okul deneyimi – etkinlik 2.1 – dönem planı

ETK?NL?K 2.1

DÖNEM PLANI

Özet: Okul Deneyimi dersinin ikinci dönemi ile ilgili planınız?, okulda size yardımc? olacak uygulama öğretmeni ile birlikte yapınız.

1. İkinci dönemdeki çalışmalarınız? da önceki dönemde çalıştı?ınız uygulama okulunda yapacaksanız, birlikte çalışaca?ınız öğretmenleri ve sınıfları ziyaret ediniz.

2. İkinci dönemde, birincidekinden farklı bir uygulama okulunda çalışacaksanız, önceki dönemde yaptığınız okul, öğretmenlik, araç gereç ve yazılı kaynaklar ve öğrenciler ile ilgili çalışmalardan birini veya birkaçın? bu okulda tekrarlayarak bilgilerinizi tamamlamaya çalışınız.

3. Bu dönemin uygulama okulunda geçen ilk günü sonunda, geriye kalan haftalarla ilgili çalışma planınızın ana hatları üzerinde ilgililerle görü? birlişi sağlamış olmalısınız. Bu konuda, okul deneyimi çalışmalarından sorumlu fakülte öğretim elemanı ile üzerinde çalışmak üzere bir plan taslaşı hazırlamış olmanız gerekir.

4. Uygulama okulundaki çalışmalarınız? yakından izleyecek ve size rehberlik yapacak olan uygulama öğretmeniyle bir görü?me yapmak üzere randevu almayı unutmayınız. Bu görü?mede, fakülte öğretim elemanının sizden ikinci dönem içinde yapmanız? istedişi çalışmaları öğretmene anlatınız. Ondan, bu çalışmaların uygun bir şekilde organize edilmesi konusunda size yardımc? olmasını rica ediniz.

5. İkinci dönem için, her hafta etkinlik yapmanıza izin verecek şekilde bir düzenleme yapmış olmasını sağlamalısınız. Bu durumda sizin, her hafta öğretmenlişini yapaca?ınız dersin öğretmeni ile ilişki kurmanız ve onunla derste neyi ve nasıl öğreteceğiniz konusunda görü? birliğine varmanız gerekecek demektir. ÖĞretmeniniz sizden, derslerden bazılarını kendisi ile ekip öğretimi yapmak suretiyle gerçekleştirmenizi isteyebilir. Ancak, tamamın? siz yürütmüyor olsanız bile, dersin tüm hazırlıklarına katılmak ve bu hazırlıkları, yapmak zorundasınız. Uygulama okulunda geçen günleriniz arasındaki zamanlarda, size yardımc? olan uygulama öğretmeniyle gerekli hallerde nasıl ilişki kurabileceğinizi öğrenmeniz sizin için çok yararlı olacaktır.

6. Uygulama okulunda geçireceğiniz her gün için, büyük bir olasılıkla
• daha sonra bir dersin tümünü öğretmekte, (veya öğreten ekip içinde yer almakta)
• dersin etkinliklerinden birini yapmaya çalışmakta ve
• başka bazı dersleri gözlemekte olaca?ınız? unutmayınız.Benzer Yazılar

Yorum Ekle