Siyaset Meydanı

Kuşatmadan Kurtulma Çârelerimiz ve Çözüm Zannettiklerimiz

Etiket: , ,

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #962 Yanıtla
  Bir İyilik
  Anahtar yönetici

  500 yıldır emperyalizmin örgütleyicisi, insanlığın başının belâsı, Güneş Batmayan İmparatorluk diye kabul ettirilen, adı da Birleşik Krallık olmasına rağmen, “Demokrasinin Beşiği” diye insanlığın aldatıldığı, şimdilerde rollerinin bir kısmını ABD’ne devreden İngiltere ile komşuyuz.

  Ne tehlikeli bir komşuluk farkında mısınız?

  İngiltere kaç yıldır Hindistan’da, yani Bâbür Türk Devleti’nin kanını emmiş?

  “İNGİLİZ DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİ” yazınca bilgi şöyle başlıyor. “..31 Aralık 1600’de, Portekiz ve İspanya’nın tekelinde bulunan Uzakdoğu ve Hindistan baharat ticaretinden pay almak üzere İngiliz tüccarları tarafından krallık beratıyla kurulmuş, zamanla dünyanın en büyük ticaret organizasyonlarından biri…”

  Biz ne ile meşguldük aynı dönemde?..

  Yıl 1600…

  Şirketten bahsediliyor, farkında mısınız?

  Bu gün bu 600 yıllık emperyalist belânın temsilcisi Kraliçe ile ABD’dir.

  Türk Tarihi’ne bakıyorum.

  Kardeş kavgaları temel sorunumuz.

  Altınordu yaşıyor olsaydı, bu gün ne Rusya olurdu ne Ukrayna nede mevcut sorunlar..

  Nasıl yıkıldı?

  Altında kardeş kavgası var.

  Bâbür, Osmanlı, Kaçar nerede?

  Diyor ya N. Fazıl “Ham yobaz, kaba softa!” diye..

  Sizce de çöküş ve yıkılışın asıl nedeni taassup, ilim ve fenne bigâne kalmak değil mi? Boşuna mı “İlim ve fenne bigâne kalan onun ateşinde yanar.” sözü Mustafa Kemal’in.

  Batı Sanayi Devrimi ile sadece kapitalist sömürü düzeninin kurmadı. Bilim ve teknoloji hamleleri ile buharlı makineler ve kıtalar arası büyük gemiler ile dünyanın işgalini bitirdi, şimdi de endüstri 5.0 ile insanlığın sonunu getiriyor. Zamanında yerli halkları katliamlarla yok ettiği gibi bu gün de benzerlerini yapıyor.

  Türkiye bölgesinde etkinleşmek zorunda.

  Çünkü güçlü bir Türk Devleti olmadan Türk Birliği sağlanamaz.

  Tarih en büyük nasihatçi. Böyle olduğunu Genel Türk Tarihi’nde görüyoruz.

  Güçlü bir İslâm Devlet olmadan İttihâd-ı İslâm sağlanamaz. Tarih bunu da gösteriyor.

  Müslümanları bir araya getirebilmiş bir âlim, şeyh, evliya, ulema vb. duydunuz mu? Ama devlet adamı ve devletler var.

  Gerek Türk Dünyası’na, gerek İslam Coğrafyası’na bakınız.

  Turan için de güçlü ülke Türkiye, İslam Coğrafyası’nda da güçlü ülke Türkiye. En önemlisi de tarihi geçmiş.. Birlik sağlama yükü Anadolu’nun üzerine yıkmış.

  Coğrafyaya bakınız.

  Anadolu’da hükmeden devletler ya süper güç olmuş ya da tarih çöplüğünde yok olmuş.

  Türkiye’de yerli fikir üreten kesimlere bakıyorum. Misal, Türkçü, Turancı sayfalara bakıyorum..

  Ortak özellikleri…

  Bilgi yok, sloganlar var.

