4. Sınıf Türkçe Dersi Sıfatlar Konu Anlatımı

4. Sınıf Türkçe Dersi Sıfatlar Konu Anlatımı

SIFATLAR
İsimlerden önce gelip onları durumunu,rengini,sayısını, vb. özelliklerini belirten ve niteleyen kelimelere sıfat denir.
Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatı olarak ikiye ayrılır.
Niteleme Sıfatları:
İsimden önce gelerek ismin kokusunu, rengini, biçimini, özelliğini, durumunu niteleyen kelimelere denir. İsme nasıl sorusunu sorarak bulunur.
güzel ev, kırmızı ayakkabı, çirkin ördek, durgun su
Belirtme Sıfatları:
İsimden önce gelerek varlıkları sayı,soru,belgisizlik yönüyle belirten sıfatlara denir. 4’e ayrılır:
a)İşaret Sıfatları: Varlıkları işaret yoluyla belirten sözcüklerdir.
b)Soru Sıfatları: Varlıkları soru yoluyla belirten sözcüklerdir.
c) Belgisiz Sıfatlar: Varlıkların durumunu,sayısını, biçimini, tam olarak belirtmeyen sözcüklerdir.
d) Sayı Sıfatı : Varlıkları sayı yoluyla belirten sözcüklerdir. Kendi arasında 5’e ayrılır.
-Asıl Sayı Sıfatları
-Sıra Sayı Sıfatları
-Üleştirme Sayı Sıfatları
-Topluluk Sayı Sıfatları
-Üleştirme Sayı SıfatlarıBenzer Yazılar

Yorum Ekle