Üçlülerin Astrolojik Gizemi

Klasik felsefe bize üç sayısının (Triad) kutsal bir sayı olduğunu söyler, harmoniyi, dengeyi, bütünlüğü ve eksiksiz olmayı sembolize eder. Üç üçgenin sayısıdır ve gizemli geometride şekil olarak ve numerolojide sayı olarak yaşamın doğasında var olan döngüyü temsil eder.

1. Doğum anında vücutla birleşen ruh
2. Yaşam
3. Ölümle ruhun yaratıcısına geri dönüşü

Bu nedenle üç sayısı tamamlanmayı , bütünü, başlangıcı, ortayı ve bitişi gösterir. Tüm dünya dinleri bu kadim inancı bir biçimde temel almıştır. Örneğin Hristiyanlar Kutsal Üçlü den bahseder. Baba (Hepimizin geldiği evrensel kaynak) Oğul ( bireysel yaşamlar) ve Kutsal Ruh ( Hepimizin döndüğü Evrensel Öz) Kutsal üçlüler Hristiyanlığa yabancı değildir , onlar yaygın ve eski bir geleneğin parçasıdır, ve üç sayısının gücünü tanır. Babilliler, örneğin tanrılarını üçlü olarak klasifiye etmeyi severlerdi. Bunlardan Anu, enlil ve Ea en çok dikkat çekenleri idi. Astrolojide 3 sayısının yararlı bağlantıları üçgen açıda kendini gösterir , harmoni ve içsel uyumu ifade eder. Bu aynı zamanda üçlülerin kullanımında da böyledir. Gezegenler arasında uygunluk üçlü yöneticileri ve gezegen asaletlerine bakılarak karar verilir.
BURÇLARIN TRİGONAL ( 3 KÖŞELİ) İLİŞKİLERİ

1.yy astroloğu olan Manilius Astronomica’sında zodyak çemberini 3 eşit parçaya bölerek 4 takım dan oluşan gruplar yapar. – Zodyağın saat yönünde hareket eden çemberi 3 eşit uzunlukta çizgi ile bölünür ve bu hat çemberin son bulduğu noktaya kadar gider ve kendileri ile o noktada buluşur. Bu çizginin değdiği burçlara trigonal denir. Çünkü 3 kez bir açı oluşmuştur.ve bu çizgiler araya giren 3 burçtan diğer 3 burcu birbirinden ayırır. Koç, Aslan ve Yay’dan eşit uzaklıkta durur ve bu iki burç onun zıt köşelerinde yer alır.Oğlak, Başak ve Boğa ile uyumludur. Böylelikle üçlüler bu trigonal şeklin yarattığı uyum çerçevesinde tanımlanırlar. Üçlüler ve elementler arasındaki ilinti daha sonraları bu bakış açısı ile oluşturulmuştur. Ancak bu konuda erken dönem astrologları –Ptolemy ve çağdaşları gibi- söz etmemiştir. Yaptıkları işte mizaçların önemi olmasına rağmen , örneğin Kova hava burcu, veya Akrep su burcudur diye bir ayırım yapmamaktaydılar.

Helenistik astrolojide bu şekil ve sembolizmin içinde yer alan burçlar arasındaki uyum konusu üçlüleri belirtmekteydi. Böylelikle bu burçlarda yer alan herhangi bir gezegen birbirrleriyle uyum içerisinde olacaklardı.
ÜÇLÜ YÖNETİCİLERİ KADİM ASTROLOJİDE NASIL BELİRLENDİ

Her üçlü grubunun kendine özgü yönetici gezegenleri vardır. Lilly her üçlü için iki tane yönetici belirlemiştir. Bunlar gündüz ve gece olmak üzere 2 ye ayrılırlar. Fakat original olarak aslında her sekt için 3 yönetici vardı. 16.yy da Dariot tarafından verilen üçlü yöneticileri Vettius Valens ve Dorotheus tarafından kullanılan yöntemle daha yakından ilintilidir. Bu sistemde her üçlünün 2 yöneticisi vardır. Doğum saatinin gündüz ya da gece olmasına gore öncelik ve önem kazanırlar, ayrıca her sekt için ortak bir başka gezegen daha vardır.

Koçun gündüz lordları Güneş, Jüpiter ve Satürn’dür, Gece için Jüpiter, Güneş ve Satürn’dür . Üçlü yöneticilerin seçimi gezegenler arasındaki doğru yerleşim ile yapılandırılır.Diğer bir deyişle, gündüz üçlüsü geceye ait bir gezegen tarafından yönetilemez. Geceye ait gezegenlerin gündüze ait olanlardan çok farklı oldukları ve kendilerine uyumlu bir çevrede iyi özelliklerini yansıtabilecekleri düşünülmüştür.

