Osmanlı Padişahları ve Eşleri

w2vroj7pw6emyaimi2i.jpgSon dönemde tarihçiler osmanlı hareminin belgelerini medya önünde konuşmaya başlayınca bizimde dikkatimizi çekti. Osmanlı padişahlarının harem yaşamı ile ilgili çok az şey biliniyormuş.

I. Osman

1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi’nin Annesi

2- Rabi’a Bala Hatun; Şeyh Edebalı’nın kızı ve Şehzade Alaaddin’in annesi

Orhan

1- Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım’ın Annesi. Eski adı Holofiro

2- Asporça Hatun; Bizans İmparatoru’nun kızı ve Şehzade İbrahim’in Fatma Hatun’un annesi.

3- Theodora Hatun; Şehzade Halil’in annesi ve İmparator kızı.

4- Eftandise Hatun; Mahmud Alp’in kızıdır.

I. Murad

1- Gülçiçek Hatun; Yıldırım Bayezid’in ve Yahşi Bey’in Annesi

2- Marya Thamara Hatun; Bulgar Kralı’nın kızı

3- Paşa Melek Hatun; Kızıl Murad Bey’in kızı

4- Fülane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı

5- Fülane Hatun; Bulgar Beyinin kızı

I. Bayezid

1- Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun; İsa, Mustafa ve Musa’nın annesi

2- Devlet Hatun; Yine Germiyenoğlu olduğu söylenen ve Sultan Mehmed Çelebi’nin annesi ve ilk Valide Sultan

3- Hafsa Hatun; Aydınoğlu İsa Bey’in kızı

4- Sultan Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Şah’ın kızı

5- Marya Olivera Despina Hatun; Sırbistan Kralı Lazar’ın kızı

I. Mehmed

1- Şeh-zade Kumru Hatun; Amasyalı bir Paşa’nın torunu

2- Emine Hatun; Dulkadiroğlu Mehmed Bey’in kızı ve II. Murad’ın annesi

II. Murad

1- Dulkadiroğlu Alime Hatun

2- Yeni Hatun; Amasyalı Mahmud Bey’in kızı

3- Hüma Hatun; Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih’in Annesi. Fatih’in annesinin devşirme olduğu nakledilmektedir. Ancak müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hatun ile Fatih’in üvey annelik dışında alakası yoktur.

4- Tacünnisa Hatice Halime Hatun; Candaroğlu İsfendiyar Bey’in kızıdır.

5- Mara Hatun; Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih’in üvey annesi olan bu kadın Sırbistan Despotu Corc Bronkoviç’in kızı

II. Mehmed

1- Gülbahar Hatun; II. Bayezid ile Gevher Sultan’ın annesi

2- Gülşah Hatun; Karamanoğullarından İbrahim Bey’in kızıdır.

3- Sitti Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızıdır.

4- Çiçek Hatun; Türkmen Beyi kızıdır.

5- Helene Hatun; Mora Despotu Demetrus’un kızıdır.

6- Anna Hatun; Trabzon İmparatoru’nun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür.

7- Alexias Hatun; Bizans Prenseslerindendir.

II. Bayezid

1- Nigar Hatun; Şehzade Korkut ile Fatma Sultan’ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı

2- Şirin Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah’ın annesi

3- Gülruh Hatun; Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan’ın annesi

4- Bülbül Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan’ın annesi

5- Hüsnüşah Hatun; Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı

6- Gülbahar Hatun; Abdüssamed kızı ve muhtemelenYavuz’un annesi

7- Ferahşad Hatun; Kefe Sancak Beyi Mehmed’in annesi

8- Ayşe Hatun; Dulkadiroğlu Alaaüddevle Bozkurd Bey’in kızı ve bir görüşe göre Yavuz’un annesi

I. Selim

1- Ayşe Hatun; Mengli Giray I’in kızı ve Beyhan ile Şah Sultan’ın annesi

2- Ayşe Hafsa Hatun; Kanuni, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi

I. Süleyman

1- Hürrem Haseki Sultan; Kanuni’nin nikah aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya İtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan cariyedir. Şehzade Mehmed ve II. Selim’in annesi

2- Mahidevran Kadın; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud’un annesi

3- Gülfem Hatun; Cariyelerden ve Şehzade Murad’ın annesi

4- Fülane Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud’un annesi

II. Selim

1- Nurbanu Sultan; III. Murad’ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir.

