araştırma

araştırma yazıları

araştırma Etiketi Yeni Yazıları

Laboratuvarda Çoklu Evren

Laboratuvarda Çoklu Evren
Maryland, College Park ve Towson Üniversiteleri’nden araştırmacılar birden fazla evreni -çoklu evren- laboratuvar ortamında ilk kez oluşturduklarını bildirdiler. Açık olmak…

Beynimizdeki Kara Leke

Beynimizdeki Kara Leke
Alman nörolog Gerhard Roth, katil, tecavüzcü ve hırsızların beynini incelediği araştırmasında ilginç bir veriye ulaştı.Roth, suçluların beyninin ortasında ‘kara leke’…

Yalancı İlaç Alımı Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendiriyor

Yalancı İlaç Alımı Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendiriyor
Bristol Üniversitesi’nde tasarlanan bir bilgisayar simülasyonundan alınan sonuçlar, plasebo (gerçeğinin taklidi) etkisinin evrimle açıklanabileceğini ve bağışıklık sisteminin dışarıdan gelen işaretlere…

Cennet Aranmaya Başlandı

Cennet Aranmaya Başlandı
İnsanlık var oluşundan bu yana dünyayı ve evreni anlamak için büyük bir çaba harcıyor. Tüm semavi dinlerde cennet ve cehennem…
İktisat İşletme ve Ekonomi

ALMAN EKONOMİK DÜZEN MODELİNİN TEMELLERİ ( FREIBURG OKULU’NDAN SOSYAL PİYASA EKONOMİSİNE)

Bu araştırmada Almanya’nın Freiburg şehrinde Albert Ludwig Üniversitesi’nde 1930’ lu ve 1940’ lı yıllarda görev yapan bir iktisatçı ve hukukçunun geliştirdiği Ekonomik Düzen Teorisi ve Ekonomik Anayasa Hukuku incelenmektedir. Alman…

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ’NİN TEMEL BOYUTLARI

1. Değişim mühendisliğinin amacı organizasyonda performans düzeyini yükseltmektir. Başlıca performans göstergeleri ise maliyet, kalite, hız ve hizmettir. Düşük maliyet ve yüksek kalitede üretimde bulunmak, ürünleri müşteriye süratle ve en güvenilir…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

İKTİSAT POLİTİKASI ARACI OLARAK REGÜLASYON POLİTİKASI

Geniş anlamda devletin ekonomiye müdahale araçlarının tamamı “iktisat politikası” olarak adlandırılabilir. Devlet başlıca aşağıdaki araçları kullanarak sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmeye çalışabilir. Regülasyon politikası da iktisat politikasının bir parçasıdır. ·…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

Yeni Kurumsal İktisadın Geçiş Ekonomilerinin Sorununu Anlamaya Katkısı

Kurumlar ve onların içinde geliştiği ekonomik süreç performansı şekillendirir. Kurumlar, üretim ve işlem maliyetlerini belirleyerek, ekonomik performansı etkiler. Onlar formel kurallardan, informel sınırlayıcı kurallardan ve uygulamaya ilişkin özelliklerden oluşur; formel…

Etiketler: , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

“Anayasal Politik İktisadın Felsefi Temelleri”

Anayasal politik iktisat teorisinin felsefi temellerini Sosyal Sözleşme Teorisi (Social Contract Theory) oluşturur. Sosyal sözleşme, toplumda birlikte yaşayan bireylerin, temel hak ve özgürlükleri ile toplumun içerisinde uyulması gerekli olan kuralları…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,