Birçok insanın aklını akrıştıran bir nokta var. Örneğin; Mars sıcak ve kuru doğadadır ve gece sektindedir. Oysa gece soğuk ve nemlidir. Bu durum aklınızı karıştırıyorsa şöyle düşünün; bu Marsın doğasındaki aşırılıkları dengelemek için yapılmıştır.Mars aşırı ısısı ile zarar verir, bu nedenle bu özelliğine gem vurabilmek için gece sektine yerleştirilmiştir. Eğer gündüze konulsaydı bu özellikleri çok daha fazla öne çıkacaktı. Aynısı Satürn içinde geçerlidir. Gündüzün sıcaklığına uygun görülmüştür ki aşırı soğukluğu dengelenebilsin.

Gezegenlerin en uygun olduğu gece ve gündüz sektleri şöyledir:

Gündüz : Güneş, Jüpiter, Satürn, Merkür

Gece : Ay, Venüs Mars
YÖNETİCİ KAVRAMININ AÇILIMI

Koç üçlüsü; Koç, Aslan ve Yay’dan oluşur, ve bize sanki Mars Güneş ve Jüpiter tarafından yönetilirmiş gibi görünür. Bununla birlikte, Mars bu durumda yönetici olarak kabul edilemez,çünkü Mars geceye yerleştirilmiştir ve bu üçlü gündüz üçlüsüdür. Bu nedenle Satürn Marsın yerini alır ve üçlünün hem gece hem gündüz için yardımcı yöneticisidir.

Oğlak üçlüsü; Boğa , Başak ve Oğlaktan oluşur.üçüde gece burcudur ve Merkür’ün bu üçlünün yöneticisi olması bize doğal gözükür çünkü Merkür İkizler’in de yöneticisidir ancak Merkür’ün kuru doğası onu gecenin nemli doğasında rahatsız kılar, ve bu nedenle bu koşullar düşünüldüğün de Ay bu üçlünün gece yöneticisidir. Satürn Oğlağın gündüz yöneticisi Marsın yerini alır. Mars geceye daha uygundur.

Terazi Üçlüsü; gündüzde yer alır ve İkizler, Terazi ve Kovadan oluşur. Gündüz olduğu için , Kovanın yöneticisi ve Terazide yüceldiği için doğal olarak Satürn yönetir. Merkür ise gece önem kazanır. Venüs Terazinin gezegeni olmasına rağmen geceye aittir ve yerini gündüze ait bir gezegene bırakmalıdır. Geriye Jüpiter veya Güneş kalır. Güneş bu üçlüyü oluşturan 3 burcun ikisinde düştüğü düşünülürse , Jüpiter doğal seçenektir.

Sonuncusu Yengeç üçlüsü; geceye aittir. Yengeç, Akrep ve Balıktan oluşur. Bu burçların yönetici gezegeni Ay , Mars ve Jüpiterdir, fakat Jüpiter gündüze ait bir gezegen olduğu için yerini geceye ait olan Venüs alır.Her üçlünün yöneticileri şöyle sıralanmaktadır;

Koç Trigonu: Güneş Jüpiter Satürn

Yengeç Trigonu: Venüs Mars Ay

Terazi Trigonu: Satürn Merkür Jüpiter

Oğlak Trigonu: Venüs Ay Mars

Birçok eski dönem astroloğu bu üç gezegeni de kullanmıştır. Gece ve Gündüze göre önceliklerini değiştirmişlerdir. Sonraki dönemlerde yaşayan astrologlar ise , Lilly’de dahil olmak üzere sadece esas yöneticiyi kullanmayı uygun görmüştür. Belkide sekt kavramı arkasında yatan mantığa karşıydılar ya da Ptolemy yüzünden akılları karışmıştı ki O, Koç ve Oğlak için iki yöneticiden bahsetmiş diğerleri için 3 yönetici kullanmıştır.
ÜÇ YÖNETİCİ ŞEMASININ KULLANIMI

