iktisat

iktisat ders konuları, para ilgili konular, işletme ekonomi ile ilgili konular

iktisat Etiketi Yeni Yazıları

Kpss İktisat Soruları Deneme Sınavı

Kpss İktisat Soruları Deneme Sınavı

Açıköğretim Fakültesi İktisata Giriş: Piyasa Fiyatının Belirlenmesi Video Konu Anlatımı

Açıköğretim Fakültesi İktisata Giriş: Piyasa Fiyatının Belirlenmesi Video Konu Anlatımı Videoyu büyütmek için üstünde çift tıklayınız

Vergi Psikolojisinin Temelleri

Kamu maliyesi alt disiplinleri içerisinde bugüne değin belki de en az gelişme gösteren alanlarından birisi “davranışsal kamu maliyesi” (behavioral public…

Siyasal Gücün Sınırlandırılması ve Anayasacılık

Devlet, egemenlik hakkı ve yetkisinin sonucu olarak siyasal güce sahiptir. Devletin sahip olduğu bu güç, hiçbir şekilde sınırsız değildir ve…
İktisat İşletme ve Ekonomi

ALMAN EKONOMİK DÜZEN MODELİNİN TEMELLERİ ( FREIBURG OKULU’NDAN SOSYAL PİYASA EKONOMİSİNE)

Bu araştırmada Almanya’nın Freiburg şehrinde Albert Ludwig Üniversitesi’nde 1930’ lu ve 1940’ lı yıllarda görev yapan bir iktisatçı ve hukukçunun geliştirdiği Ekonomik Düzen Teorisi ve Ekonomik Anayasa Hukuku incelenmektedir. Alman…

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ’NİN TEMEL BOYUTLARI

1. Değişim mühendisliğinin amacı organizasyonda performans düzeyini yükseltmektir. Başlıca performans göstergeleri ise maliyet, kalite, hız ve hizmettir. Düşük maliyet ve yüksek kalitede üretimde bulunmak, ürünleri müşteriye süratle ve en güvenilir…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

İKTİSAT POLİTİKASI ARACI OLARAK REGÜLASYON POLİTİKASI

Geniş anlamda devletin ekonomiye müdahale araçlarının tamamı “iktisat politikası” olarak adlandırılabilir. Devlet başlıca aşağıdaki araçları kullanarak sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmeye çalışabilir. Regülasyon politikası da iktisat politikasının bir parçasıdır. ·…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

Yeni Kurumsal İktisadın Geçiş Ekonomilerinin Sorununu Anlamaya Katkısı

Kurumlar ve onların içinde geliştiği ekonomik süreç performansı şekillendirir. Kurumlar, üretim ve işlem maliyetlerini belirleyerek, ekonomik performansı etkiler. Onlar formel kurallardan, informel sınırlayıcı kurallardan ve uygulamaya ilişkin özelliklerden oluşur; formel…

Etiketler: , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

“Anayasal Politik İktisadın Felsefi Temelleri”

Anayasal politik iktisat teorisinin felsefi temellerini Sosyal Sözleşme Teorisi (Social Contract Theory) oluşturur. Sosyal sözleşme, toplumda birlikte yaşayan bireylerin, temel hak ve özgürlükleri ile toplumun içerisinde uyulması gerekli olan kuralları…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,