Cebir (Orta) – Parantezler

Parantezler

Parantezler terimleri gruplandırmak için kullanılır.Eğer parantezi kaldırmak istiyorsak, parantezin içindeki tüm terimler parantezin dışındaki katsayı ile çarpılmalıdır.

3 (y + 2) = 3 x y + 3 x 2 = 3y + 6

y ve + 2, 3 ile çarpıldı.

5 (y – 3) = 5 x y – 5 x 3

= 5y – 15

Parantezli Denklemler

Örnek 1: 5 (y – 3) = 20 Denklemini çözünüz.

Parantezi kaldırın.

5y – 15 = 20
5y = 20 + 15
5y = 35
y = 35 , 5’e bölün
y = 7
Örnek 2: p + 4 =5

Denklemini çözünüz.

3

Not: Burada p + 4 ifadesi bir bütündür. 4’ü ayıramayız.

p + 4 =5 (3 ile çaroın)

3

p + 4 = 5 x 3
p + 4 = 15 (her iki taraftan 4’ü çıkarın)
p = 15 – 4
p = 11

Çarpım Şeklindeki Parantezler

Örnek 1:
(y + 3)(y + 2) = y(y + 2) + 3(y + 2)
= y 2 + 2y + 3y + 6
= y 2 + 5y +6

Not: İkinci parantezi önce y ile sonra 3 ile çarpın.

Örnek 2:
(y + 5)(y – 2) = y(y – 2) + 5(y – 2)
= y 2  – 2y + 5y – 10
= y 2 + 3y – 10
Örnek 3:
(x – 3)(x – 4) = x(x – 4) – 3(x – 4)
= x x  – 4x – 3x + 12
= x 2  – 7x + 12

Not: Burada -3 ile çarptık. Böylece, ikinci parantezli ifadenn önündeki işaret değişir.Benzer Yazılar

Yorum Ekle