Sanat Tarihine Giriş – Mezopotamya Uygarlıkları 2 (Sümer, Akad, Babil, Asur)

Khafaje (Hafaje) Ziguratı. Hafaje’nin diğer adı Oval tapınaktır. Etrafı sur biçiminde iç içe geçen oval biçimli duvarlarla çevrilidir. Ortada esas tapınak vardır.

Sümer tanrı ve tanrıçaları. Tanrı Abu ve çocukları

Tanrı Abu, gerçek orantılarla ilgisi yok. Evrensel ve irrasyonel orantılar kullanılmış.

Ur Sancağı. Bu obje aslında bir kutudur. Zift macun üzerine kırmızı mercan ve lapistes taşı kullanılarak yapılmıştır. Sedef kakmalıdır. Üzerinde üç şerit vardır. İnsan resimlerinin hepsi birbirinin aynıdır, kral hariç. En büyük tasvir edilen kraldır.

Ur Sancağı. Savaş sahnesi ve savaş arabaları görülmekte. Kral ortada ve iri bir şekilde tasvir edilmiş.

Sümerlerde müzik sanatı yapıldığına dair bir ayrıntı. Resimde bir müzisyen Lir yada Arp isimli bir müzik aleti çalıyor.

Sümer kraliçesi ŞuBat’a ait bir arp. İ.Ö 2450 yılına ait, sedeften yapılmış, üzeri boyalı.

Yarısı at yarısı başka bir hayvana ait tasvirler. Arp üzerinde.

Akad kralı Naram-Sin’in (Sargon) büstü. Bronzdan, insan kafası boyutlarında yapılmış. Sakalı Sümer tarzı şekilde stilize edilmiş. Gözleri başka bir malzemeden yapılmış.

Naram-Sin Steli. Kral Naram-Sin ve askerlerinin düşman karşısında kazandığı zafer anlatılıyor. Dik duranlar Kalde (Akad) askerleri, onların en üstünde ise kral var. Olay büyük bir dağın kenarında, açık havada geçiyor. Üstte güneş, alt tarafta ise ağaç var.

Sargon’un İ.Ö 706 yılında Borsabat’ta yaptırdığı sarayın rekonstrüksüyonu.
Mezopotamya kültürüne ait bir saray örneği. Gerek kaldelilerde gerekse Asurlularda bu tip saraylar karşımıza çıkar. Agade şehrinde Kaldelilerin yaptırdığı bir saraydan bahsedilir. Simetrik olmayan avlular, avluların etrafında toplanmış alanlar, etrafı duvarlarla çevrili yapılardır.

Ur Ziguratı. Yeni Sümer uygarlığı döneminden kalmıştır. İ.Ö 2150 – 1950 tarihleri arasındaki bir dönemde SÜmer ülkesi yeniden canlandırılmış, büyük boyutlu ziguratlar yapılmıştır. Ur ziguratı 3 katlıdır, katlar birbirine rampalarla bağlanmıştır. Diğer adı NANNA’dır.

Temsili bir Hafaje Ziguratı. Zigurat çevresinde yapılan adak törenleri tasvir edilmiş.

Yeni Sümer krallarından Gudea’nın heykeli. Tahtında oturur şekilde tasvir edilmiş, kalın ve kısa boyunlu, silindirik biçimli, çatık kaşlı, başında başlıklı, cepheden yapılmış, kimliğini açıklayan bir çivi yazısı heykelin eteklerine yazılmış. Değerli bir taş olan diyarit taşından yapılmış, taş küçük olduğu için heykel oturur şekilde ifadelendirilmiş. Paris-Louvre müzesinden.

Sümer krallarından Gudea. Sümer kralları yarı tanrı ve baş rahiptir. Elleri dinsel bir ifade ile birleştirilmiş, vücudu yarı örtülü. Büyük tek parça taş heykel.

Hammurabi Steli. Aslında bu resim Hammurabi stelinin üst kısmıdır ve burada Babil kralı Hammurabi ile Tanrı Şamaş bir taht sahnesinde tasvir edilmiştir. Oturan Tanrı Şamaş, ayakta duran kral Hammurabi’dir. Şamaş’ın üzerinde tanrılara özgü başlık ve kat kat etek vardır, kral Hammurabi’nin üzerinde ise krallara özgü yün başlık ve uzun elbise bulunmaktadır. Bu resmin alt kısmında Hammurabi kitabesi yer almaktadır.

E-Temen-an-ki Ziguratı. Babil’in en önemli yapısıdır, 7 katlıdır. İshtar (İştar) adı verilen kapısına bir tören yoluyla ulaşılır. Bu tören yolunda ve kapısında, çeşitli hayvan ve saray muhafızı kabartmaları, tapınağa koruyucu olmaları amacıyla kabartma ve resim olarak işlenmiştir.

E-Temen-an-ki ziguratına ait İştar kapısına giden tören yolu

İştar kapısındaki kabartmalardan bir ayrıntı. Aslan resmi. Kötü güçlere karşı koruma amacıyla yapılmış.

İştar kapısına giden tören yolunda bulunan tasvirlerden biri. Başı ejder türü bir yaratık figürü. Kötü güçlere karşı koruma amacıyla yapılmış.

Babil kraliyet kuvvetleri.

Temsili Babil sarayı, sağda askerlerin arkasında Hammurabi steli yer alıyor.

Başı tanrı başı gibi, kartal kanatlı, boğa ayaklı (ayakları 5 tane), insanüstü güçlere sahip, görevi sarayı korumak olan efsanevi yaratık.

Ninime ve Nimrut saraylarına ait kabartmalar, taş veya pişmiş toprakla yapılmış. Açarak gösterme kuralıyla yapılmış olsa da derinlik ve ışık-gölge hissi veren bir şekilde tasvir edilmiş.

Ok atan savaşçı.

Sarayda özel olarak beslenen aslanları avlayarak eğlenmelerini anlatan bir sahne. İlk çağda yapılmış en başarılı betimlemelerden biri.

Bir kralın aslanı öldürüş sahnesi.

Asurlu askerler ve savaş arabaları.

Asuraskerlerinin bir kaleyi kuşatmaları, Dicle nehri üzerinde. Nehirde yaşayan hayvanlar da tasvir edilmiş

Asur dönemine ait düşmanları kazığa oturtma sahnesinin anlatıldığı bir kabartma.

Asur dönemine ait mühürlerin yapım aşamasını temsili olarak anlatan bir resim.

Asur dönemine ait mühürler. Asılları silindiriktir.


Benzer Yazılar

3 thoughts on “Sanat Tarihine Giriş – Mezopotamya Uygarlıkları 2 (Sümer, Akad, Babil, Asur)

  1. alihan6363

    1metre uzunlugunda 50cm genişliğinde 20cm kalınlığında bır tas ustunde insan figürü elinde baston ve heriki bacak arasında bacak seklinde kabartma bu neyı gösterir

Yorum Ekle