4. Sınıf Türkçe Dersi İsimler Konu Anlatımı

4. Sınıf Türkçe Dersi İsimler Konu Anlatımı

İSİMLER
Özel İsimler:
Özel isimlerin daima ilk harfi büyük harfle başlar.Gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Eğer özel isim birden çok kelimeden oluşmuşsa her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılır. Gelen yapım ekleri anlam bakımından başka bir kelime oluşturduğundan kesme işaretiyle ayrılmaz.Özel isimlerin sonunda sert ünsüz varsa ünlü ile başlayan bir ek gelirse yumuşamaya uğramaz ama okunuşu olarak yumuşamaya uğramış şekilde okunur.
Cins İsimler:
Tür adı olarak da bilinir. Aynı türden olan kelimelerin tümüne cins isim denir.Cümle içerisinde başta değilse küçük harfle başlar.
Somut İsimler:
Beş duyu organımızla hissedebildiğimiz, gözümüzle gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız, işittiğimiz varlıklara somut isimler denir.
Soyut İsimler:
Uzayda hacmi ve kütlesi olmayan 5 duyu organımızla hissedemediğimiz varlıklara soyut isim denir.
Tekil İsimler:
Sadece bir varlığı anlatan kelimelere tekil isimlerm denir.
Çoğul İsimler:
Birden fazla varlığı anlatan kelimelere çoğul isimler denir. Tekil olan bir kelimeyi çoğul yapmak istiyorsak ler, lar ekini getiririz. Bazı durumlarda kelimeye gelen ler,lar çoğul eki kelimeye aynı aileden olma, aynı soydan gelme, abartı , yakın anlam, saygı anlamı katabilir. Bu durumda çoğul durumunda olmazlar.
Topluluk İsimleri:
Yapı olarak çoğul eki almadığı halde anlam bakımından birden fazla varlığı belirten kelimelere topluluk ismi denir. ordu, millet,aile,takım,kafile,vb.Benzer Yazılar

Yorum Ekle