3 yönetici şeması üçlü içerisinde yer alan prensiplerin doğal sembollerini yansıtır.Ve bunu gösteren signifikatör gezegen hayatımızın ilk orta ve son dönemlerine damgasını vurur. Astrologların bu kavramları günümüzde fazla kullanmaları nedeniyle , klasik astroloji de üçlülerin önemi üzerine çok vurgu yapamıyoruz. Özellikle böylesine sembolik bir bakış açısı ile herhangi bir duruma bakmaya çalışıyorsak. Dorotheus’un 1.yy da yazdığına göre “ Hayatımızdaki tüm iyi ve kötü olayların nedeni ve belirleyicisi üçlü yöneticilerdir” Carmen Astrologicum adlı kitabında hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılabileceğine işaret etmektedir. Örneğin: Güneş gündüze ait bir gezegen olduğu için onun üçlü yöneticileri babamızın yaşamının da dönemlerini anlatmaktadır. Ay ise annemizin. Eğer bir erkeğin genelde kadınmlarla olan ilişkilerinr bakmak istiyorsak Venüs’ün üçlülerine bakmalıyız. Eğer Venüs’ün üçlüsünün ilk lordu iyi bir yerdeyse ve ikincisi kötü bir yerdeyse kadının hayatının ilk yıllarında iyi sonraki yıllarında kötü geçeceğini söyleyebiliriz. Çünkü üçlülerin ilk lordu hayatımızın ilk dönemini , ikinci lordu orta yaşlarımızı son lordu ise hayatımızın son yıllarını göstermektedir.

Aşağıdaki tablolar kadim metinlerden alınmıştır ve üçlülerin yöneticileri ile ilgili örneklerdir. Şunu belirtmek istiyorum ki ben bu tekniği bir çok örnekte denedim ve çıkan sonuçlardan oldukça etkilendim.

PRATİK ÖRNEKLER

Hayatın genel koşulları ile kişinin şanslı olup olmadığına bakmak için Dorotheus gündüz doğanlar için Güneşe gece doğanlar için Ayın üçlü yöneticilerine bakmamız gerektiğini söyler.

Harita 1 bir gece haritası bu nedenle Ay tarafından yönetiliyor. Ay Akrep’te yer aldığı için gece yöneticileri Mars, venüs ve Ay’ın kendisidir. Her üçlü yöneticisi de zayıf durumda. Bu nedenle Dorotheus’a göre harita sahibi hrp fakir ve zorda olacak, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamak zorunda kalacak.

Harita 2 ise bir gündüz haritasıdır. Güneş Koç’tadır. Güneş Koç üçlüsünün gündüz yöneticisidir ve Jüpiter’de 2. yöneticisidir. Her iki gezegende güçlü durumda yüceldiği burçlarda ve köşe evlerdedir.Dorotheus’a göre bu kişi zengin ve soylu kişilerden övgüler alacaktır. Güneş uşdoğmüçlüsünün 3. yöneticisi Satürn’dür zayıf konumdadır ancak Jüpiter’in burcundadır ve dizpozitörü ile üçgen açı yapmaktadır. Bu nedenle iyi şansa işaret eder.

Harita 3 Vettius Valens’in çalışma notlarından alınmıştır.İ.Ö 50 yılında doğan seçkin birine aittir. Bu nedenle Ay’ın üçlülüerine bakılır. Ay Yengeç’te olduğu için gece üçlüleri Mars,Venüs ve Ay’dır. Valens açıkça harita sahibi kişinin göze çarpan bir kişi olduğunu söylemiştir, çünkü üçlü yöneticileri kendi burçlarındadır ve 2 tanesi ise köşe evlerdedir.

Haritanın üçlü yöneticileri hayatın başlangıç, orta ve son yıllarını temsil eder demiştik. Bu harita Rhetorius’un çalışmalarından alınmıştır ve Pamprepius adında İ.Ö 440 da doğmuş bir şaire aittir. Gündüz haritasıdır ve satürn ışıkların ve yükselenin ilk üçlü yöneticisidir. Satürn retro olduğu için Mars’la açı yaptığı ve dispozitörü Venüs ile karşıt olduğu için bu kişi hayatının ilk yıllarında zorluklarla karşılaşacaktır der.

Son örnek Dorotheus’un Carmen Astrologicum adlı kitabından alıntıdır. Harita sahibi kişi gündüz doğmuştur. Güneş Koç’tatdır. Bu nedenle Güneş kendi üçlüsünün yöneticisidir. 11. evde iyi konumdadır ve yüceldiği burçtadır. Satürn ise 3. yöneticidir. MC de tesadüfi asalete sahiptir. Bu adam altın ve gümüş yana zengin olacaktır der Dorotheus. Fakat aynı zamanda uyarır” sonu kötü bitecek çünkü öncü burcun lordu toprak altında (IC) ve buradan da konunun sonuna bakarız ve Venüs düşük evde yani 12 evde” demektedir.

Bir İyilik

Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir