Ödev Kaynak Deposu

Meslekler

 • Bu konu 29 yanıt içerir, 1 izleyen vardır ve en son 1 yıl 1 ay önce Bir İyilik tarafından güncellenmiştir.
15 yazı görüntüleniyor - 16 ile 30 arası (toplam 30)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2028
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

  Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. (Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.)

  GÖREVLER

  Meslek elemanlarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaptığı görevlerin dışında asıl işlevleri tasdik işlemlerini yapmaktır. (Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, işkolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.) Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, kayba uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlülerle birlikte ve zincirleme sorumlu olurlar. Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Bilgisayar, hesap makinesi, Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar, Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yeminli Mali Müşavir olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneğine, Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip, Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan, Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yeminli Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, Maliye Bakanlığı personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Yeminli Mali Müşavirler yasa gereği olarak muhasebe bürosu açamamakta ve muhasebe bürolarına ortak olamamaktadır. Kendilerine özel Yeminli Mali Müşavirlik bürosu açabilirler. Özel işletmelerde çalışabilirler. Vergi ilişkileri, ticaret, hukuk, finans ve endüstri sektöründe meydana gelen gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunların her geçen gün giderek daha karmaşık hale gelmesi meslek elemanlarına duyulan ihtiyacı artırmaktadır.
  MESLEĞE EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler, Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları, Yukarıdaki yazılı bölümlerde yüksek lisans eğitimi veren fakülteler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Yeminli Mali Müşavir olabilmek için; En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmış olmak. (Bu süre bir anlamda Yeminli Mali Müşavirlik için staj alarak düşünülebilir.) Ayrıca, 13 Haziran 1989’da çıkarılan 3568 sayılı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek kanunu uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Yapılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak. (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek kanunu uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan bölümlerde profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.) Yeminli Mali Müşavirlik sınavı konuları:
  1. İleri düzeyde Finansal Muhasebe 2. Finansal Yönetim 3.Yönetim Muhasebesi 4.Denetim ,Raporlama ve meslek hukuku 5.Revizyon 6.Vergi tekniği 7.Gelir üzerinden alınan vergiler 8.Harcama ve Servet üzerinden alınan vergiler, 9. Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı 10. Sermaye Piyasası Mevzuatı

  MESLEKTE İLERLEME

  Yeminli Mali Müşavirlik genel adı muhasebecilik olan mesleğin ilerleme açısından son basamağı olup Yeminli Mali Müşavirlerin ilerleyebilecekleri bir aşama bulunmamaktadır.

  BENZER MESLEKLER:

  Noter, Vergi kontrolörü, Hesap uzmanı, Maliye ve sigorta müfettişi, Bankacı.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Yeminli Mali Müşavir adayları Serbest MuhasebeciMali Müşavir olarak çalışırken değişiklik gösterebilen oranlarda gelir elde etmektedirler. Her Yeminli Mali Müşavirin kazanç durumu ise denetimini yaptığı işyerine, işteki tecrübesine, başarısına ve iş kapasitesine göre değişebilmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2029
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YATÇILIK VE YAT İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

  Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi amaçlı yat seferleri düzenleyen kişidir.

  GÖREVLER

  Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı;Günün ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurarak, işletmeyi en karlı biçimde yönetir,Marina işletmeciliği ile yat işletmeciliği arasındaki ilişkiyi kurar, Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutar,Personelin nitelikli olmasını veya kurumda gerekli hizmet içi eğitimi almasını sağlar,Ulusal ve uluslararası ilgili kuralları (SOLAS, STCW, MARPOL, COLREG vb.) uygular, Yatı, kurallara uygun olarak kullanır ve yolcuların emniyetini sağlar,Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlar, Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izler ve inceler.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Elektronik seyir cihazları ve gemi kullanma simülatörü,Denizde Haberleşme (GMDSS) Simülatörü,
  Çeşitli bilgisayar programları,Telsiz, fax gibi iletişim araçları,Bilgisayar, Hesap makinesi, kağıt, kalem vb. büro malzemeleri,

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yatçılık ve yat işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;Sağlam bir bedene sahip,Açık havada, özellikle denizlerde yaşamaktan hoşlanan,Yöneticilik vasıflarına sahip,Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen, Yaratıcı,Sabırlı, sorumluluk duygusu gelişmiş,İşbirliğine ve yeniliklere açık,İşitme ve konuşma engeli bulunmayan kimseler olması gerekir

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yatlara hizmet verebilecek niteliğe sahip marinalarda veya yatlarda, yani deniz ortamında çalışır. Hava koşulları, insan ilişkileri ve ticari ilişkileri çalışmayı doğrudan etkiler. Herhangi bir nedenle kazaya maruz kalma ve denize düşerek boğulma riskleri vardır.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanları; deniz kıyısındaki yerleşim birimlerinde kendi özel işyerlerini açabildikleri gibi marina işletmelerinde de çalışma olanağı bulabilirler.Okulu bitirenler, 4 aylık deniz stajından sonra Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Adamları Sınav Merkezinde yapılan, Yat Kaptanlığı sınavına girip başarılı oldukları takdirde, “Yat Kaptanlığı” ehliyetnamesini almaya hak kazanırlar ve yatlarda kaptanlık yapabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi; Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulunun “Yatçılık ve Yat İşletmeciliği” programında verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek liselerinin “Güverte, GüverteAvlama, Yat Kaptanlığı” bölümünden mezun olanlar “Yatçılık ve Yat İşletmeciliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık “ (EA1)” puanı almaları gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. “Yatçılık ve Yat İşletmeciliği” programı kapsamında; Seyir, Gemicilik, Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Denizde Haberleşme, Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Meteoroloji, Denizcilik İngilizcesi, Yelkencilik, Deniz Hukuku, Deniz Turizmi, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil (İngilizce), Deniz Güvenlik, Ekonomi, Bilgisayar Programları ve Kullanımı, Yat ve Marina İşletmeciliği, Su Sporları, Tekne Kullanma, Muhasebe ve Finans, Yiyecekİçecek ve Servis Bilgisi dersleri okutulmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Yatçılık ve Yat İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği, Turizm ve Rehberlik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Eeğitim süresince Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, koşulların uyması halinde daha sonra ödenmek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, kamu ve özel kuruluşlardan mecburi hizmet karşılığı veya karşılıksız burs alınabilir.Eğitim sonrası
  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, teknik hizmet sınıfından ücret alırlar, zam ve tazminatlardan yararlanırlar.Özel sektörde çalışanlar, mesleki deneyim ve gelişimine göre asgari ücretin 5 ila 8 katı arasında değişen ücretler alırlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2030
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YAZILIM MÜHENDİSİ

  Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.