III. Murad

1- Safiye Valide Sultan (Venedikli Baffo); III. Mehmed ile Ayşe Sultan’ın annesi ve cariye. Osmanlı hareminde devlet işlerine en çok müdahale eden Kadın Efendi.

2- Şems-i Ruhsar Haseki; Rukkiyye Sultan’ın annesi. Medine’de vakfı var.

3- Şah-i Huban Haseki

4- Naz-perver Haseki

III. Mehmed

1- Handan Valide Sultan; I. Ahmed’in annesi

2- Fülane Valide Sultan; Abaza asıllı ve I. Mıstafa validesi

3- Fülane Haseki; Şehzade Mahmud annesi

4- Fülane Haseki; Şehzade Selim annesi

I. Ahmed

1- Hatice Mahfiruz Sultan; Genç Osman’ın annesi

2- Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan); IV. Murad’ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdar kadını

3- Fatma Haseki; Cariyelerdendir.

II. Osman

1- Akile (Rukiyye) Hanım; Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.

2- Ayşe Hanım; Pertev Paşa’nın torunu

IV. Murad

1- Ayşe Haseki Sultan

İbrahim

1- Hatice Turhan (Tarhan) Valide Sultan; Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmed’in annesidir.

2- Saliha Dil-aşub Valide Sultan; II. Süleyman’in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor.

3- Hatice Muazzez Sultan; II. Haseki’dir ve II. Ahmed’in annesidir.

4- Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki); Sultan İbrahim’in en çok sevdiği Haseki’si. Nikah ile kadınlığa alındı.

5- Ayşe Sultan; 4. Haseki

6- Mah-i Enver Sultan; 5. Haseki

7- Şivekar Sultan; 6. Veya 7. Haseki

IV. Mehmed

1- Meh-pare Emetüllah Rabi’a Gülnuş Valide Sultan; Gülnuş Sultan diye bilinir. Girit’li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmed’in annesidir.

2- Afife Kadın

3- Gülnar Kadın4- Kaniye Haseki

5- Siyavuş Haseki

II. Süleyman

1- Hatice Haseki; Baş Kadın’dır

2- Behzat Haseki

3- İvaz Haseki

4- Sülün Haseki

5- Şeh-süvar Haseki

6- Zeyneb Haseki

II. Ahmed

1- Rabi’a Haseki Sultan; Haseki Sultan diye anılırdı.

II. Mustafa

Kadın Efendileri

1- Ali-cenab; Baş Haseki

2- Şeh-Süvar Valide Sultan; 4 Haseki ve III. Osman’ın annesi

3- Saliha Sebkati Valide Sultan; Cariyelerinden ve I. Mahmud’un annesi

4- Hüma Şah Haseki

5- Afife Haseki

6- Hatice Haseki

İkballeri

7- Hafsa Sultan; Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetlemuhtemeldir.

8- Hanife Hatun; İkinci veya Üçüncü İkbaldir.

9- Fatma Şahin Hatun

III. Ahmed

Kadın Efendileri

1- Emetullah Baş Kadın; Baş Haseki

2- Rukıyye İkinci Kadın

3- Emine Mihrişah İkinci Kadın; III. Mustafa’nın annesi

4- Hatice İkinci Kadın

5- Rabi’a Şermi Kadın

6- Zeyneb Kadın

7- Emine Musall Kadın

8- Hanife Kadın

9- Gülşen Kadın

10- Ümmü Gülsüm Kadın

11- Hurrem Kadın

12- Meyli Kadın

13- Fatma Hüma Şah Kadın

14- Nijad Kadın

15- Nazife Kadın

İkballeri

16- Şayeste Sultan

17- Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbaldir.

18- Hatem Hatun

I. Mahmud

Kadın Efendileri

1- Hace Ali-cenab Baş Kadın

2- Hace Ayşe Kadın

3- Hace Verd-i Naz Dördüncü Kadın

4- Hatice Rami Altıncı Haseki

5- Hatem İkinci Kadın

6- Raziye Kadın

İkballeri

7- Meyyase Hanım; Bai İkbal

8- Fehmi Hanım; İkinci İkbaldir.

