okul deneyimi etkinlik 2.11 okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi

ETK?NL?K 2.11

OKUL DENEY?M? ÇALI?MALARININ DE?ERLEND?R?LMES?

Özet: Okul deneyimlerinin değerlendirilmesi

1. 1. ÖĞretmenlik dosyanız? baştan sona dikkatle inceleyiniz. Dosyanızın düzenli, her etkinlişe ilişkin notlarınızın tamam ve yerinde olmasını sağlayınız.
2. 2. Dersle ilgili notlarınız ve değerlendirmelerinizin dosyanızda tam olarak yer almış olmasını sağlayınız.
3. 3. Dönem boyunca göstermiş olduğunuz gelişmeyi ve yapmış olduğunuz çalışmaları, birlikte çalıştı?ınız fakülte öğretim elemanı ve uygulama öğretmenleri ile gözden geçiriniz.
4. 4. Kendi değerlendirmeleriniz ile fakülte öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve varsa sınıf arkadaşınızın değerlendirmelerini yazılı olarak özetleyiniz ve bu özeti dosyanıza kuyunuz. Özellikle güçlü ve zayıf yönlerinizi not etmeyi unutmayınız.
5. 5. Okul Deneyimi çalışmalarını yaptınız okul ve öğrenciler hakkında değerlendirmenizi içeren bir özet hazırlayınız.
6. 6. Derste ve uygulamada karşılaştı?ınız güçlükleri ve olası çözüm yollarını içeren genel bir değerlendirme yazınız.Benzer Yazılar

Yorum Ekle