  GÖREVLER

  Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar,Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar,Tasarım yapar,Program yazar,Programı test eder,Yazdığı programda eksiklik varsa düzeltir,Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar,Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Bilgisayar, bilgisayar programlama dilleri, yazılım geliştirme programları, yazıcı, tarayıcı, Cd, memory stick vs.Yazılım mühendisliği alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman, kitaplar, kalite standartları.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yazılım mühendisi olmak isteyenlerin;Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,Bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (İkna) yeteneği olan,Dikkatli, sabırlı,Ekip çalışmasına yatkın,Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışılır. Projelere bağlı olarak seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle, yoğun olarak iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar.Günümüzde birçok mühendislik mezunu yazılım mühendisliğinin eğitimini almamalarına rağmen bu mesleği sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, konularında yetkin kişilerin bu alanda çalışmalarına verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kendini yenileyebilen yazılım mühendislerine büyük ihtiyaç vardır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen Üniversitelere bağlı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinin “Yazılım Mühendisliği” bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin “ Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans” programında verilmektedir.Atılım Üni. (Ankara) Mühendislik Fakültesi azılım Mühendisliği BölümüBahçeşehir Üni. (İstanbul) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Mesleğin eğitimine girebilmek için;Lise veya dengi okul mezunu olmak,Öğrenci seçme sınavı’nda (ÖSS) “Yazılım Mühendisliği” lisans programı için yeterli Sayısal (SAY2) puan almak.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Tercih Bildirim Formunda “Yazılım Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Yazılım Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır.
  YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI
  1.Yıl GÜZ DÖNEMİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon, Bilgisayar Bilimlerine Giriş, Programlamaya Giriş, Akademik Okuma ve Yazma Becerisi, Ayrık Matematik, Genel Matematik, Fizik I Mekanik ve Dinamik, İkinci Yabancı Dil I1.Yıl BAHAR DÖNEMİGenel Kimya, İleri Programlama, Akademik Okuma ve Yazma Becerisi, Genel Matematik, Fizik II Elektromanyetik ve Optik, Yazılım Mühendisliğine Giriş, İkinci Yabancı Dil II2.Yıl GÜZ DÖNEMİSosyal Bilimin İlkeleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Ekonominin İlkeleri , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yazılım Mühendisliği Temelleri, Türk Dili ve Edebiyatı I, İkinci Yabancı Dil III 2.Yıl BAHAR DÖNEMİSosyal Bilimin İlkeleri II, Hesaplama Kuramı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Veri Tabanı Sistemleri, Olasılık ve Rassal Süreçler, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Türk Dili ve Edebiyatı II İkinci Yabancı Dil IV
  3.Yıl GÜZ DÖNEMİSeçmeli Ders I (Teknik/Sosyal), Mantık Tasarımı, İşletim Sistemleri, Mühendislik Ekonomisi, Yazılım Analiz ve Tasarımı, İkinci Yabancı Dil V 3.Yıl BAHAR DÖNEMİSeçmeli Ders II (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Grafiği ve Görsel Programlama, Bilgisayar Ağları ve İletişimi, Yazılım Doğrulama ve Onaylama, Yazılım Proje Yönetimi, İkinci Yabancı Dil VI.Yıl GÜZ DÖNEMİSeçmeli Ders III (Teknik/Sosyal), Seçmeli Ders IV (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Bilimlerinde Workshop I, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Etiği, Proje I (Yazılım Mühendisliği), İkinci Yabancı Dil VII
  4.Yıl BAHAR DÖNEMİSeçmeli Ders V (Teknik/Sosyal), Seçmeli Ders VI (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Bilimlerinde Workshop II, Proje II (Yazılım Mühendisliği), İkinci Yabancı Dil VIII

  MESLEKTE İLERLEME

  Yazılım mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler.Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler.Kendi işlerini kurabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir. Yazılım mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar. Ücretleri asgari ücretin en az 4 katı kadardır.Özel Sektörde ise tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2031
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YER HOSTESİ

  Biletlerini alan uçak yolcularının; uçağa bininceye kadar gerekli olan tüm işlemlerini yapan kişidir.

  GÖREVLER

  Yolcunun bileti ve bagajlarını alarak uçağa binebilmesi için geçiş numarası ve bagaj etiketi verir,
  Yurtdışına giden yolcuların pasaport, davetiye vb. belgelerine bakar ve eksik işlemleri tamamlaması amacıyla ilgili yerlere yönlendirir,Yolcuların uçağa binmesi için gerekli olan uyarıcı anonsu yapar (uçak kalkış saati, uçağın kalkış kapı numarası vb.),Uçağa binen yolcuların isim, soyadı, cinsiyet, bagaj sayısı ve bagaj kilosu gibi bilgileri kapsayan çizelgeleri doldurur,Uçağın emniyeti ve dengesinin kurulabilmesi için yükleme bölümündeki görevlilere bu çizelgeyi verir,
  Yolcuya verilen geçiş numarasını uçağa binmeden önce yolcudan alır,Özürlü, yaşlı ve tek başlarına seyahat eden (refakatsiz) çocukların tüm işlemlerini yapar ve uçağa bindirir. Çocukların kimliklerini kontrol eder ve rapor düzenler,Uçaktan inen refakatsiz çocukları velisine teslim eder.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Telsiz,Telefon,Bilgisayar,Büro malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yer hostesi olmak isteyenlerin;İnsanlarla iletişim kurabilen,İngilizce’yi iyi şekilde bilen,Büro işlerine ilgili,Dikkatli, sorumlu,Bedenen sağlam ve uzun süre ayakta durabilecek kadar dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yer hostesleri; çoğunlukla uçak şirketlerinin yer hizmetleri bölümlerinde ve havalimanında bulunan şirketlerin bürolarında görev yaparlar. Çalışma ortamı, temiz, düzenli ve zaman zaman kalabalıktan dolayı gürültülüdür. Çalışma saatleri düzensizdir. Vardiyalı çalışma, gece çalışmaları ve hafta sonu çalışmaları gerekir. İş temposu hareketli ve yoğundur. Uçak yolcuları ve tur yetkilileri ile iletişim halindedir.

