bilgi ile ilgili sözler

Akıllı adam aklın? kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklın? kullanır. (Bernard Shaw)

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır. (Plato)

Altın ateğle, kadın altınla, erkek de kadınla erir…..P?TAGOR

Bilgi bir ???k gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. (Alexander Everett)

Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı ?aşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. BRIGITTE

Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. (Terry)

Bilgiyle dirilenler ölmez. (Hz. Ali)

Bir çivi yüzünden bir nal,bir nal yüzünden bir at,bir at yüzünden de bir atlı gidiverir…..FRANKL?N

Bir gemiyi iki reis batırır. TÜRK ATASÖZÜ

Bir şeye ait herşeyi öğrenin; herşeye dair bir şeyler bilin. (var dyke)

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. SOKRATES

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleğtirdiklerimizdir. (francis bacon)

Bugün, hayatınızın geri kalanının ilk günüdür. (1970’lerin Bir Duvar Yazıs?)

Çok keyifli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin .Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin…..Ç?N ATASÖZÜ

Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta kalamaz. (oliver cromwell)

Durgun su solucan yetiştirir. (dünya atasözü)

Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa , bugün yeterli değilsiniz demektir. (earle wilson)

Dünyayı seller bassın ördeğe v?z gelir…..ATASÖZÜ

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. (Konfüçyüs)

Düşünmeden öğrenmek faydasızdır, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir (confuclus)

Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleğmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşmaz…….CONF?C?US

En güçlü haf?za bile en zayıf mürekkepten solgundur. (Meçhul)

Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar (emile raux)

Erkek karısın? bir buketle ?aşırtabilir.Bir kutu çikolatayla mutlu eder.Bir altın kolye ile de şüpheye düşürür……SAM EW?NG

Evinizin eğişini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan ?ikayet etmeyiniz….KONFÜÇYÜS

Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil,aranan kişi olmaya da bağlıdır….FOSTER WOOD

Ey yaşam senin bunca değerli oluşun ölüm sayesindedir….SENECA

Gençken bilgi ağacın? dikelim ki, yağlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. (chesterfield)

Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardı?ınız yerin önemi yoktur. (peter f.drucker)

Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam dostluk ne solar ne de kırılır. NIETZSCHE

Güzel yüz aynaya aşıktır…..MEVLANA

Hakikaten insan için kendi çalıştı?ından başkası yoktur. (necm:39)

Hava soğuduşunda gölge veren ağaçları unutursun…JAPON ATASÖZÜ

Hayat geç kalanları hiç affetmez….GORBACHOV

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akIşına kapılırlar. (Seneca)

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (montaş,gne)

Her bildişini söyleme, her söyledişini bil… CLAVDIUS

Her münaka?anın temelinde birisinin cahillişi yatar. (Louis D. Brandeis)

Herkesi bir defa, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz.Ama herkesi her zaman aldatamazsınız…….ABRAHAM L?NCOLN

Herıeyin anahtarı sabırdır. Civcivi,yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak değil. (arnold closow)

H?rs, bir sandalın yelkenini ?işiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, az? da gemiyi olduğu yerde tutar. (Woltaire)

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. (j.keth moorhead)

Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz….W.SHAKSPEARE

Hiçbir zaman çıktığın kap?yı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. (Don Herold)

İki şey aklın eksiklişini gösterir: KonuŞulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak. (Sadi)

insan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. CICERO

insanlar ancak hayalleriyle ya?ar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler…..VOLTA?RE

insanlar yanlış yapabilirler , yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar. F.Von KOTZEBUE

insanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler….KONFÜÇYÜS

işlemeyen demiri kendi pası mahveder. insanı tembellişe alı?ması mahveder. (hint atasözü)

?yilişin bilgisine sahip olmayana bütün dişer bilgiler zarar verir (montaigne)

Kaplumba?a ba?ın? çıkarıp, önünü görmeden ilerlemez…Kaplumba?ayı küçümseme……ANON?M

Karanlık geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun. Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer (zemah?eri)

Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur. (Konfüçyüs)

Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler. (R. Hull)

K?yıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keğfedemez (andre gide)

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, dü?manının maskarası. (m.akif ersoy)

Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. (G. Herbert)

Kum üstünde ?aton olacağına taş üstünde kulüben olsun….ANON?M

Kurba?ayı koltu?a oturtsan,o yine çamura atlar….ARTHUR M?LLER

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir. EFLATUN

Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. (francis bacon)

MutluluŞu tatmanın tek çaresi, onu payla?maktır. BYRON

Ne kadar bilirsen bil,anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır….MEVLANA

Okumadan geçen üç günden sonra konuşma tadını kaybeder. (çin atasözü)

Ö?renmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemedişiniz taktirde gerilersiniz. (çin atasözü)

ÖĞretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ???k verir. RUFFINI

Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaş?lamaz. (farabi)

Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar aya?a kalk?p kalkmamandır. (Vince Lombardini)

Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. (Emerson)

Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin. (william whately)

Savasın iyisi, barısın kötüsü yoktur. BENJAMIN FRANKLIN

Tağ da yumurtanın üstüne dü?se,yumurta da taş,ın üstüne dü?se,olan yine yumurtaya olur….RUM ATASÖZÜ

Tüm uzmanların aynı görü?te olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir. B.RUSSEL

Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla. LLOYD GEORGE

Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar. NAPELEON

Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar. (?.sadi)

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. (Konfüçyüs)

Yanılg? insanlar içindir; ancak silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, fazlaca yanlış yapıyorsunuz demektir. (J. Jenkins)

Yapabileceğin kadar söz ver.Sonra söz verdişinden fazlasın? yap….ANON?M

Yarın sabah,ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır….LEO BUSCAGL?A

Yaşadığımız her an kendi hakkını ister. (goethe)

YaŞamak için yemelisin,yemek için yaşamamalısın…….Ç?ÇERO

YaŞamın uzunluğu değil, nasıl ya?anıldığı önemlidir. M.L.KING

Y?pranmak paslanmaktan iyidir. (bishop cumberland)

Yişitlik intikam almak değil, tahammül etmektir. SHAEKESPEARE

Zamanın değerini yapacak işi olan bilir (atasözü)

Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır…… G?OV?O

Aradığını bilmeyen, bulduşunu anlayamaz. Claude Bernard

Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi. Nietszche

Bilgi de tek bağına bir güçtür. Bacon

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari
Bilgi, sakalla ölçülmez. Moliere
Bilgi, iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. Samuel Johnson
Bilgiden başka hiçbir kuvvete heves etme. Cami
Bilgili adam güneğ gibidir, girdişi yeri aydınlatır. Zübeyr Gündüzalp
Bir insan her şeyi bilemez. Horatius
Çin’de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. Hadis-i ?erif
Dünyada en zor olan şey, insanın kendisini bilmesidir. Thales
Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. Hadis-i ?erif
Hak’tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. Eflatun
Her bildişini söyleme, fakat her söyledişini bil. Marcel Lenoir
Soru da bilgiden doğar, cevap da. Mevlana
Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey de bilgisizliktir. DiyojenBenzer Yazılar

Yorum Ekle