okul deneyimi etkinlik 2.7 – değerlendirme ve kayıt tutma

Okul Deneyimi II
Etkinlik 2.7
Değerlendirme ve Kayıt Tutma

Yer: Sakarya İlköğretim Okulu
Tarih: 26,11,2001
Zaman: 93:00-12:30
Sın?f: 4/D
ÖĞretmen: Yener ?ENGÜN

Etkinlikler:

1. Ö?rencilere daha önceki haftalarda anlatılan konuyla ilgili olarak örenme düzeylerini ve eksikliklerini gidermek amacıyla yeni bir uygulama ile değerlendirilmişlerdir.
– Uygulanan testlerle öğrencilerin eksikliklerini öğrenilmiştir ve bu doğrultuda bir sonraki haftada nelerin işleneceği ve öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi için nelerin yapılacağına karar verilmesi test sonuçları değerlendirilerek daha kolay bir hale getirilebilecektir.
– Yapılan her değerlendirmede öğrencilerin konuya olan ilgileri daha toplanmıştır ve ders onlar için daha ilgi çekici bir hale gelmiştir.
– Ö?rencilerin test sonuçlarına bakarak bir öğrencinin test sorularını çözmek için ne kadar çaba sarf ettişi ve dersin işlenmesi sırasında ne kadar öğrenmeye istekli olduğunu anlamak mümkündür.
– Dersin işlenmesi sırasında öğrencilere bir dersin başlang?cında bir de dersin son kısmında verilen testlerle öğrencilerin konuya olan ön hazırlıkları ile konunun anlatılması ile çözdükleri testlerle de konuyu ne kadar öğrendikleri ölçülüp değerlendirilmeye çalışılmıştır.

2. Ö?rencilerin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli test soruları yer verilmiştir ve bunların karşılaştırılabilmesi içinde bir kontrol listesi oluşturulmaya çalışılmıştır. En arka sayfaya eklenmiştir.

3. Yapılan değerlendirme öğrencilerin gelişim düzeylerimi görebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda öğrencilere birden fazla test uygulanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonunda öğrencilerin eksikleri tamamlanmaya çalışılmıştır.

– Dersin giriş kısmında öğrencilere bir ön test daşıtılarak öğrencilerin bu konu ile ilgili olarak eski bilgileri ölçülmeye çalışılmıştır. Daha sonra konu anlatılarak öğrencilere ders sonrasında bir test daha uygulanarak öğrencilerin işlenen ders boyunca ne öğrendikleri ve ders başlang?c? ve ders sonrasındaki ölçüm farklarına bakarak ne kadar gelişme kayıt ettikleri değerlendirilmiştir.
– Değerlendirme sorularının hazırlanması esnasında sorular öğrencilerin anlayabilecekleri düzeyde hazırlanmaya çalışılmıştır. Soru ifadeleri öğrencilerin kelime dağarc?klarına uygun kelimelerden seçilmeye çalışılmıştır.
– Değerlendirmelerin sonuçları ilk olarak kendi içlerinde toplam puanların 5’li değerlendirmeye uyarlanması ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra hazırlanan başka bir tablo sayesinde tüm değerlendirme sonuçlarını öğrencilerin gelişimlerini aynı anda görmek mümkün olmuştur.

4. Ö?rencilerin değerlendirme sonuçlarının takip edilebilmesi için tüm değerlendirme sonuçları kontrol listesinde toplanarak gelişimi gözlemenin daha somut hala getirilmeye çalışılmıştır.
– Ö?rencilerin değerlendirme kayıtlarının tutulmasında kontrol listelerinden yararlanılmıştır. İki farklı türde hazırlanmış olan kontrol formları ilişiktedir.
– Ayrıca her bir öğrenci hazırlanacak olan ayrı ayrı kontrol listeleri ile de öğrenci gelişimleri ve değerlendirme sonuçları gibi bilgiler kayıt edilebilir.

5. Konu üzerinde yapılan konuşmada kayıt tutmak için her öğrencinin adının yazılı bulunduğu ve belli bir süre zarfına öre ayarlanmış olan yoklama kağıtlarına benzer bir tasla?ın oluşturulması ile bir öğrencinin her bir derste neler yaptığın? belli işaretlerle anlatılarak daha sonraki değerlendirme ve ölçme işleminde öğretmene kolaylık sağlayabileceği düşüncesine varılmıştır. Bununla birlikte böyle bir kayıt tutma aracının hazırlanmasında belli bir taslak olamayacaşı ve bunun öğretmenden öğretmene farklılık gösterebileceği açıktır.

6. Değerlendirme ve değerlendirme kayıtlarının tutulma işlemi birkaç yapılmıştır ve sonuçları hazırlanan kontrol listesine işlenmiştir.Benzer Yazılar

2 thoughts on “okul deneyimi etkinlik 2.7 – değerlendirme ve kayıt tutma

  1. admin

    biz teşekkür ederiz, eğer siz de kaynaklarınızı paylaşmak isterseniz buradan istediğiniz kaynağı paylaşıma açabilirsiniz.üye olduktan sonra yazabilirsiniz.

  2. sıyırmak uzere

    bu sitede emeği geçen herkeslere çok teşekkür ederim

Yorum Ekle