  yer hostesi hostes

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Yer hostesleri uçak şirketlerinin bölümlerinde ve havaalanında bulunan şirketlerin bürosunda görev yaparlar.Özel havayolu şirketlerinin çoğalmasıyla birlikte yer hostesine de duyulan ihtiyaç artmaktadır. Ancak özel şirkette bu meslek elemanı uzun yıllar çalıştırılmamakta ve kadrolarının sürekli gençleşmesi hedeflenmektedir. İş yoğunluğunun az olduğu dönemlerde işten çıkarılmalar daha fazla görülmektedir. Bu nedenle çalışanlar kendilerini güvencesiz hissetmektedirler.Havayolu şirketleri yarışma ortamında çalıştıkları için personelin şirket değiştirmeleri oldukça sık görülmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  İngilizce’yi bilen elemanlar yer hostesi olarak THY Eğitim Müdürlüğünde 6 haftalık Temel Uygulamalı Eğitim programına katılabilirler.
  Ayrıca;Çeşitli özel havayolu şirketleri,Özel Kurslar (Deulcom vb.)mesleğin eğitim yerleri arasında sayılabilir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Yer hostesleri havayolu firmalarının açmış oldukları sınavlar sonucu alınır. Her firma kendi özel şartlarını ilan eder.Genellikle bu şartlar şu şekildedir.En az lise tercihen yüksekokul mezunu olmak,Meslek ingilizcesini iyi bir derecede bilmek,Sağlıklı ve bedence özürsüz olmak. (Tam teşekküllü hastaneden rapor almak gerekmektedir.)Elemanlar yazılı ve sözlü sınavı kazandıktan sonra kursa katılabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Yer hostesi adaylarına kendi firmalarının eğitim birimlerince temel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Temel eğitim 2 ila 6 hafta olabilir. Eğitim esnasında; uçak tiplerini tanıma, uçak biletlerini TANIMa, evrak bilgileri, müşteri hizmetleri, halkla ilişkiler vb. dersler verilir.

  MESLEKTE İLERLEME

  Özel havayolu şirketlerinde en az 2 yıl çalışan elemanlar eğer lise mezunu iseler şef, üniversite mezunu iseler denetmen olabilirler.Yurt dışında seminerlere, ara eğitimlere katılarak kendilerini geliştirebilirler.

  BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU
  Ücret, şirketlere göre değişmektedir. Ücretler genellikle asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişmektedir. Çalışma süresi ve tecrübeye göre farklılaşmaktadır. Meslek elemanları fazla çalışma ücreti ve ikramiye alabilmektedirler.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  Türk Hava Yolları,Özel havayolu şirketleri,İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2032
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

  Otel, lokanta, yemek fabrikası, fastfood, pastane vb yerlerde yiyecekiçecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan kişidir.

  GÖREVLER

  Müşterilerin isteklerini alır,İstekler doğrultusunda maliyeti hesaplar ve müşteriye bildirir,Alınan istekler doğrultusunda malzemeyi satın alma, pişirme ve müşteriye iletme işlerinde görevli üniteleri görevleri doğrultusunda bilgilendirerek hizmetin zamanında ve kaliteli olarak yerine getirilmesini sağlar,Hizmetin yerine getirilmesinde oluşabilecek aksaklıklara müdahale eder, hizmet sonrası şikayet,dilek ve önerilerin alınmasını sağlar,Gıda ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip eder ve gereğini yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Bilgisayar, faks, telefon vb.,Diğer büro malzemeleri,Yiyecekiçecek hazırlama ve servis araçgereçleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yiyecek içecek işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen,Koku ve tat alma duyumları gelişmiş,Çabuk ve düzenli çalışabilen,Dikkatli ve titiz, Sorumluluk duygusu güçlü kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yiyecek ve içecek işletmeciliği meslek elemanı, genellikle büro ortamında veya kapalı mekanlarda (mutfak, bulaşıkhane, depolama yerleri, restoran ve otellerin servis ve bar kısımları) çalışır. Zaman zaman açık alanda da çalışabilir. Çalışma saatleri düzenli olmayabilir. Akşam, gece ve tatil günleri de çalışmak durumunda kalabilir. Çalışırken mutfak personeli, servis personeli, teknik servis ve müşterilerle iletişim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Yiyecek içecek işletmeciliği programını bitiren kişilerin çalışma alanları oldukça geniş sayılabilir. Turizm bölgeleri ve büyük şehirler ağırlıklı olmak üzere otel,restoran, pastane, yemek fabrikası, bar, fastfood, catering (ikram hizmetleri), konaklama tesisler vb. gibi yiyecekiçecek üretimi ve tüketimiyle ilgili işyerlerinde çalışabilirler.Yabancı dil bilgisi olanların iş bulma şansı daha yüksektir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Yiyecek İçecek İşletmeciliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Turizm ve Otel İşletmeciliği” olarak değişmesi nedeniyle, “Yiyecek İçecek İşletmeciliği” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Yiyecek İçecek İşletmeciliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek eğitimine başlayabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almak gerekir.Meslek liselerinin “Ağırlama ve Gıda Teknolojisi”, “Aşçılık”, “Mutfak”, “Servis, servis Hizmetleri”,ve “Turizm Endüstrisi” bölümlerinden mezun olanlar “Yiyecek İçecek İşletmeciliği” ön lisans programına başvurduklarında ortaöğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Meslek eğitiminin süresi 2 yıldır.Eğitim süresince öğrenciler; Turizm Endüstrisine Giriş, Turizm Sosyolojisi, Ticari Matematik, Ekonomi, İşletme, Gıda Teknolojisi, Mesleki İngilizce, Yiyecekİçecek Hazırlama ve Pişirme, Yiyecekİçecek Hizmetleri Yönetimi, Yiyecekİçecek Ekipman Bilgisi, Pazarlama, Menü Planlama, İçecek Bilgisi ve Bar Yönetimi, Yiyecek İçecek Satın Alma ve Kontrol, Bilgisayar, Türk Mutfağı, Tatlı ve Pasta Bilgisi, Mesleki İngilizce, Restoran İşletmeciliği, Catering (İkram Hizmetleri), Yiyecek İçecek İşletmelerinde Halkla İlişkiler gibi dersler alırlar.Ayrıca, Dünya Mutfakları ile ilgili seminer çalışması ve 2 ay yaz stajı yaptırılır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Meslek elemanları çalıştıkları işyerlerinde zamanla satın alma müdürü, yiyecekiçecek müdür ve tesis müdürü konumuna kadar yükselebilir. Ayrıca, kendi adlarına işyeri açma olanakları da vardır.
  Yiyecek İçecek İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları taktirde “Beslenme ve Diyetik”, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” ve “Ev Ekonomisi” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
  BENZER MESLEKLER
  Mutfak yönetimi meslek elemanı,Gıda teknolojisi teknikeri.
  BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU
  Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca staj yapan öğrenciler staj süresince, işletmenin belirlediği miktarda ücret elde ederler.Eğitim sonrası ücret işe ilk girişte ortalama olarak asgari ücretin 1,52 katı düzeyindedir. Deneyim, hizmet süresi ve işletmenin büyüklüğü alınan ücret üzerinde önemli bir etkendir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2033
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YÖNETİCİ SEKRETERİ

  Yöneticinin kurum veya kuruluş içindeki dışındaki kişilerle iletişimini, günlük, haftalık çalışma programının uygulanmasını sağlayan, yöneticinin günlük işlerini organize eden, yazışma ve dosyalama işlemlerini yürüten kişidir.

