okul deneyimi 1 – etkinlik 5 – dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü

ETK?NL?K V
DERSİN YÖNET?M? VE SINIF KONTROLÜ

OKUL : Cumhuriyet İlköğretim Okulu
SINIF : 7/B
ÖğRETMEN : Serkan KARTALLIO?LU
DERS : Matematik
ADAY Ö?RTMN : Emre GÖCEK

Dersin Başlang?c?:
1) Ö?rencilerin sınıfa girişlerinde kontrol nasıl sağlanıyorı
Ö?renciler ders başlamadan önce oldukça dağın?k bir şekilde istedikleri gibi hareket ediyorlardı. Sın?fa da dağın?k bir şekilde girdiler.
2) Derse başlamadan önce sınıfta ki öğrencilerin yerlerine yerleğmeleri ve dikkatlerini konu üzerine toplamaları için neler yapılıyorı
Sın?f hoparlöründen okunan andımızla birlikte öğrenciler yerlerine geçiyor ve hep bir aşızdan andımız? tekrarlıyorlar. ÖĞretmenin sınıfa girmesi ve günaydın arkadağlar demesiyle birlikte öğrenciler yerlerine oturuyorlar. ÖĞretmenin ilk soruyu sormasıyla birlikte bütün dikkatler tahtada toplanıyor.
3) Derse açık ve net bir şekilde başlanması nasıl sağlanıyorı
Bunun için geçen hafta ki konunun en son kalinan yerinden tekrar yapılıyor. Ö?rencilere sorulan sorularla derse etkili bir şekilde geçiş yapılıyor.
4) Başka şeylerle ilgilenen ve derse geciken öğrencilere zaman kaybetmeden müdahale etmek için neler yapılıyorı
ÖĞretmen derse geciken bir öğrenciye, dersi bölmemek amacıyla göz işaretiyle yerine oturmasın? belirtti.ayrıca dikkatsiz öğrencilere sorular sorarak derse katılımlarını sağladı.

Ders Sırasında :
1) Ö?rencilere nasıl hitap ediliyorı (adları kullanılarak mış)
Ders sırasında öğretmen soru yönelteceği öğrencilere isimlerini kullanarak hitap ediyor. (Esra sen söyle gibi). Konuşmakta olan bir öğrenciyi uyarmak için de isimler kullanılıyor (İsa konuşma gibi).
2) Yönergelerin açık ve anlaşılır olması nasıl sağlanılıyorı
Birden fazla örnekle, tekrarlarla ve önemli noktaların üstüne basa basa anlatılmasıyla sağlanıyor. Ayrıca öğrencilere sorular sorarak ve anlatılanın daha basite indirgenmesiyle konunun daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesi sağlanılıyor.
3) ÖĞretmen öğrencilerle konuşurken onlara nasıl davranıyorı
Oldukça samimi, yüzü öğrencilere dönük bir vaziyette sorular soruyor ve yine yüz yüze cevaplarını alıyor.
4) Sın?fın tümü nasıl görü? alanı içinde tutuluyor; sınıfın her tarafında olup bitenden nasıl haberdar olunuyorı
ÖĞretmen sürekli tahtanın önünde dolaşarak ders anlatıyor. Açıyı kaybetmemek için ara sıra köşelere gidiyor. Sın?f küçük olduğu için görü? açıs? fazla sorun yaratmıyor ve tüm öğrenciler rahatlıkla görülebiliyor.

Stratejiler:
1) Yüzünü sınıfa dönük tutma, hareketli olma, sınıf içinde dola?ma ve benzeri önlemleri nasıl kullanıyorı
ÖĞretmenin yüzü daima sınıfa dönük bir vaziyette, bazı öğrencilere yaklaşıp neler yaptığına bakarak ve öğrenciler tahtayı yazarken sınıf? izleyerek önlemler alıyor.
2) Etkinlikler arası geçiler nasıl sağlanılıyorı
Bir konu anlatılırken öğrencilerin hepsi pür dikkat öğretmenlerini dinliyorlar. ÖĞretmen başka bir konuya geçerken önceki konularla başlantı kurarak kavramları kolaylaştırıyor. Ayrıca anlatılan konunun deftere yazılması için öğrencilere zaman tanıyıp, dişer konuya düzenli bir şekilde geçiyor.
3) Sın?fta ki bütün öğrencilerin derse katılmalarını sağlamak için sorulardan nasıl yararlanılıyorı
Konuyla ilgili bir soruyu tüm öğrencilere yönelterek (yapmak isteyen var mış) parmak kaldıran öğrencilerden seçiyor. Bazen de ilgisiz öğrencileri cesaretlendirerek derse katılımlarını sağlıyor.
Bazı soruları da esprili bir şekilde yönelterek dersi ilgi çekici hale getiriyor.
4) Övgü ve cesaretlendirmeler nasıl kullanılıyorı
Çalışkan olan ve derse katılan öğrencilere aferin Esra ya da aferin Hasan şeklinde övgülerde bulunuyor. Derse katılmayanlara ise hadi aslanım sen bu soruyu yaparsın gibi cesaretlendirmelerde bulunuyor.
Ders Sonunda:
1) Ö?rencilerin toplanması ve sınıfın boşaltılması nasıl sağlanılıyorı
ÖĞretmenin dersin bittişini söylemesiyle sınıf tahtayı yazmaya bağlıyor ve tahtayı yazan öğrenciler teneffüse çıorlardı. Belli bir düzen yoktu.
2) Bir sonraki derse öğrenciler nasıl hazırlanıyorları
Bir sonra ki derste aynı olduğu için öğretmen tahtanın silinmemesini ve bir daha ki derste işlenilen konuların tekrarlanaca?ın? söyledi.Benzer Yazılar

Yorum Ekle