oyun öğretimi – eğitsel oyun öğretimi – ödev

OYUNUN ÖĞRETİM?

Ba?arılı bir oyun yönetimi ve oyunun amacına ulaşabilmesi için, oyunun  öğretiminin sağlıklı olması gerekir . oyunun öğretimi kurallarına uygun olduğunda,oyun içersindeki karşı?klıklar, bilinmezlikler ve oyunun kavranılmasında  doğabilecek problemler, başlangıçta önlenmiş olur.

Oyunun öğretimi : Oyunun amacına ve karakterine göre, bazı ufak değişiklikler gösterebilir. Bir oyun öğretilirken dikkat edilmesi gereken hususlar genel hatlarıyla şunlardır:

* Oyun planı hazırlanmalıdır.

*

* ÖĞretilmeye başlamadan önce oyun iyice öğrenilmelidir.

*

* Oyun tanıtılmadan önce oyun materyalleri hazırlanmalı ve oyun öğretilirken kullanılacak araç -gereç tanıtılmalıdır.

*

* ÖĞretilecek oyunu rahatça dinleyebilmeleri ve öğrenebilmeleri için , öğrenciler, çok resmi olmamakla birlikte bir düzene sokulmalıdır.

*

* Oyunun adı ve kuralları anlaşılır bir dille anlatılmalı, oyun ilerledikçe uygulanacak kurallar başlangıçta değil, yeri geldişinde açıklanmalıdır.

*

* Oyun tanıtıldıktan ve kuralları belirtildikten sonra, deneme yapmadan önce, “anlaşılmayan bir durum var mış”  sorusu sorulmalı ve sorular cevaplanmalıdır.

*

* Gerekiyorsa oyun şekille de izah edilmelidir.

*

* Oyunda avantaj sağlayan hususlar belirtilmelidir.

*

* Oyunu başlatan ve bitiren işaretin, düdüşün önemi anlatılmalıdır.

*

* Oyunun yapısına göre, varsa grup liderinin veya ebenin görevleri açıklanmalıdır.

*

* Oyun öğretiminde mutlaka deneme yapılmalıdır.

*

* Gereksiz açıklamalarla veya oyalanmalarla zaman kaybedilmemelidir.

*

* Başlangİçta kolay oyunlar tercih edilmelidir.

Oyunun başarılı yönetiminin, istenen amaca ulaşmanın ve oyunda maksimal seviyede verim alınmasının ilk şartı, iyi bir oyun öğretimidir.

OYUNUN YÖNET?M?

Bir oyunda istenilen başarının ve verimin elde edilebilmesi için , iyi bir öğretimden sonra , aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yönetilmesi gerekir :

* Oyunun özelliklerine göre ebe veya grup liderleri seçilmeli; seçilen ebe veya liderler , herkese sıra gelmesi için sık sık değiştirilmelidir.

* Oyunda gruplar veya çiftler oluşturulurken fiziki güç olarak denklik sağlanmalıdır , aksi takdirde güçlü zayıf? ezer ve güçlüler zayıf olanlarla aynı takımda olmak istemezler .

* Oyunun yapısına ve amacına göre uygun dizilişler oluşturulmalıdır.

* Oyunun daha iyi kavranabilmesi için , oyuna bilenlerle başlanılmalıdır .

* Gruplların ayırt edilebilmesi için , değişik forma veya kurdelalar  kullanılmalıdır .

* Oyunda kural dığı davranışlara kesinlikle göz yumulmamalı ve kuralları ihlal edenler cezalandırılmalıdır.

* Oyunda cezanın yanında ödülde olmalıdır, en iyi ceza alk??tır.

* Bazı durumlarda oyunu yöneten kişide oyuna katılmalıdır ; çünkü çocuklar bundan çok zevk alırlar.

* Oyun kendi kendine sona ermemelidir ,ilgi düşüklüşü görüldüşü zaman ya oyunda değişiklik yapılmalı ya da oyun değiştirilmelidir.

* Oyunda oyuncuların takım arkadağlarını teğvik amacıyla yaptıkları ba?rı?malar ve gülü?meler engellenmemelidir.