  GÖREVLER

  Yöneticiye daha önce programlanan işleri hatırlatır,Gelen haber ve bilgileri kaydeder, yöneticiye ulaştırır,Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar,Randevuları ayarlar, misafirleri karşılar,Gelen yazıları (Fax, posta vb.) alır, sınıflandırır, kaydeder, büro içi evrak akışını sağlar,Mektup, rapor, tablo vb. dokümanları yazar, çoğaltır, dağıtır ve dosyalar,Dosyalardan istenen bilgileri bulur,Bir toplantı yapılacaksa gündemini yazıp, ilgililere gönderir, salonu ve kullanılacak materyali hazırlatır,Yönetici seyahat edeceği zaman ulaşım aracında, kalacağı otelde yer ayırtır. Pasaport, vize vb. işlemleri yapar, ilgili kişilere durumu haber verir, seyahat materyali hazırlar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem vb.),Bilgisayar, fax, telex, daktilo, fotokopi ve hesap makinesi,
  Telefon ve diğer büro malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yönetici sekreteri olmak isteyenlerin;Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneğine,Güçlü görsel ve işitsel belleğe sahip,Sır saklayabilen, sorumluluk sahibi,Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen,Nazik, güler yüzlü,Problemler karşısında çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Yönetici sekreteri büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, birlikte çalıştığı kişinin iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu veya akşam geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir. Çalışmalarında hem veriler (yazılar vb.), hem de insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunurlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı oldukça geniştir. İş hayatının her alanında ve özel sektör işletmelerinin hemen hemen büyük çoğunluğu bünyesinde sekreter çalıştırılmaktadır. Özellikle yurtdışı bağlantılı çalışan işyerleri yabancı dil bilen, nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Bu mesleğin eğitimi;Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümünde, Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Liselerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının yönetici sekreterliği dalında verilmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Anadolu kız meslek lisesi büro yönetimi ve sekreterlik bölümü ile Anadolu ticaret meslek lisesi Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Kız Meslek Liselerinde eğitim süresi de 4 yıldır.Eğitimde genel kültür dersleri ile meslek dersleri birlikte verilmektedir. Meslek dersleri ile ilgili uygulamalar işyerlerinde yapılmaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Anadolu kız meslek lisesi “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanı ile Anadolu ticaret meslek lisesine girebilmek için, ilköğretimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,

  MESLEKTE İLERLEME

  Meslek Liselerinin bu alan/bölüm veya dallarından mezun olanlar istedikleri takdirde, Büro yönetimi ve sekreterlik, Orta kademe yöneticilik, İnsan kaynakları ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

  BENZER MESLEKLER:

  Daktilograf, Zabıt Katibi, Tıbbi Sekreter, Hukuk Sekreteri.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Anadolu kız meslek liseleri ve Anadolu sekreterlik meslek liselerinde öğrenciler son sınıfta 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereğince haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, üç gün uygulamalı eğitimlerini işyerinde görmektedirler. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere ilgili işyerince asgari ücretin en az %30’u oranında ücret ödenmektedir.Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerinin büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine vb. göre değişir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2034
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI

  Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.

  GÖREVLER

  Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur,Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır,PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurar, Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur,Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir,İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Bilgisayar donanımı,Bilgisayar yazılımları,Büro makineleri,Büro malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Yönetim bilişim sistemleri uzmanı olmak isteyenlerin;Üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip,Bilgisayara ilgi duyan,Bir işi planlayabilen,Başkalarını etkileyebilen,Dikkatli ve sabırlı kişiler olmaları gerekmektedir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Bu meslekte kişiler genellikle büro ortamında masa başında çalışmaktadırlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları bazı kuruluşlar; Finansbank, Toprak Bank, Microsoft, IBM Türk, Pfizer İlaçları, Arthur Andersen Danışmanlık, Akril Kimya.vb.
  MESLEK EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi Üniversitelere bağlı Fakültelerin “Yönetim Bilişim Sistemleri” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölüme girebilmek için, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)’nda yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” –Yüksekokullarda EA1, Fakültelerde EA2 Puanı puan almak gerekmektedir. MESLEK EĞİTİMİ Bilgi Yönetimi, Bilişim Yönetim, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Genel İşletme, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bir yıl İngilizce Hazırlık Programı, dört yıllık lisans öğrenimi olmak üzere toplam beş yıllık eğitimle bu mesleğin eğitimi verilmektedir. Ancak öğretim yılı başında verilen İngilizce Yeterlik sınavında başarılı olanlar veya üniversitelerin eşdeğerliğini kabul ettiği (son iki yılda alınmış olmak koşuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE (yabancı devletler tarafından yapılan İngilizce sınavları) sınavlarının birinde başarılı olduğunu kanıtlayanlar bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  Bu mesleğin türkiye’de yeni gelişiyor olmasından dolayı, bu konuda henüz somut bir bilgi yoktur. ancak üniversitelerin ilgili bölümlerince önümüzdeki yıllarda bu meslekte ilerleme olanaklarının yüksek olacağı belirtilmektedir.

  BENZER MESLEKLER:

  Bilgisayar programcısı, Bilgisayar mühendisi, İşletmeci.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.
  Kamu kesiminde çalışanlar, Devlet Memurları Yasasına göre, öğrenim düzeylerine uygun olarak teknik hizmetler sınıfından maaş ve yan ödeme alırlar.Özel kesimde çalışanlarda ise ücret, çalışılan firma ve konuma göre değişmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2035
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  VARGEL VE PLANYACI

  Çeşitli büyüklükte makine parçalarının yüzeylerini kaba ve orta incelikte talaş kaldırarak işleyen kişidir. (Planya, tablanın ilerigeri hareketi ile, vargel ise bıçakların ilerigeri hareketi ile talaş kaldırma işlemini yapar.)

  GÖREVLER

  Yüzeyi işlenecek makine parçalarının teknik resimlerini okuyup inceler, İş için gerekli malzemeyi belirler ve sağlar, Teknik resime veya örneğe göre yüzey işlemlerini yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Vargel ve planya tezgahları ve kalemleri, Tezgah mengenesi, zımpara tezgahı, matkap tezgahı, Çeşitli eğe ve katerler, markalama aletleri, Kesme hızı ve ilerleme cetveli, testere makinesi, Ölçme ve kontrol aletleri (metre, kumpas, mikrometre, komparatör vb.), İş bağlama araçları (civata, mengene) gibi araç ve gereçleri kullanır.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Vargel ve planyacı olmak isteyenlerin; Göz ve elleri ustalıkla kullanabilme, Uzun süre ayakta durabilme, Eğilip bükülme, ağırlık kaldırabilme, Şekil ilişkilerini görebilme yeteneklerine,Güçlü bir görsel belleğe, süregelen işlerden sıkılmayan bir yapıya sahip ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Meslek; toz, yağ ve gürültünün yoğun olduğu ortamlarda tam gün çalışmayı gerektirir. Çalışma yeri atölye, fabrika gibi kapalı ortamlardır. Çalışma genellikle ayakta ve yalnız sürdürülür. Zaman zaman çalışma arkadaşlarıyla iletişim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Meslek ile ilgili işyerleri Metalİş kolunun yoğun olduğu illerde bulunur. Ancak bunlar sayıca çok fazla olmadığından bu meslekte iş olanağı sınırlıdır. Meslekte genellikle erkekler çalışmaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca; endüstri meslek liselerinin “Tesviye” bölümlerinde vargel ve planya konuları öğretilir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Endüstri meslek liselerine girebilmek için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okulların giriş şartlarına uygun olmak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitimin süresi mesleki eğitim merkezlerinde, lise ve daha üst düzeyde genel eğitim almış olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler, Vargel ve planyacılıkta kullanılan alet ve makinelerin kullanımları, fonksiyonları ve temizliğini, Teknik resim araç ve gereçleri ile çizim tekniklerini, ölçülerin okunmasını, Yapım ve montaj resimleri çizimini, kroki çizmeyi, Parçaların yapımını ve perspektif resimlerini çizmeyi, teknik resimle ifade edilen makine parçalarını kafasında canlandırabilmeyi, Tezgahları kullanmayı, kanal açmayı, set ve kademe yapmayı öğrenirler. Meslek eğitiminde meslek dersleri dışında adaylar Türkçe, Matematik, Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri de alırlar.
  Endüstri meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini ise haftada üç gün işletmelerde yaparlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Vargel ve planyacılık mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. Meslek lisesi mezunları da doğrudan ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar bağımsız işyeri açabilirler.

  BENZER MESLEKLER:

  Tornacı, frezeci, tesviyeci
  EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
  Endüstri meslek lisesi öğrencileri işletmelerde meslek eğitimi sırasında, yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. Mesleki eğitim merkezlerine devam eden meslek adaylarına, pratik eğitimleri süresince işverenlerce asgari ücretin brüt tutarının %30’undan az olmamak kaydı ile ücret ödenir. Eğitim görenlerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Eğitim sonrası ustalık seviyesine ulaşan kişiler genellikle asgari ücretin 1.52 katı dolaylarında gelir elde ederler. Mesleki başarı ve deneyimler ile piyasa koşullarının durumu elde edilen gelir ile doğru orantılıdır.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2036
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  VERGİ DENETMENİ

  Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini, yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir.

  GÖREVLER

  Vergi denetmenlerinin başlıca görevleri vergi ödemesi gereken kişilerin vergilerini gününde ve tam olarak ödeyip ödemediklerini incelemektir. Bunun için: 1) Memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı bir kimlik bulundurur ve gidilen yerde işe başlamadan önce ilgililere gösterir, 2) İncelemeye tabi kişiye, inceleme konusunu işe başlamadan önce anlatır, 3) Yürürlükte bulunan mevzuata göre gerekli incelemeyi yapar, 4) İnceleme bitince, incelemenin yapıldığını gösteren bir belgeyi inceleme yapılana verir, Defterdarlıklara bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi birimlerinde, gerek görülen hallerde denetim yapar, Belge düzenini yerleştirmek amacı ile işyerlerinde bizzat denetim yapar, Amirinin vereceği çeşitli teftiş, soruşturma ve inceleme görevlerini yapar.
  KULLANILAN MALZEMELER VE YARARLANILAN KAYNAKLAR
  Vergi kanunları, genel tebliğler, vergi mevzuatı ile ilgili o güne kadar yayımlanmış olan tebliğler, yönetmelikler, genelgeler, tüzükler, iç genelgeler, içtihat haline gelmiş yargı kararları, çalışma esnasında kullanılan kırtasiye malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Vergi denetmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, Ayrıntılara dikkat eden, yönergelere ve kurallara uygun çalışabilen, Tertipli, dikkatli ve sabırlı, Dürüst ve sorumluluk sahibi, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Vergi denetmeni büro, ofis gibi kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı sessizdir. Vergi denetmenleri birinci derecede verilerle uğraşırlar. Zaman zaman vergi mükellefleri ve diğer meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Vergi denetmenleri defterdarlıklara bağlı vergi dairesi birimlerinde görev yaparlar. Vergi denetmenlerinin sayısı hükümetlerin vergi politikalarıyla paralellik göstermektedir. Bunun için gerek görüldükçe sınav açılmaktadır. Son yıllarda vergi toplamaya verilen önem artmış ve çok sayıda eleman alınmıştır. Bu alanda kendini yetiştiren elemanlar, özel sektöre de geçebilmektedirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Vergi denetmenliği için temel eğitim yeri çeşitli üniversitelerimizin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya aynı süre eğitim veren ve bunlara eşitliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca kabul olunan benzeri fakültelerdir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu fakültelere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA2)” puanı almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Vergi denetmenliği konusunda doğrudan eğitim verilmemektedir. Eğitiminde vergi mevzuatına yer veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak atama yapılmaktadır. Bu görevde en az üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve Maliye Bakanlığınca açılacak yeterlilik sınavında başarılı olmak şartıyla denetmen kadrolarına atanırlar. İlgili okullarda; Vergi Hukuku, Muhasebe, İktisat, Hukuk, Maliye Teorisi, Bütçe, Kamu Maliyesi gibi dersler okutulur.

  MESLEKTE İLERLEME

  Vergi denetmeninin mesleki açıdan yükselebileceği bir kademe yoktur. Ancak, belli şartları ve özellikleri taşıyan denetmenler, sınava girmek ve başarmak koşulu ile idari GÖREVLERe geçebilirler. Vergi dairesi müdür yardımcılığından defterdarlığa kadar değişik kadrolarda idareci olarak görev yapabilirler. Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı’nın en büyük memurudur. İl ve bağlı ilçeler teşkilatının amiridir.

  BENZER MESLEKLER:

  Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Eğitim süresince öğrenciler, çeşitli kamu kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarca verilen kredi ve burslardan yararlanabilirler. Yarışma sınavını kazanıp denetmen yardımcısı olarak ataması yapılanlar kadro ve derecelerine göre maaşlarını almaktadırlar. Göreve yeni başlayan bir vergi denetmeni net asgari ücretin 4 katı dolayında maaş almaktadır. Derece ve kademesi arttıkça ücretler de artmaktadır.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2037
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  VETERİNER HEKİM

  Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

  GÖREVLER

  Hayvanların hastalıklarını teşhis eder, İlaç veya ameliyatla tedaviye karar verir, Hayvanları hastalıklara karşı korumak için aşı yapar, Hayvan sürülerini ve mandıraları kontrol eder, Hayvanların yavrulaması ve bakımı hakkında bilgi verir, Gıda temizliği ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını kontrol eder.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Steteskop, laboratuar aletleri, her türlü cerrahi malzemeler, Yapay tohumlama alet ve malzemeleri,
  Aşı, serum ve tedaviye yönelik ilaçlar.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Veteriner hekim olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen, Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan, Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan, Çabuk ve doğru karar verebilen, Sabırlı, dikkatli, düzenli, Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam, Sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Veteriner hekimler, büroda çalıştıkları gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkları görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda da kalabilirler. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca hayvanlardan gelebilecek herhangi bir saldırı ile karşılaşabilirler. Veteriner hekim normal çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Veteriner hekimler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayiinde, belediyelerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Laboratuarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilir ve kendi kliniklerini açabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen üniversitelerin veterinerlik fakültelerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY2)” puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eğitimleri süresince öğrenciler; Fizik, Kimya, Zooloji, Botanik, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, İç Hastalıkları, Cerrahi, Farmakoloji, Parazitoloji, Bakteriyoloji, Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Irkları, bunların bakım metotları, hastalıkları, yapağı, tiftik, deri gibi hayvan ürünlerinin üretimi ve Patoloji, Et ve Süt gibi Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Teknolojisi, HayvanlarınSuni ve Tabii Tohumlama Metotları, üretilmesi, dahiliye, cerrahi, doğum gibi konuları kapsayan dersler almakta ve kliniklerde hasta hayvan üzerinde uygulama yapmaktadırlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  Akademik kariyer yapabilirler. Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Besin Hijyeni, Klinik (Cerrahi, Doğum vb.) gibi alanlarda uzmanlaşabilir, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarınyönetim kademelerinde yer alabilirler.

  BENZER MESLEKLER:

  Hayvan sağlığı teknikerliği, tıp doktorluğu.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden, çeşitli kurum ve kuruşların burslarından yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan veteriner hekimler, işe ilk başladıklarında, asgari ücretin 2 katından az olmamak üzere ücret almaktadırlar. Bu ücret, hizmet süreleri, uzmanlı alanları, çalıştıkları kurum ve kuruluşların yapısı ve büyüklüğüne gör değişebilmektedir. Kendine ait işyeri olanların kazanç durumu çok değişkendir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2038
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

  Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde veteriner hekim nezaretinde koruyucu sağlık hizmeti veren kişidir.

  GÖREVLER

  Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapar, Hayvanlara koruyucu aşılar yapar (şap, şarbon, kuduz gibi), Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alır, Hasta hayvanların ayrılmasını ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütür, Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev alır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Enjektör, termometre, aşılar, dezenfektanlar, pamuk, alkol vb.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Veteriner sağlık teknisyeni olmak isteyenlerin; Biyoloji ve kimyaya ilgi duyan, Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan, Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam, Sabırlı ve düzenli, Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Meslek mensupları, daha çok açık havada, ahırlarda çiftliklerde, kirli, ıslak, gübre kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. Hayvan sahipleri ve veteriner hekimle iletişimde bulunurlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Eğitimini tamamlayanlar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde çalışmaya başlarlar.
  Meslek mensupları, hayvan yetiştirilen bütün çiftliklerde çalışma olanağına sahip olmakla birlikte, özel çiftliklerden pek fazla teknisyen talebi olmamaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Liselerinin “Veteriner Sağlık” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Eğitim kurumuna girebilmek için;İlköğretim okulu mezunu öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na katılıp, bu sınavda başarılı olmaları ile aşağıdaki şartlara sahip öğrenciler mesleğin eğitimine başlayabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi 4 yıl olup genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte verilmektedir.

  MESLEKTE İLERLEME

  İdari kadrolara yükselebilirler, Veteriner Sağlık Meslek liselerinin; Hayvan Sağlığı ve Veteriner Sağlık Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar istedikleri takdirde, Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, Laborant ve veteriner sağlık (açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler

  BENZER MESLEKLER:

  Veteriner hekim.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Eğitim süresince herhangi bir ücret söz konusu değildir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda işe başlayanlar asgari ücretin iki katı kadar ücret alırlar. Ayrıca yaptıkları aşı ve tohumlamadan yasal olarak belli bir ücret alırlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2039
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  VİTRİN KUYUMCUSU

  Değerli maden ve taşlardan oluşan takı ve süs eşyalarının vitrinde estetik bir zevke göre düzenlenmesini yapan ve satış faaliyetlerini yürüten kişidir.

  GÖREVLER

  Satışa sunulacak ürünleri teslim alır, giriş kayıtlarını tutar ve etiketler, Ürünleri cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırır, Vitrin düzenleme tekniğinden yararlanarak vitrini ve tezgâhı düzenler, Kuyumculukta kullanılan kıymetli metallerin alım ve satışında ürünün özelliklerinin doğru olarak tespit edilmesini sağlar, Sipariş alma ve sipariş verme faaliyetleriyle ilgili atölyeler, işyerleri ve fabrikalarla diyaloga geçer, Satılan ürünün günlük satış cirosunu hesaplayarak, ilgili deftere işleyip, ticari muhasebe işlemlerine yardımcı olur, İş bitimi sonrası mücevherleri vitrinden toplayarak kasaya kilitler. Ertesi sabah mesai başlangıcı öncesi vitrine düzenlenmesini yapar, Altın ve gümüşün parlatma işlemleriyle basit onarım ve ayarlama işlemlerinin atölyede yapılmasını sağlar, Satılan mücevheratın özelliğini göze hoş görünür bir biçimde paketleme yapılmasını sağlar, İşyerinde olası çalıntı, hırsızlık gibi durumlara karşı dikkatli olarak bu gibi durumlarda hukuki süreçleri incelemek için girişimlerde bulunur.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Yüzük ölçüleri, tahta malafalar, Mihenk taşı, Ayar suları, Dijital, ibreli ve ağırlıklı tartılar, Pırlanta terazileri, Yüzük ve kolye kutuları, Bileziklerin dizimi için kutular, Zımpara, Ağırlıklı ölçü aletleri, Ağırlıklı ölçü birimleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Vitrin kuyumcusu olmak isteyenlerin; Başkalarını etkileyebilen, Estetik görüşe sahip, Ticarete ilgili, Görme sorunu olmayan, Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Vitrin kuyumcuları, kapalı, havalandırması ve ışık düzeni iyi bir şekilde düzenlenmiş kuyumcu mağazalarında sürekli ayakta durarak çalışırlar. Bu insanlar yoğun bir şekilde insanlar ve malzemelerle ilgilidirler. Mücevherleri vitrinden çıkarmak ve koymak için uzanma, tırmanma özelliklerini rahatlıkla kullanabilen insanlar olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Türkiye’de mücevher üretiminin % 90’ı İstanbul’da üretilmektedir. % 50’si iç piyasada, % 30’u ihracat veya doğrudan turistlere satılmaktadır. O yüzdendir ki vitrin kuyumculuğu böyle bir durumda ülkemizde önemli mesleklerden biridir. Bu alanda ihtiyaç duyulan meslek elemanının yetiştirilmesindeki amaç; meslekte güvenirlik oldukça önemli olduğundan küçük yaşta elemanların meslek ruhunun inceliklerini öğrenmesi ve meslek ilkelerinin kazandırılmasının önemli olduğu düşüncesi yatmaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleki eğitim merkezlerinde, söz konusu eğitimin süresi lise ve daha üst düzeyde genel eğitim almış olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Mesleki eğitim merkezlerinde haftanın 1 günü teorik eğitim okulda, 5 günlük pratik eğitim ise işletmelerde verilmektedir. Çıraklık Eğitimi Süresince; kuyumculukta kullanılan elementlerin ve ayar ölçülerinin özelliklerini öğrenirler. Küçük tamirlerin bilinmesi, altının nasıl elde edildiğini, kuyumculukta kullanılan metallerin yapılmasını tanır ve öğrenirler. Ayrıca çırak öğrenciler teorik eğitimde; Türkçe, Matematik, Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, Meslek Bilgisi, Ticaret Bilgisi, İş Güvenliği, Meslek Resmi gibi meslek dersleri alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Vitrin kuyumculuğu mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. Meslek lisesi mezunları da doğrudan ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar bağımsız işyeri açabilirler.
  EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
  Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere asgari ücretin %30’ndan az olmamak üzere işveren tarafından ücret ödenmektedir. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Mesleki eğitim sonrasında en az asgari ücret düzeyinde ücret alınmaktadır. Kazanç bir başka kişinin yanında çalışma veya kendi adına iş sahibi olma durumunda değişkendir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

