Trafik Kazalarının Sebepleri ve Trafik Polisinin İşlevi

Trafik kazalarının sebepleri olarak, deniz ve hava yolunda yeteri kadar yararlanılamaması, eğitim eksikliği, alt yapının yetersizliği, hukuki mevzuattaki eksiklikler, ilk yardım alanındaki sorunlar herkes tarafından söylenen ilk sebepler olarak öne çıkmaktadır. Ben de burada trafik kazalarının öne çıkan sebeplerinden bahsettikten sonra trafik polisinin etkinliğinin trafik güvenliğine etkisine dikkat çekmeye çalışacağım.

Yolcu taşımacılığında deniz, kara ve hava yolu olmasına rağmen; ülkemizde yolcu taşımacılığının % 95 i karayoluyla gerçekleştirilmektedir. Karayolunu kullanma mecburiyeti mademki bu kadar yüksek, aynı oranda gerekli trafik önlemleri alma mecburiyeti de vardır ki; yaralanmalara, ölümlere, maddi manevi kayıplara, ülkenin sosyo-ekonomik olarak zayıflanmasına, mağdur yakınlarının psikolojik olarak etkilenmelerine neden olmaktadır. Ülkemizde 2006 yılı verilerine göre 728755 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 4633 kişi ölmüş, 169080 kişi de yaralanmıştır. Bu insanların yakınları da bu rakama dâhil edildiği zaman, trafik kazaları nedeni ile etkilenen insanların, sayısının rakamsal büyüklüğü konusunun hassasiyetini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Trafik kazalarının ana nedeni, yolcu taşımacılığının % 90’dan fazlasının karayolu ile yapılmasıdır. Türkiye, otomobil üreticisi, petrol ihraç eden bir ülke olmamasına rağmen yolcu taşımacılığı en çok karayolu ile yapılmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen; yolcu taşımacılığının rakam olarak % 8 i denizyolu ile yapılmaktadır.

Halk arasında en güvenli yolculuk şekli karayolu ile yapılan şeklinde yanlış bir düşünce vardır. Ancak karayolu ile seyahat havayoluyla seyahat etmekten 27 kat, denizyolu ile seyahat etmekten 18 kat daha fazla tehlikelidir.

2000 yılında ağır tonajlı araçların karıştığı kazalardaki ölen insan sayısı, toplam ölen insan sayısının rakam olarak % 42 sidir, toplam yaralı sayısının ağır tonajlı araçların karıştığı kazalardaki yaralı insanlara oranı % 18 dir. Bu rakamlardan ölümlü kazaların büyük çoğunluğu ağır tonajlı araçların karıştıkları kazalarda meydana geldiği söylemek doğru olacaktır.

Ağır taşıtlar düşük hızları, teknik donanımlarının taşıdığı yüke uygun olmayışı nedeniyle kaza nedeni olmaya devam etmektedir. Düşük seyir hızları nedeniyle diğer taşıtların yaptığı hatalı sollama sonucu meydana gelen kazaların çözümü olarak bölünmüş yollar görülmekte, buda kaynakların verimsiz kullanımını gündeme getirmektedir. Buradan alternatif yolcu taşımacılıklarının kullanılması, geliştirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Demiryolları ile taşımacılığı 1999 yılı verilerine göre % 4 tür. Hâlbuki 1950’ li yıllara kadar yapılan demiryolu ağına, aynı hızda devam eden ettirilseydi; yolcu ve yük taşımacılığının belli bir kısım bu alanda yapılacak, dolayısıyla trafik kazalarında bir azalma söz konusu olacaktı.

Trafik kazalarının bir diğer nedeni trafiğe çıkan araç ve nüfus sayısında hızlı bir artış olmasına rağmen altyapı ve karayollarımızda aynı oranda bir artışın olmamasındır. Sürücü belgesi sahibi 2003 yılında 15 285 187, 2004 yılında 16 468 317, 2005 yılında 17 296 216 ve 2006 yılında 17 962 895’dir. Tescilli araçlar sayısı ise 2003 yılında 8 903 843, 2004 yılında 10 236 357, 2005 yılında 11 145 826 ve 2006 yılında 12 227 393’dür. Bu artış oranı da trafik kazalarının artmasına etki eden bir diğer faktördür. Çünkü sürücü ve araç sayısında bu artışlar olurken aynı oranda yol, park ve denetim hizmeti artmamıştır.

Trafik kazalarının nedenleri konuşulduğunda ise sorumlu kurum ve kuruluş bulunmamakta, her kurum kendi görevini en iyi şekilde yaptığını, asıl sorumlu kurum ya da kuruluşun bir başkası olduğu gündeme gelmektedir.

Trafik Güvenliği ile yetkili görevli diğer kurum, kuruluş şunlardır. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köy Hizmetleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Belediyeler, İl ve İlçe Trafik Komisyonlarıdır. . Çok sayıda Bakanlık, kurum, kuruluş görevli olmasına rağmen ortak çalışma, güçlerin birleştirilmesi, koordine yeterince sağlanamamakta, hatta bazen ”Biz görevimizi çok iyi yapıyoruz ama falanca kurum görevini aksatıyor” misali yaklaşımlar görülebilmektedir.

Türkiye’de trafikle ilgili kurul olarak Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu olmak üzere iki kurul mevcuttur. Bu kurullardan KGYK nun sekretaryasını Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanı yürütmektedir. KGYK Başbakanların katılımı ile bu güne kadar ancak iki kez (01.09.1997 ve 04.05.1998 tarihlerinde) toplanabilmiştir. KTGK’nın başkanlığı da yine E.G.M. Trafik Hizmetleri Başkanı yapmaktadır. KTGK 03.06.1997–27.12.2007 tarihleri arasında 88 defa toplanmıştır.

Karayolu Güvenliğini Sağlayan Elamanın Adı ve Etkinlik Oranı
Elamanın Adı                                                                        Yüzde Payı
Karayolu Mevzuatı                                                                             5
Karayolunu Kullananların Eğitimi                                                         6
Veri Toplama ve Analizi                                                                      9
İyi Taşıt                                                                                              10
Tüm Alanlarda Alınacak Tedbirlerin Güvenlik Etütleri                          12
Denetim                                                                                             12
Kuruluşsal Güçlendirme                                                                      15
İyi Trafik Altyapısı                                                                              31

Türkiye’de trafiğin denetimi, trafik güvenliği ile tedbirleri almakla motorlu araçları tescil etmek, sürücü belgelerinin kaydını tutmak, trafikle istatistiksel bilgileri tutmak gibi pek çok görev verilmiş ve bir kaza olduğunda trafik polisinin bir kusuru olup olmadığı araştırılmaktadır. Oysa denetim hizmetleri (Polis- Jandarma) % 100 etkin çalıştırıldığında trafik kazalarının azaltılmasında oranı yukarıdaki tablodan görüleceği üzere  % 12’dir.

Bu nedenle karayolunu kullananların güvenliği için sadece polisin özverili görev yapmasının yanında diğer sorumlu kurum ve kuruluşların bir bütünlük içerisinde görevlerinin yapmaları beklenmeli ve kamuoyunca takip edilmelidirBenzer Yazılar

Yorum Ekle