4. Sınıf Türkçe Dersi Eylemler(fiiller) Konu Anlatımı

4. Sınıf Türkçe Dersi Eylemler(fiiller) Konu Anlatımı

FİİLLER-EYLEMLER
Cümle içerisinde iş, hareket, yargı, oluş, bildiren kelimelere fiil(eylem) denir. Bir kelimenin eylem olup olmadığını anlamak için köküne veya gövdesine -mek, -mak mastar eki getirilir. Uyuyorsa fiil uymuyorsa isim kökenlidir.
FİİLERDE ZAMAN
Fiilerde 4 çeşit zaman vardır:
1- Geçmiş Zaman: Eylemin bulunan zamandan daha önce yapıldığı zamana denir. -Di’li geçmiş zaman ve -miş’li geçmiş zaman olmak üzere ikiye ayrılır.Fiil köklerine -di ve -miş kipleri getirilerek yapılır.
2- Şimdiki Zaman: Eylemin şu anda yapıldığı veya gerçekleştiğini anlatan zamana denir. Fiil köklerine -yor, eki getirilerek yapılır.
3- Gelecek Zaman: Eylemin gerçekleşme zamanının daha sonra yapılacağı zamana denir. Fiil köküne -ecek eki getirilerek yapılır.
4- Geniş Zaman: Eylemin gerçekleştiği zamanın her zaman yapılacağı zamana denir. Fiil köklerine -r, er, eki getirilerek yapılır.

EYLEMLERDE KİŞİ(ŞAHIS)
Eylemlerdeki işi, oluşu, hareketi, yargıyı gerçekleştiren varlıklara eylemin şahısı denir. Tekil ve çoğul olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Tekil (ben), 2. Tekil (sen) , 3. Tekil(o)———–1. Çoğul(biz), 2. Çoğul (siz), 3. Çoğul (onlar)
Eylemleri çoğul yapmak için -me,-ma eklerini kullanırız.Benzer Yazılar

Yorum Ekle