  #2040
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  ÜRETİM MÜHENDİSİ

  İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişidir.

  GÖREVLER

  Üretilecek bir ürünün imalatı ile ilgili üretim yöntemlerini araştırır, tasarlar, Üretimde kullanılacak malzemeleri tespit eder, üretim aşamalarını planlar, kalite kontrolünün hangi aşamada yapılacağını belirler, Üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit eder, Üretimde çalışan işgücünün tespiti, aranan nitelikler ve sayısını saptayarak insan kaynakları bölümüne bildirir,
  Üretim sürecinde işgücü, para, zaman ve malzemenin en verimli şekilde kullanılması için işletmeden bir işletmeci ya da iktisatçı ile beraber/koordineli çalışarak ekonomik analizler yapar, Günün değişen koşullarına göre ortaya çıkan tasarım ve imalat teknolojilerini izler ve yeniliklerin üretimde uygulanmasını sağlar, Üretim performansını analiz ederek, iyileştirmelerde gerekli istatistiki metodları kullanır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Çalıştığı alanla ilgili hammadde ve aletler, Büro makineleri (Bilgisayar, hesap makinesi v.b.) Her türlü yazım ve çizim aletleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Üretim mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, Planlama ve doğru karar alabilme yeteneği gelişmiş, Sayısal düşünme yeteneğine sahip, Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip, Temel bilimlere (fizik, kimya) ilgili, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İleri görüşlü, yeniliklere açık , gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışmasına yatkın, yaratıcı , zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Üretim mühendisleri büro ortamında çalışmakla birlikte, atölye ve fabrika gibi gürültülü mekanlarda da çalışırlar. Diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler. Çalışmalarını işveren ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak sürdürürler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Üretim mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler. Günümüzde rekabet şartlarının ağır olması, ürünlerin pazar ömürlerinin azalması nedeniyle yaratıcı tasarıma, kaliteye , estetiğe, yüksek teknolojiye ve düşük fiyata sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Üretim mühendisleri bu özelliklere sahip eleman olmaları nedeniyle gelecek de iş bulma olanakları daha da artacaktır. Ayrıca üretim mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara) ‘’ Üretim Mühendisliği” programında verilmektedir..

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Üretim Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY2)” puanı almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Üretim Mühendisliği” programını tercih etmek gerekmektedir. Makine Ön lisans programından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Üretim Mühendisi ” programına dikey geçiş yapabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin birinci yılında Matematik, Temel Bilim (Fizik Ve Kimya), Bilgisayar Teknolojisi Ürün Tasarımı, Üretim Mühendisliğine Giriş ve Temel Mühendislik Kavramları. ikinci yılında Mühendislik Matematiği, Termodinamik ve Isı Transferi, Mühendislik Mekaniği, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Mühendislik Malzemeleri, İmalat Yöntemleri, Elektronik Mühendisliğine Giriş, Olasılık ve İstatistik. üçüncü yılında çoğunlukla üretim yöntemlerine yönelik ve bunların üretim sistemlerinde uygulanmasına yönelik teknik ağırlıklı dersler, Üretim Teknolojisi Teorisi, Makine Elemanları, Otomasyon, Kontrol, Ölçme ve Değerlendirme, Kalite Mühendisliği, Tesis Planlama, Mühendislik Ekonomisi . dördüncü yılında ise çoğu seçmeli dersler olan ve daha çok üretimde ileri teknoloji uygulamalarına yönelik Hızlı Prototipleme, Elektronik Üretim, Mikroelektronik İşleme, COMCNC Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri, Bilgisayar Tümleşik Üretim Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Endüstriyel Ekoloji ve Sürdürülebilir Üretim gibi dersler okutulmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştiren üretim mühendisleri değişen teknolojiye daha fazla uyum sağlayabilmektedirler. Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  İşletmeler stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir. Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir. Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.Eğitim sonrasında verilen ücret özel sektörde kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir. Kamu sektöründe ise, teknik hizmetler sınıfında 8.derecenin 1.kademesinde göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı civarında ücret alırlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2041
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ

  Çalıştığı eğitim kurumunda üstün zekalı öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

  GÖREVLER

  Üstün zekalılar öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir. Üstün zekalılar öğretmeni bu program çerçevesinde; İlköğretimin birinci kademesindeki üstün zekalı çocukların ders programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katılır, Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular, Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, olumsuz davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar, Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar. Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, bireyselleştirilmiş eğitim programları, not defteri, yoklama defteri, Kırtasiye malzemeleri, Bilgisayar, Okul laboratuar malzemeleri, Kitap,Büro makineleri, TV, Video, Ses kasetleri vb.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Üstün zekalılar öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Üstün zekalılar öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, Sözel ve sayısal yeteneği gelişmiş, Sosyal bilimlerle ve özellikle psikolojiyle ilgili,
  Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Üstün zekalılar öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve özel okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler.Çalışırken meslektaşları ve velilerle iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Üstün zekalılar öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezi adı altında üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarında çalışma imkanları mevcuttur.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Özel Eğitim Alanı, Temel Matematik, Canlılar Bilimi, Coğrafyaya Giriş, Yabancı Dil, TürkçeYazılı Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Türk Tarihi ve Kültürü, Üstün Zekalıların Eğitimine Giriş, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, TürkçeSözlü Anlatım, Okul Deneyimi, Üstün Zekalılar İçin Müfredatın Farklılaştırılması, Uygarlık Tarihi, Sanat Kuramları ve Eğitimi, Genel Fizik, Türk DiliSes ve Şekil Bilgisi, Gelişim ve Öğrenme, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Üstün Zekalıların Eğitiminde Modeller,Yaratıcılık ve Üstün Zekalılarda Geliştirilmesi, Çevre Bilimi ve Öğretimi, Bilgisayar, Türk DiliCümle ve Metin Bilgisi, Resim, Müzik, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Eleştirel Düşünce Becerileri ve Geliştirilmesi, Fen Bilgisi Öğretimi, İlk okuma ve Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Fen Bilgisi Labaratuvarı, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Normal Sınıflarda Üstün Zekalıların Eğitimi, Üstünlerde Sosyal Beceri Eğitimi, Çocuk Edebiyatı, Matematik Öğretimi, Sınıf Yönetimi, Üstün Zekalılarda Duyuşsal Eğitim, Rehberlik, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilgisi, Üstün Zekalılara Rehberlik, Üstün Zekalılarda Öğrenme Güçlüğü, Sağlık ve Trafik Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Öğretmenlik Uygulaması dersleri verilir.