* Oyunun karakterine göre , mümkünse eleme yönteminden kaçınılmalıdır.

* Hiçbir  çocuğun zavallı duruma düşmesine izin verilmemelidir.(çok zayıf ve ?işman çocuklarda)

* Oyuncu sayısının fazla olduğu durumlarda tam katılımı sağlamak için , oyuncular dönüşümlü olarak oyuna katılmalıdır.

* Oyuncuların yönetiminde düdük iyi kullanılmalı, oyunu başlatan ve bitiren tek işaret olmalıdır .

* Oyunun yönetiminde en önemli prensiplerden birisi de emniyettir.

Oyuncuların güvenliklerinin sağlanması için şunlara dikkat edilmelidir.

* Kayma ve düşmelerde : Oyun alanı , tehlikeli cisimlerden arındırılmalıdır. Düzgün ko?ma ve yön değiştirmelere karşı  özel dikkat gösterilmeli , oyuncuların; kayganlık , gev?ek zemin ve çukurlar gibi durumlara karşı dikkatleri çekilmelidir.

* Çarpışmalarda : oyunların yapısı gereği bütün oyuncular farklı yönlere doğru karşı?k bir şekilde koşmak durumunda olabilirler veya her iki grup birbirine karşı koşmak zorunda kalabilir, bu veya benzeri durumlarda çarpışmalara karşı önlem alınmalı , oyuncuların dikkatleri çekilmelidir.

* Top oyunlarında : oyuncuların birbirleriyle ; atma-tutma şeklinde veya top çarptırması şekliyle oynadıkları oyunlarda , çok sert ve aşır toplar kullanılmamalı , havası alınmış ve hafif toplar tercih edilmelidir. Gerektişi hallerde topla vuru? alanlarına sınırlama getirilmeli ; sadece bacaklara  ve gövdeye atış yapılmalıdır. Kafaya atışlar yasaklanmalıdır.

* Çevresel şartlarda : ko?ma ve kovalama oyunlarında her zaman oyuncuların ; direklere ve duvarlara çarpması söz konusudur. Oyun alanı mümkün olduğu kadar direklerden arındırılmalı ve çocuklar duvara karşı ko?turulmamalıdır.

Eğitsel oyunların uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar.

v    Oyunda kullanılacak araçlar oyuna başlamadan önce hazırlanmalıdır.

v    Oyun oyunculara açık seçik bir dille kısa cümlelerle anlatılmalıdır.

v    Sonucu sürpriz olan oyunlar hariç oyunun nasıl oynanacaşı iyi kavratılmalı, gerekirse bir kere deneme yapılmalıdır.

v    Oyun mümkün olan en kısa zamanda başlatılmalıdır.

v    Oyunun mümkün olduğu kadar oyuncular tarafından yönetilmesine izin verilmelidir.

v    Oyuncu için verilen görev zor ise oyunun kuralı seviyeye göre yeniden belirlenmeli veya seviyesine  uygun görevlendirmeler yapılmalıdır.

v    Amaca ulaş?lıp ulaş?lamadığı konusunda oyunun bir değerlendirmesi yapılarak gerektişinde yeni değişiklikler yapılabilmelidir.

Oyunu yöneten kişi oyunları seçerken Şu sorulara yanıt aramalıdır.

Ø     Oyuna aktif olarak kaç kişi katılacak ?

Ø     Oyuncu değiştirme ne kadar süreyi alacak ?

Ø     Her çocuk oyuna aktif olarak ne kadar süreyle katılacak ?

Ø     Oyuncu oyun dışında ne kadar kalacak ?

Ø     Seçilmiş olan oyunlar öğretmen ve öğrencinin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak mI ?

KAYNAKÇA

Hazar MUHS?N , Beden Eğitimi ve Sporda Oyunla E?itim , Sy: 41-42-43 ,                          Ankara 1996Benzer Yazılar

2 thoughts on “oyun öğretimi – eğitsel oyun öğretimi – ödev

  1. Yunus

    İyi tamam kardeşim ben araştıracağım şey bu değil cevap yollayın

Yorum Ekle