9- Habbabe Hanım

10- Sırrı Hanım

III. Osman

Kadın Efendileri

1- Leyla Baş Kadın

2- Zevki Üçüncü Kadın

3- Ferhunde Emine Dördüncü Kadın

III. Mustafa

Kadın Efendileri

1- Avn’ül-Hayat Baş Kadın Efendi2- Mihr-i Şah Valide Sultan; Baş Kadın Efendi ve III. Selim’in annesi 3- Rif’at İkinci Kadın Efendi4- Ayşe Adil-şah Üçüncü Kadın Efendi5- Fehmi Üçüncü Kadın Efendi6- Binnaz Üçüncü Kadın Efendi

I. Abdülhamid

Kadın Efendileri

1- Ayşe Sine-perver Valide Sultan; IV. Mustafa’nın annesi ve IV. Kadınefendi

2- Nakş-ı Dil Valide Sultan; II. Mahmud’un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi

3- Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi

4- Hüma Şah Baş Kadın Efendi

5- Ayşe Baş Kadın Efendi

6- Binnaz İkinci Kadın Efendi

7- Dilpezir Kadın Efendi

8- Mehtabe Dördüncü Kadın Efendi

9- Misl-i Na-yab Kadın Efendi

10- Mu’teber Kadın Efendi

11- Nevres Üçüncü Kadın Efendi

12- Fatma Şeb-safa Dördüncü Kadın Efendi

13- Mihrban Üçüncü Kadın Efendi

İkballeri

14- Nükhet-seza Hanımefendi; Baş İkbal

15- Ayşe Hanımefendi; İkinci İkbaldir.

III. Selim

Kadın Efendileri

1- Nef-i Zar Baş Kadın Efendi

2- Hüsn-i Mah Baş Kadın Efendi

3- Zib-i Fer İkinci Kadın Efendi

4- Afitab Üçüncü Kadın Efendi

5- Re’fet Dördüncü Kadın Efendi

6- Nur-i Şems Kadın Efendi

7- Gonca-nigar Kadın Efendi

8- Dem-hoş Kadın Efendi

9- Tab-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi

10- Ayn-ı Safa Kadın Efendi

11- Mahbube Kadın Efendi

İkballer

12- Meryem Hanımefendi

13- Mihriban Hanımefendi

14- Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi

IV. Mustafa

Kadın Efendileri

1- Şevr-i Nur Baş Kadın Efendi

2- Dil-pezir İkinci Kadın Efendi

3- Seyyare Üçüncü Kadın Efendi

4- Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi

II. Mahmud

Kadın Efendileri

1- Bezm-i Alem Valide Sultan; I. Abdülmecid’in annesi

2- Pertev-niyal (Nihal) Valide Sultan; Sultan Abdülaziz’in annesi ve Beşinci Kadın Efendi

3- Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş Kadın Efendi

4- Ali-cenab Baş Kadın Efendi

5- Fatma Baş Kadın Efendi

6- Aşub-i Can İkinci Kadın Efendi

7- Haciye Hoş-yar İkinci Kadın Efendi

8- Nurtab Dördüncü Kadın Efendi

9- Misl-i Na-yab İkinci Kadın Efendi

10- Perviz-felek Dördüncü Kadın Efendi

11- Vuslat Üçüncü Kadın Efendi

12- Zer-nigar Üçüncü Kadın Efendi13- Ebr-i Reftar İkinci Kadın Efendi

İkballeri

14- Hüsn-i Melek Hanımefendi; Baş İkbal15- Zeyn-i Felek Hanımefendi; İkinci İkbaldir.16- Tiryal Hanımefendi; Üçüncü İkbal 17- Lebriz-Felek Hanımefendi; Dördüncü İkbal

I. Abdülmecid

Kadın Efendileri

1- Servet-seza Baş Kadın Efendi

2- Şevk-efza Valide Sultan; Sultan V. Murad’ın annesi ve İkinci Kadın Efendi

3- Hoş-yar İkinci Kadın Efendi

4- Tir-i Müjgan Valide Sultan; Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid’in annesi

