ödev

Ödev konuları, hazır ödevler, ödev kaynakları. Derslere yardımcı konular.

ödev Etiketi Yeni Yazıları

Ezoterizmin Tarihi ve Gelişimi

Kaynak: http://www.historicalsense.com/Archive/CG/CG_icindekiler.htm

Aydınlanma Felsefesi Hakkında Yazılar

kaynak: http://www.historicalsense.com/fener.htm

Evrenin Geometrisi

Evrenin modern tasarımı 16 ve 17. yüzyıllar içinde şekillenmeğe başladı. Kopernik dünyanın güneş etrafında döndüğünü göstermişti. Bu o çağda büyük…

Yaşayan Osmanlılar

Büyük Osmanlı İmparatorluğunun neslinden son kalanlar… 1924′te sürülen Osmanlı Hanedanının hayattaki 300 üyesinin neredeyse tamamı yurt dışında. Şehzade ve sultanlardan…
Ödevler - Kaynaklar

Uluslararası Çalışma Örgütü, Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı Sözleşme, (1 Temmuz 1949)

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan onurun ve onların eşit ve vazgeçilmez haklarının tanınmasının dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olmasına, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana yönelten…

Etiketler: , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

İKTİSAT POLİTİKASI ARACI OLARAK REGÜLASYON POLİTİKASI

Geniş anlamda devletin ekonomiye müdahale araçlarının tamamı “iktisat politikası” olarak adlandırılabilir. Devlet başlıca aşağıdaki araçları kullanarak sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmeye çalışabilir. Regülasyon politikası da iktisat politikasının bir parçasıdır. ·…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

Yeni Kurumsal İktisadın Geçiş Ekonomilerinin Sorununu Anlamaya Katkısı

Kurumlar ve onların içinde geliştiği ekonomik süreç performansı şekillendirir. Kurumlar, üretim ve işlem maliyetlerini belirleyerek, ekonomik performansı etkiler. Onlar formel kurallardan, informel sınırlayıcı kurallardan ve uygulamaya ilişkin özelliklerden oluşur; formel…

Etiketler: , , , , , , , , ,
İktisat İşletme ve Ekonomi

“DAVID HUME: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE”

İstediğimiz şeyleri kamu oyuna aktarırken ve kral ya da onun bakanları tarafından yürürlüğe konulan her tedbiri açıkça eleştirirken bu ülkede yararlandığımız aşırı özgürlükten başka hiçbir şey bir yabancıyı hayretler içinde…

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,