  Genel Türk Tarihi’ni bilmeden, Türk Dünyası Coğrafyası’na hâkim olmadan, Türk Dünyası’nın Dil mozaiğini, Din yapısını bilmeden TURAN olur mu?

  Çoğu İslâm Düşmanı..

  Şu iftiraya sığınıyorlar.

  Arapçılık iftirası.

  Aşağıda Müslüman Türk Büyükleri’nin bir kısmını yazayım..

  Timur mu, Hoca Ahmed Yesevî Atam mı, Şah Hatayî mi, Fatih mi, Yavuz mu, Nadir Şah mı, Bâbür mü, Abdülhamid Han mı, Mustafa Kemal mi, Gaspıralı İsmail mi, Yusuf Akçura, Z. V. Togan, S. A. Arvâsi, A. Türkeş, N. Erbakan mı?

  Sorarım tamâmı Müslüman olan bu insanların hangisi Arapçıydı?

  Türklerin en az %80’i Müslüman

  %15 Hıristiyan, % 5 Gök Tanrı-Şaman, Budist, % 0,4 Musevî..

  İslâm Düşmanı bir Turancılık olur mu?

  Hatta Batı’da âdetâ Türk=Müslüman olmuş.

  Müslümanların bu kötü hallerini, İslâm’dan kopmaları ile izâh edebiliriz. Bilim ve teknolojide yücelinen ilk devirlerde insanlar İslâm ile yücelmediler mi? İlk İslâm bilim adamlarının tamamına yakını da Türk ayrıca. Farâbî, İbn-i Sinâ vd.

  İslâm inanç dünyasında akılcı düşünce ve itikâdın başı İmam Mâturîdî Atamız değil midir?

  İlave olarak İslâm öncesi Türk Tarihi’nde 200 yıl ve üzeri yaşamış Türk Devleti sayabilir misiniz?

  Bir Turancı Hitler’in Gamalı Haç’ını nasıl kullanır?

  Bizim hiç mi sembolümüz kalmadı?

  Bir Turancı yaşayan Millî Değerlere nasıl düşman olur?

  İslamcı ya da islâmî sayfalara bakıyorum.

  Türk Milleti’ne düşman, Türk Milleti’ni tarih ve coğrafyada yok sayan bir İslâmî çözüm ve hâl tarzı olabilir mi?

  İngiliz Üniversiteleri ve Kraliçenin etkisinde kalmış, Müslüman entelektüeller sizi nereye taşır? Bilerek ya da bilmeyerek İngiltere’ye..

  Müslüman Türk’ün Alaş-Orda gibi, İstiklâl Harbi gibi, Şeyh Şamil Hareketi gibi mücâdelelerinden, Cedidçilik gibi, Osmanlı Aydınının çözüm arayışları gibi gayretlerden bîhaber, Moro Direnişi, Filistin Şahlanışı, Irak bilmemne mücâdelesi gibi içi ve içeriği olmayan örneklerle meşguller…

  Atatürkçü ve seküler kesimlere, sosyal demokratlara bakıyorum. Batı’ya âdetâ köle olmuşlar. Bu kadar Batıcılık olur mu? Sosyalizm ve kapitalizm (emperyalizm) arasında sıkışmışlar.

  Teknolojiyi talep et, üniversitesine, üretim biçimine özen, örnek al. Ama kendi öz değerlerini reddetmek, çağdaşlık değildir.

  Özetle bakınca şunu görüyorum.

  Milletimin düşmanları kimler biliyor musunuz?

  Ham yobaz, Kaba softalar..

  Cahiller kısaca..

  Cahil Dinciler (Dikkat DİNDAR demiyorum.)

  Cahil Atatürkçü, seküler kesimler ki çoğu din ve Milli değerler düşmanı..

  Cahil Milliyetçi ve Türkçüler.. (İslâm ve Millî Değerlere düşman her kesime sokulan bir Türkçü olur mu?)

  Unutmayınız..

  Tüm toplumlar dört Temel değer etrafında örgütlenmiş ve bir araya gelmiştir.