5- Verd-i Cenan Üçüncü Kadın Efendi

6- Gül-cemal Dördüncü Kadın Efendi

7- Rahime Perestu Valide Sultan; Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid’in manevi annesi

8- Gülistu (Gülistan) Dördüncü Kadın Efendi

9- Düzd-i Dil Üçüncü Kadın Efendi

10- Bezmi (Bezmara)Altıncı Kadın Efendi

11- Mahitab Beşinci Kadın Efendi

İkballeri

12- Nalan-ı Dil Hanımefendi; Üçüncü İkbal.

13- Ceylan-yar Hanımefendi; İkinci ikbaldir.

14- Ayşe Ser-firaz Hanımefendi; İkinci İkbal. Sarayın adını batıran bir kadındır.

15- Nergis (Nergizu) Hanımefendi; Dördüncü İkbal

16- Navek-misal Hanımefendi; Dördüncü ikbal

17- Nesrin Hanımefendi; İkinci İkbal

18- Şayeste Hanımefendi; Dördüncü İkbal

19- Nükhet-seza Hnımefendi; Baş İkbal

Gözdeler

20- Yıldız Hanımefendi; 2. Gözde

21- Saf-derun Hanımefendi; 4. Gözde

22- Hüsn-i Cenan Hanımefendi; 3. Gözde

Abdülaziz

Kadın Efendileri

1- Dürr-i Nev Baş Kadın Efendi2- Hayran-ı Dil İkinci Kadın Efendi

3- Eda-Dil İkinci Kadın Efendi

4- Neş’erek (Nesrin) Üçüncü Kadın Efendi

5- Gevheri Dördüncü Kadın Efendi

V. Murad

Kadın Efendileri

1- Elru Mevhibe Baş Kadın Efendi

2- Reftar-ı Dil İkinci Kadın Efendi

3- Şayan Üçüncü Kadın Efendi

4- Meyl-i Servet Dördüncü Kadın Efendi

İkballeri

5- Resan Hanımefendi; Baş İkbal

6- Cevher-riz Hanımefendi; İkinci İkbal

7- Nev-Dürr Hanımefendi; Üçüncü İkbal

8- Remiş-Naz Hanımefendi

9- Filiz-ten Hanımefendi

Gözdeler

10- Visal-i Nur Hanım; Gözde

II. Abdulhamid

Kadın Efendileri

1- Nazik-eda Baş Kadın Efendi

2- Bedr-i Felek Baş Kadın Efendi

3- Safi-naz Nur-efzun İkinci Kadın Efendi

4- Bidar İkinci Kadın Efendi

5- Dilpesend Üçüncü Kadın Efendi

6- Mezide Mestan Üçüncü Kadın Efendi

7- Emsal-i Nur Üçüncü Kadın Efendi

8- Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Dördüncü Kadın Efendi

İkballeri

9- Saz-kar Hanımefendi; Baş İkbal

10- Peyveste Hanımefendi; İkinci İkbal

11- Fatma Pesende Hanımefendi; Üçüncü İkbal

12- Behice (Maan) Hanımefendi; Dördüncü İkbal

13- Saliha Naciye Hanımefendi; Dördüncü İkbal

Gözdeler

14- Dürdane Hanım; Baş Gözde

15- Calibos Hanım; 2. Gözde

16- Nazlıyar Hanım; 3. Gözde

V. Mehmed Reşat

1- Kam-res Baş Kadın Efendi

2- Dürr-i And İkinci Kadın Efendi

3- Mihr-engiz İkinci Kadın Efendi

4- Naz-perver Üçüncü Kadın Efendi

5- Dil-firib Dördüncü Kadın Efendi

VI. Mehmed

Kadın Efendileri

1- Emine Nazik-eda Baş Kadın Efendi

2- Şadiye Meveddet İkinci Kadın Efendi

3- İnşirah Kadın Efendi

4- Nevvare Üçüncü Kadın Efendi

5- Ni’met Nev-zad Hanım EfendiBenzer Yazılar

Yorum Ekle