okul deneyimi 1 – etkinlik 10 – okulun yapısı okul müdürü ve okul kuralları

ETK?NL?K X
OKULUN YAPISI, OKUL MÜDÜRÜ VE OKUL KURALLARI

? Müdürün okulda ki çalışmalarda bağlıca amaçları nelerdirı
Milli eğitim doğrultusunda öğrencilere en iyi eğitimi sağlamak, bunun yanında katı kuralc? olmaktan çok, hem personelle, hem öğrencilerle, hem de velilerle sıcak ilişkiler kurmak ister ve okulu ilgilendiren sorunların çözülmesinde karşılıklı görü? alı? verişinde bulunur.
? Müdür, okuldaki öğretmenlerden neler beklemelidir ?
Ö?rencileriyle ili iletiğim kurabilme ve olabildişince özverili olmalarının yanında öğrencilere daha verimli olmaları için ellerinden gelen çabayı sarf etmelidirler.
? Müdürün, yeni öğretmenlerin okula ve görevlerine uyum sağlamalarındaki rolü nedir ?
Yeni gelen bir öğretmene öncelikle okulun kuralları açıklanır.Daha sonra kendi branıındaki öğretmenlerle tanı?tırılarak varsa özel hayatıyla ilgili sorunları giderilmeye çalışılır.
? Okul müdürüne göre başarılı öğretmenin özellikleri nelerdir ?
ÖĞretmenin alanında başarılı olabilmesi için planlı ve programlı çalışması gerekir. Mesleğine saygı duymalı, ders bakımından ve sosyal yönden öğrencileri yetiştirebilmelidir. Ayrıca her tür bilimsel gelişmelere açık ve araştırmacı olmalıdır.
? Müdürün, öğretmenler ve öğrencilerde görmek istedişi davranışlar nelerdir ?
Her şeyden önce sevgi ve saygı gelmelidir.ÖĞretmen ve öğrenciler okulun kurallarına uyup k?lık ve kıyafetlerine özen göstermelidirler.
? Okul yönetiminin yapısı nasıldır ?
Okul müdürü ve yardımcıları arasında iş bölümü yapılmıştır.Ö?renci işleri müdür yardımcısı tarafından, okulun işleyişi ve planlamalar ayrıca idari işler müdür ve bağ yardımcısı tarafından yürütülmektedir.
? Nasıl okul müdürü olunur ?
Milli E?itim Bakanlığı’nca her yıl bir duyuru yapılır.müdürlü?e talip olanlar kendi kurumları aracılığıyla bir dilekçe ile ba?vurularını yaparlar.Ba?vurular Milli E?itim Müdürlüşü tarafından oluşturulan komisyonda değerlendirilir.Müdür olunacak kurum ilköğretim okulu ise ilin valisine, orta öğretim kurumu ise belirlenen isim Milli E?iştim Bakanlığı’nın onayına sunulur.Görev onayın? alan müdürler göreve başlarlar.1999 yılında yeni bir yasa çıkarılmıştır.Müdür olmak isteyen adaylar bir sınava tabi tutulurlar. 70 ve üzerinde puan alan adaylar sınav? kazanmış olurlar.
? Okul müdürünün okuldaki bir günü nasıl geçer ?
Sabah saat 08:00’da göreve bağlıyor. Personelin ve öğrencilerin kalabalık olması nedeniyle özel işlerine fazla vakit ayıramıyor. Ö?renci işleri, personel görevlendirilmesi, onarım işleri v.b. sorumlulukları yerine getiriyor.
? Okul müdürünün okuldaki spor faaliyetlerine bakış açıs? ve katkıları nelerdir ?
Okul müdürü bu konuyu çok önemsiyor.Ayrıca öğrencilerin aktivitelere katılması için gereken her desteği veriyor.Yarışmalara gidip onlara manevi destek sağlıyor.
? Dişerleri:
Yeterli derecede derslik, bilgisayar ve fen bilgisi laboratuarı var.Spor salonu ise ilköğretim okullarına yapılmadığı için eksiklik olarak görülmüyor.Sadece özel ?ah?sların yaparak Milli E?itim Bakanlığı’na hibe ettikleri ilköğretim okullarında spor salonu var. Bundan dolayı öğrenciler hallerinden memnun.

Müdür Bey çalışan kişinin her zaman arkasında.Her türlü konuda desteğini sağlıyor. ÖĞretmenlerle her hangi bir problemi yok. Ö?rencilerde çekindikleri için fazla bir şey söylemiyorlar. Sadece ‘okulumuz çok iyi, çok seviyoruz’ demekle yetiniyorlar.
Okul kuralları her bakımdan yeterli bulunuyor, ekstra bir kurala gerek duyulmuyor. Ö?rencilerde hallerinden memnun görünüyorlar.Benzer Yazılar

Yorum Ekle