  MİLLET.. Milletin, dili, töresi, terbiyesi ve medeniyeti.

  DEVLET.. “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!” yetmez mi bu söz?

  VATAN.. Toprak Millet malıdır, mukaddestir. Toprak Mete Han için de, Alpaslan için de, Atatürk için de, Ecdâd emâneti ve kutsaldır. Şehit kanıdır. Terk edilemez.

  DİN.. Tek soru.. Haçlı Seferleri’ni, 1. Dünya Savaşı’nı, AB’ni, BOP’u, Irak, Afganistan katliamlarını, 12 Eylül Öncesi bölünme aşamasına gelen Türkiye’yi, yemen İçsavaşını ve alet olan tarafları nereden okuyorsunuz?

  Hıristiyan Cephenin tahakkümü değil mi?

  Gerçek Müslümanlar birbirine kenetlenmezler mi? en büyük dertleri birlikte olmak olmaz mı?

  Dinimizi aşağılayarak kim milleti toplayabilir?

  Atası Yavuz gibi “Ölürsem cennet benim, kalırsam devlet benim.” diyen Mehmetçik için temel değer Dinimiz değil midir?

  Etrafımızdaki kuşatma devam ediyor.

  Bir yanda NATO maskeli İngiltere, ABD ve Fransa diğer tarafta Rusya.. Tam da Kırım Savaşı gibi. Ukrayna’da neler oluyor sizce?

  Kırım Savaşı’ndan bu yana İngiltere (ABD), Fransa hatta Almanya bölgeye girmeye çalışmadı mı? Şu anda da olan bu aslında. Bunu söylerken Rusya’nın tarihsel yayılmacılığını da göz ardı edemeyiz.

  Çözüm olarak ne kadar çok ülkede birliğe, Türk Dünyası’nda birliğe ve güce, İslâm Dünyası olarak ne kadar çok birlik beraberliğe ihtiyacımız var değil mi?

  Sâdece ülkemiz değil, coğrafyamız kuşatılıyor ve kan içinde. Bunca kuşatma, acı, kan, gözyaşı, dağılmışlıkta vicdânı olan, gerçek manâda vatan, Millet sevgisi olan, Türkçüsü, Turancısı, İslâmcısı, Kemalisti, solcusu, sağcısı hatta Kürtçüsü, Şiâcısı, Sünnîcisi herkesin bir araya gelmesi gerekmez mi?

  Emperyalizmin Afganistan, Suriye, Irak, Balkanlar, Afrika, Amerika’da neler yaptığını bilmeyen, görmeyen var mı?

  Çin’in Uygur Mezâlimi ne İslamcıya dert ne de Türkçü Turancıya.. İslamcı Filistin nakaratına kılını kıpırdatmadan devam ediyor, Türkçü Turan nakaratına kılını kıpırdatmadan devam ediyor.

  Tüm kesimler önce kendisini sorgulasın. Herkes aynaya baksın. 104 amiral misâli, Gara Katliâmı’nda yoksun, Karabağ Harekâtı’nda yoksun, mavi Vatan’da İzmir Marşı ile tatmin olmuşsun. Ama fitne çıkartmakta en öndesin…

  Milletimizi lâfla peynir gemisi yürüten, hamâsetle oyalayan samimiyetsiz kesimlerin tahakkümünden elbirliği ile kurtarmaktan başka çaremiz yoktur.

  Milletin Millî değerlerine, İmânına, töre ve terbiyesine, tarihine, tarihî misyonuna düşman olanlara, coğrafyanın dayattığı zorunlulukları görmeyen hödüklere biz de iyi gözle bakmamalıyız, aramızda barındırmamalıyız.

  Vicdanlara arz ederim.

  E. Yb. Halil MERT

  Strateji ve Yönetim Uzmanı

  +90532 466 54 32

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
Yanıtla: Kuşatmadan Kurtulma Çârelerimiz ve Çözüm Zannettiklerimiz
Bilgileriniz: