor Teoreminin nasıl kullanılabileceğini öğrenmek.

Learn step Pisagor Teoremi Örnekleri Bölüm 2
17. Pisagor Teoremi Örnekleri Bölüm 1

Pisagor Teoremini kullanarak problem çözmeyi öğrenmek.

Learn step Pisagor Teoremi Örnekleri Bölüm 1
18. 10, 100… ile Çarpmak veya Bölmek

Sayıların 10’un kuvvetleri ile nasıl çarpılacağını ve bölüneceğini öğrenmek.

Learn step 10, 100… ile Çarpmak veya Bölmek
19. Harfli İfadelerde Çarpma İşlemi

Harfli ifadelerde çarpma işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek.

Learn step Harfli İfadelerde Çarpma İşlemi
20. Ondalık Sayıları Sıraya Koymak

Ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru nasıl sıralandığını öğrenmek.

Learn step Ondalık Sayıları Sıraya Koymak
21. Döndürerek Değiştirme

Geometrik şekillerin nasıl döndürüleceğini öğrenmek.

Learn step Döndürerek Değiştirme
22. Ondalık Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi

Ondalık kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek.

Learn step Ondalık Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
23. Çokgenler ve Simetri

Çokgenlerin isimlerini ve çeşitli şekillerde simetri doğrusunun nasıl çizileceğini öğrenmek.

Learn step Çokgenler ve Simetri
24. Terimler

Cebirde terimin ne olduğunu ve benzer terimlerin nasıl toplanacağını öğrenmek.

Learn step Terimler
25. Trigonometrik Oranlar

Trigonometrik oranların, dik üçgenin belirli kenar uzunluklarının oranları olduğunu öğrenmek.

Learn step Trigonometrik Oranlar
26. Pisagor Teoreminin Kullanılması

Pisagor Teoremini kullanarak problem çözmeyi öğrenmek.

Learn step Pisagor Teoreminin Kullanılması
27. Döndürmeyi Anlamak

Bir cismi belli bir nokta etrafında döndürmeyi anlamak.

Learn step Döndürmeyi Anlamak
28. Değişkenler

Bilinmeyen sayılar yerine, değişken adı verilen harflerin nasıl kullanılacağını öğrenmek.

Learn step Değişkenler
29. Açı Ölçme 1 – Dar ve geniş açılar

Dar ve geniş açıları oluşturmayı ve ölçmeyi öğrenmek.

Learn sim Açı Ölçme 1 – Dar ve geniş açılar
30. Açı Ölçme 2 – Ters açı

Ters açıları oluşturmayı ve ölçmeyi öğrenmek.

Learn sim Açı Ölçme 2 – Ters açı


Benzer Yazılar

Yorum Ekle