okul deneyimi – etkinlik 2.11 – okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi

OKUL DENEY?M? II

ETK?NL?K 2.11

OKUL DENEY?M? ÇALI?MALARININ DE?ERLEND?R?LMES?

Okul deneyimi kapsamında yapılan on etkinlik ile ilgili tüm notları , ve raporları ve ekleri bir düzene sokarak dosya halinde hazırlandı.

Okul deneyimi dersinde yaptığımız etkinlikler sayesinde öğretmenlik mesleğinin genel özellikleri hakkında yeni bilgiler öğrendim. Okulda öğrencilere öğretmenlere ve okul düzenine nasıl uyum sağlandı?ın? yaşayarak öğrendim. ÖĞretmenlerin öğrencilere yaklaşımları, nasıl hitap ettikleri yeni kanılar edindim. Okuldaki iki beden eğitimi öğretmeninin dersine de girdişim için farklı uygulamalarla karşılaştım.

ÖĞretmenlerin  derslerdeki yönetim ve organizasyonları sayesinde sınıf yönetimi ve dersin kontrolü hakkında  yeni bilgiler edindim. Otokratik bir öğretmen ile serbest ders işleyen öğretmen arasındaki farklılıkları  gördüm. Serbest ders işleyen öğretmenin sınıf yönetiminde ve organizasyonunda zorluklar yaşadığını gördüm.

ÖĞretmenin öğrencide bıraktığı ilk izlenimin ne kadar önemli olduğu ve bunun öğrencide kolay kolay değişmedişi kanısına vardım.

ÖĞretmenlik atılmaya hazırlandığımız bu günlerde , meslek hayatında ya?anabilecek olumsuzlukları ve sorunların nasıl çözümlendişi ya da çözümleneceği hakkında yeni deneyimler kazandım.

Okuldaki uygulama  öğretmenleri bizlere her konuda yardımc? oldular. Kendileri etkinliklerde yapılması  gerekenlerin hepsini uygulayabileceğimizi söylediler. Uygulamalarda gerekli yardımı gösterdiler. Etkinliklerde gerektişinde danışmanlık yaptılar.

Okul deneyimi dersinde ; dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü , derste yapılan yönerge ve açıklamalar, işbirlişi ile öğrenmeni planlanıp uygulanacaşı, çalışma yaprakları hazırlama ve uygulama ,mikroöğretim teknikleri ile öğretmenlik uygulamasına ne kadar hazır olduğumuzun farkına varma ve dersi planlama ve uygulama yaparak meslek bilgimize yeni tecrübe ve deneyimler ekledik

Okul deneyimi dersinde gittiğimiz Sakarya İlköğretim Okulu konumu itibarı ile Bolu’nun en merkezi yerinde öğrenci kapasitesi yüksek bir okuldur. Geçmiş dönemlerde eğitim kalitesi, sosyal ,kültürel ve sporsal açıdan büyük başarılara sahip bir okuldur. Ancak ya?anan deprem felaketinden sonra okulun yık?lan kısmının yapılması, okul bahçesinin inşaat  halinde olması ve beden eğitimi dersi işlemeye pek  müsait olmaması nedeniyle bir çok ders sınıfta işlenmektedir.

Okul içinde ayrıca  beden eğitimi dersi yapmaya müsait bir salonun olmaması okulun ve öğretmenlerin ya?adığı sorunların başında gelmektedir.

Okuldaki öğrenciler ,çok zeki,ve çabuk öğrenmektedirler. Böyle bir  okulda ,birazda imkanları olsa öğretmenlik yapmak zevkli olurdu.Benzer Yazılar

Yorum Ekle