  MESLEKTE İLERLEME

  Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları illerde ve okullarda yönetici olabilirler, Bakanlık merkez örgütünde uzman, yönetici, eğitim yöneticiliği gibi kadrolara atanabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
  Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

  #2042
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  Ütücü

  Isıtılmış ütü ile giyim eşyası, tekstil ürünleri vb eşyaların ara ve son ütüleme işlemini yapan ve bu ürünleri şekillendiren kişidir.

  GÖREVLER

  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma bilgileri doğrultusunda mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Ütünün ısı, basınç ve buhar ayarlarını yapar, buhar kazanını ütüye hazırlar,Ütülenecek parçaların eksiklik ve hata kontrolünü yapar,Malzemeyi ütülemeden önce veya ütü esnasında ıslatır,Malzemeyi ütü tahtasına yerleştirir ve ütüyü malzeme üzerinde gezdirerek gerekli ısı ve basıncı uygular,Gerekli hallerde parçalara ütü ile tela yapıştırır,Ütüleme işlemini yaptıktan sonra son kontrolleri yaparak ürünleri askıya asar,Yapılan işin türü ve sayısına ilişkin kayıt tutar,Ütünün günlük temizlik işlerini yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Ütü masası, ütü (el, pres, buharlı, silindir),ütü şablonu, elbise veya eşya, askı, buhar kazanı, işaret sabunu (ütü kartonu), kompresör, masa, omuzluk (yastık), paskara, şişirilebilir manken ütü, taşıma arabası, tornavida, ütü yastığı, ütü temizleme mumu, ütü temizleme spreyi

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Ütücü olmak isteyenlerin;Çok dikkatli, temizliğe önem veren,Gözlerini ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,El becerisine sahip,Aynı işi devamlı yapmaktan bıkmayan, Sabırlı ve sakin,kimseler olması gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Ütücüler genellikle tekstil atölyelerinde, dikimevlerinde ve terzi atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamları gürültülü ve nemlidir. Uzun süre ayakta çalışmayı gerektiren ütücülük mesleğinin ağır çalışma koşulları sağlıklı ve dayanıklı olmayı gerektirmektedir. Çalışma saatleri hafta içi, tam gün ve cumartesi günlerini kapsar. Ütücülük işleri diğer bölümlerdeki işlerin bitmesinden sonra yapıldığından, ütücünün düzenli bir çalışma temposu bulunmamaktadır. Kişi çalışma sırasında ütülenecek malzeme ve ütü ile ilgilidir, gerektiğinde diğer çalışanlarla iletişim halinde olabilir. Çalışma sırasında dikkatli olunmazsa yangın çıkabilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Tekstil alanında/sektöründe ülke çapında sağlanan gelişime paralel olarak geniş iş olanaklarına sahip olan ütücülük mesleğinde çalışanlar, konfeksiyon imalatı dışında kuru temizleme ve çamaşırhane iş yerlerinde, otel ve turizm işletmelerinde de görev yapabilmektedirler. Moda tercihlerindeki farklılaşmaya paralel olarak, kumaş kalite ve türlerindeki değişikliklerin ütü araç, gereç ve ütüleme tekniklerinde de gelişmeler sağlamaya başladığı dikkat çekmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Bu mesleğin eğitimi; Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim kurumlarında (pratik kız sanat okulları, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, halk eğitim merkezleri), Tekstil sektörü bünyesinde bulunan eğitim birimlerinde ve işyerlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Yaygın eğitim kurumlarında genel olarak örgün eğitim dışında kalan kişilerin eğitimi amaçlandığından herhangi bir yaş ve eğitim sınırlaması yapılmamaktadır.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Pratik kız sanat okulları ve kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde yılın her ayında kurs grupları oluşturularak mesai saatleri içinde ve dışında (hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili) öğrenim yapılmaktadır.İşyerlerinde eğitim süresi ise yaklaşık 11.5 ay arasında değişmektedir.Eğitim süresince;
  Ön hazırlık yapılması; iş güvenliği önlemleri, prizlerin kontrolü, ütü kontrolü, buhar kazanının kontrolü, buhar kazan ve ütü ayarları, basınç, buhar, ısı, kumaş cinsleri, tela cinsleri parça ve bitmiş ürün kontrolü, eksik parça kontrolü, hata kontrolü, defo, dikiş hataları, hatalı kesim, ütünün günlük temizliği, Ara ütü yapma; parçalara tela yapıştırma, yaka, cep, manşet, pat kırma, dikiş paylarını ütüleme, dikiş paylarını ikiye açma Son ütü yapma; pres ütü yapma, ürünü paskaraya serilmesi, üst paskaranın basınçlı olarak kilitlenmesi, paskaraya buhar verilmesi, vakum ile kumaş neminin alınması, form verme, el ütüsü ile son kontrol, dikiş, ütü, ürünü askılara alma, kayıt tutma, ürünün türü konularında ders alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  Meslekte ilerleme, ücret artışı ve daha büyük işyerlerinde çalışma şeklinde olabilir. Ayrıca mesleki tecrübenin artması sonucunda isim yapma şeklinde de olabilir.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Eğitim süresince kazanç söz konusu değildir.Ancak, işyerinin kendi içerisinde çalışanlarına yönelik düzenledikleri kurslarda asgari ücret almaktadırlar. Kursu başarı ile tamamlayanlar başlangıçta asgari ücret alırlar. Zaman içerisinde kazanılan deneyim ve işteki başarı durumlarına göre kazançları asgari ücretin iki katına kadar artabilmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili işyerleri,İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma MerkeziBünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleridir.

15 yazı görüntüleniyor - 16 ile 30 arası (toplam 30)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.